Intresten optimaliseren
Patrick Verbeek

Intresten optimaliseren

Vraag & Antwoord - Foederer DFK

De rekening-courant is een balansrekening waarop zowel de bedragen worden geboekt die u tegoed heeft van uw vennootschap, als de schulden die u heeft aan uw vennootschap. Deze kan een negatief of positief saldo hebben. Beide situaties hebben hun specifieke fiscale gevolgen, zowel voor u als bedrijfsleider, als voor uw vennootschap.

Het ontstaan van een debet rekening-courant kan onder meer het gevolg zijn van een privé-opname van kasgelden, het ten laste nemen van privékosten door de vennootschap (voordelen in natura), de ontvangst van meer geld van de vennootschap dan waar u recht op heeft, ….

Fiscale gevolgen

Aangezien een vennootschap wordt opgericht om winst (of een vermogensvoordeel) te realiseren, dient u in principe een marktconforme rentevoet te betalen. Zo mocht de aangerekende rentevoet voor het
inkomstenjaar 2012 niet minder dan 9,50% bedragen. Hanteerde u een
lager tarief of betaalde u zelfs helemaal geen rente aan uw vennootschap, dan zal u voor het verschil in principe een voordeel in natura
moeten opnemen op uw loonfiche en in uw aangifte personenbelasting.

Aan dat voordeel kan u privé toch nog ontsnappen door dit bedrag te laten opnemen in de rekening courant van uw vennootschap. In dat geval zal de vennootschap de verschuldigde belasting betalen op de aan te rekenen rente. 

Dat oogt op het eerste gezicht interessanter, maar een groot nadeel hiervan is dat het saldo van uw rekening courant verder zal aangroeien. Hierop is dan weer rente verschuldigd. En vroeg of laat moet u dat toch terugbetalen! Een vicieuze cirkel dus …

Belastbaarheid beperken

Een betere piste is om de rekening-courant om te zetten in een "vordering met vaste looptijd". De toegepaste (maandelijkse) rentevoeten in het KB WIB zijn dan veel lager voor vorderingen zonder die vaste looptijd. Voor een schuld die bijvoorbeeld terugbetaalbaar is na 5 jaar, zou de jaarlijkse rente voor aanslagjaar 2013 4,01% bedragen in plaats van 9,5%. 

U moet zich als bedrijfsleider dan wel aan het vooropgestelde aflossingsschema houden. Uiteraard is het raadzaam om deze optie vast te leggen in een (geregistreerd) contract, en ook de interesten effectief te boeken op het jaareinde

Patrick Verbeek

Patrick Verbeek is vennoot bij Foederer DFK. Hij ziet voordeel om in sommige situaties de rekening-courant om te zetten in een vordering met vaste looptijd.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels