De nieuwe energienormen
Gert Janssen Mathieu Gijbels NV

De nieuwe energienormen

Praktijck: Mathieu Gijbels

Iedereen die een nieuwbouw of renovatie voorziet, krijgt sinds 1 januari te maken met strengere EPB-eisen. EPB staat voor 'energieprestatie en binnenklimaat' en heeft betrekking op thermische isolatie, energieprestatie en de netto-energiebehoefte voor verwarming en koeling. 

“De nieuwe regels kaderen in een stapsgewijze verstrenging naar de Europese doelstellingen van 2020,” legt Gert Janssen, directeur engineering en ontwikkeling Mathieu Gijbels bedrijfs- en kantoorbouw uit. “Vanaf 2016 gaan er ook strengere normen gelden voor gebouwen in de retail. Die moeten dan ook aan het E-peil voldoen.” De nieuwe normen van 2014 hebben directe gevolgen voor de bouw of renovatie van een kantoorgebouw.

Isolatie

Isoleren gaat veel verder dan de isolatiedikte verbeteren of super-isolerend glas gebruiken. Hoe beter je gaat isoleren, hoe meer de koudebruggen gaan opvallen. Het risico op condensatie neemt toe omdat de afwijking vergroot met de plaatsen die wel goed geïsoleerd zijn. De uitvoering van aansluitingen van ramen op een wand, wanden op de fundering, wandhoeken, … wordt steeds belangrijker. 

Luchtdichtheid

Het heeft maar zin om naar isolatie te kijken als je gebouw luchtdicht is. In woningbouw moet je de pleisterlaag goed aanbrengen en overal goed doortrekken. In projectbouw komt het erop neer om alles heel goed tegen elkaar te duwen en af te tapen langs de binnenkant, zodat er geen lucht meer tussendoor kan. 

Duurzame technieken

Kantoren en scholen moeten minimaal 10kWh hernieuwbare energie produceren per m² bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw. Dat kan gehaald worden met één systeem of met een combinatie van verschillende systemen. Het heeft onvermijdelijk een weerslag op de bouwkosten. Een goed geïsoleerd gebouw moet je bijvoorbeeld ook goed ventileren en voorzien dat het in de zomer niet te warm wordt. Zonnewering wordt dus belangrijker. Je hebt technieken nodig die snel kunnen reageren. 

“Het totale energieconcept van wanden, daken, beglazing, oriëntatie en technieken moet kloppen,” zegt Gert Janssen. “Het is cruciaal om hier al in de ontwerpfase rekening mee te houden zodat je dit zo kostenefficiënt mogelijk kan uitvoeren. De drie stappen in duurzaamheid: flexibiliteit, energiezuinigheid en energieinhoud over de levensduur van een gebouw (productie materialen, onderhoud en afbraak), zullen steeds meer als geheel in rekening gebracht worden.”.

5 duurzame energietips


  • Betrek zo vroeg mogelijk in het bouwtraject iemand met kennis van energietechnieken en EPB. Concepten in een late fase aanpassen is erg kostelijk.
  • Oneindig isoleren heeft geen zin. De eerste centimeter isolatie verdient zich véél sneller terug dan de laatste.
  • Goed isoleren heeft enkel zin als de uitvoeringskwaliteit goed is.
  • Luchtdichtheid is belangrijk om je ventilatiesysteem te laten werken. Bewezen luchtdichtheid kan je E peil tot 10 punten doen dalen.
  • People-profit-planet: in die volgorde denken de meeste ondernemers. Het heeft geen zin om een hyperperformant gebouw te bouwen waar het onaangenaam werken is.

Deze expertise werd aangeboden door / Mathieu Gijbels

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels