Denk nu al aan de overdracht van uw bedrijf
Carlo Dewitte, Kris Nijs, Jo Ceuleers & Martin Beynaerts

Denk nu al aan de overdracht van uw bedrijf

Praktijck: Van Havermaet Groenweghe

Wist u dat 30% van de ondernemers hun bedrijf binnen de 5 jaar wil verkopen, maar dat het merendeel nog geen overnemer op het oog heeft? Uit een enquête van Unizo blijkt bovendien dat 58% van de ondernemers ouder dan 55 jaar, niet actief bezig zijn met de overdracht, terwijl de gemiddelde bedrijfsleider in België zelfs ouder is dan 60 … 

Aan de andere kant daalt het aantal starters zorgwekkend. De cijfers voor Limburg (-12,55%) zijn zelfs dramatisch te noemen. Er is dus sprake van een duidelijke 'mismatch'.

Gebrek aan voorbereiding maakt een bedrijf moeilijk overdraagbaar

De Vlaamse regering heeft van succesvolle overdrachten van ondernemingen een beleidsprioriteit gemaakt. Dat is nodig. Veel overdrachten mislukken immers door een gebrekkige voorbereiding, terwijl het net een proces van lange adem is. Gemiddeld moet je rekenen op 8 tot 9 maanden onderhandelen met een ernstige kandidaat.

Het traject van de verkoop van aandelen of handelsfondsen is voor de meerderheid van de ondernemers een éénmalige activiteit. De complexiteit van een overname wordt vaak onderschat. Door het gebrek aan ervaring of professionele begeleiding wordt in de praktijk vaak waarde vernietigd in plaats van gecreëerd. 

Bovendien moet u zich hoeden voor een aantal valkuilen. Hierbij denken we onder meer aan de specifieke problematiek van onroerende goederen, het fiscaal geïnspireerd zijn van de cijfers, mogelijke verwevenheid met zusterbedrijven en persoonsgebonden kennis en omzet.

Kopers versus verkoper

Het spreekt voor zich dat koper en verkoper een andere invalshoek hebben. Voorbeelden van al dan niet verborgen aandachtspunten voor de koper zijn de reputatie van het bedrijf, de klantentevredenheid, de motivatie van de werknemers en de kosten en tijd van integratie. Ook de financiering van de overname is een bron van onzekerheid. De banken zijn vandaag immers steeds selectiever en stellen steeds hogere eisen. 

De manier waarop u uw kredietdossier bij de bank inleidt stijgt aan belang. Een goed onderbouwd en gedetailleerd businessplan is een minimumvereiste. Vergeet zeker ook niet om alternatieve financieringsvormen te overwegen. Er zijn vandaag meer mogelijkheden dan u op het eerste zicht zou vermoeden.

De verkoper heeft andere zorgen. Waar vind ik de juiste kandidaat? Hoe zit het met de kredietwaardigheid van de koper? Gaat het over een verkoop van aandelen of handelsfonds? Kan ik de juiste prijs krijgen?

Dit laatste is natuurlijk belangrijk. De verkoop van een onderneming is vaak het sluitstuk van jarenlang ondernemen. Je kan dus best een goed onderbouwde waardering van de vennootschap laten opmaken. En dan rest alleen nog een goede onderhandeling om de juiste prijs te krijgen.

Zowel overnemer als overlater laten zich best doorheen het hele traject professioneel begeleiden door een vertrouwenspersoon. De voornaamste inspanning schuilt in de voorbereiding van de verkoop. Een kandidaat koper zal meteen voelen of de onderneming klaar is om overgedragen te worden. Dit verantwoordt enerzijds een hogere prijs, en vermindert anderzijds de risico’s voor de overnemer.

Deze expertise werd aangeboden door /
Van Havermaet Groenweghe

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels