Campus Diepenbeek wordt een campus voor alle Limburgers
Tom Vandeput Provincie Limburg

Campus Diepenbeek wordt een campus voor alle Limburgers

Provincie Limburg

Campus Diepenbeek wordt één van de belangrijkste kruispunten van Limburg. Het ambitieuze masterplan voor de nieuwe campus ligt op tafel en wijst de weg naar 2050. Gedeputeerde voor Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “Limburg verdient een toekomstgerichte campus, met ruimte voor onderwijs, onderzoek, bedrijvigheid, recreatie en communityvorming. Op Campus Diepenbeek ontstaat innovatie door kruisbestuiving tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. De campus is tegelijkertijd een ontmoetingsplek voor alle Limburgers.”

Campus Diepenbeek is al even in transformatie. Tussen 2016 en 2018 werd door het Limburgse provinciebestuur een masterplan opgemaakt dat vooral focuste op evenwicht tussen uitbreiding van de campus en ecologische bescherming van het Demergebied. Gedeputeerde Tom Vandeput: “POM Limburg en het provinciebestuur hebben samen met UHasselt, de gemeente Diepenbeek, UCLL, Hogeschool PXL, Confederatie Bouw Limburg en LRM de basisprincipes van dat plan overgenomen en verder verfijnd. Het masterplan dat nu voorligt, is volledig in lijn met onze toekomstvisie. We kijken verder dan de komende tien jaar en richten ons vizier op 2050. Dat lijkt nog heel ver weg, maar sterke keuzes voor de lange termijn geven inspiratie op korte termijn. 2050 is vandaag.”

Provincie_Limburg_Campus_Diepenbeek

Twee longen en een hart

In het masterplan springen vooral de twee thematische campussen in het oog. De Health Campus en Bouwcampus liggen als twee longen rondom het onderwijshart. Gedeputeerde Tom Vandeput: “De Health Campus moet uitgroeien tot het epicentrum van innovatie in de gezondheidszorg. Bedrijven in de digitale zorgeconomie moeten zich hier ten volle kunnen ontwikkelen, zodat Limburg een referentie wordt in Vlaanderen.” De Bouwcampus wordt de spil van de Limburgse bouwsector. “De innovaties in de bouw, vooral rond digitaal en circulair bouwen, moeten hier ontstaan. Dat laatste passen we ook letterlijk toe: de Bouwcampus wordt met een zo beperkt mogelijke voetafdruk gebouwd. We bouwen tot een hoogte van zo’n 54 meter, op bestaande verhardingen en met hergebruik van materialen.”

De zorgsector is cruciaal voor de Limburgse economie. Bijna één op vijf Limburgers is er tewerkgesteld.

Vuurtorenlocatie

Het nieuwe gebouwencomplex van de Health Campus vormt de indrukwekkende toegang tot de nieuwe site. Het is geen toeval dat digicare zo’n belangrijke rol speelt in de toekomstplannen. Gedeputeerde Tom Vandeput: “De zorgsector is cruciaal voor de Limburgse economie. Bijna één op vijf Limburgers is er tewerkgesteld. Wat het voorbije coronajaar meer dan ooit bewezen heeft, is het maatschappelijk belang van kwaliteitsvolle zorg. En wat meer is: volgens experten zouden we dankzij een doorgedreven digitalisering van de zorg allemaal vijf jaar langer kunnen leven.” Limburg heeft een uniek zorg- en welzijnsecosysteem. Dat maakt van onze provincie een ideale proeftuin voor digitale innovaties, die we nog meer willen stimuleren. De Health Campus wordt hiervoor onze ‘vuurtorenlocatie’, dichtbij de universiteit en kennisinstellingen.”

Meer doen met minder ruimte

Met de klimaatuitdaging in het achterhoofd wordt de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk benut. Dat gebeurt door te ontharden en verdichten. Het basisprincipe voor elke ruimtelijke ontwikkeling is: meer doen met minder ruimte. Op de campus werken we dus zoveel mogelijk in de hoogte. Op die manier houden we de ecologische voetafdruk beperkt. De Bouwcampus is hier het perfecte voorbeeld: de gebouwen zijn hoog, en ze zijn opgesteld bovenop de bestaande parking verheldert gedeputeerd Vandeput. Die hoogbouw heeft niet alleen een ruimtelijk voordeel, maar zorgt ook voor een sterke zichtbaarheid. Eyecatchergebouwen, zoals het poortgebouw van de Health Campus, het parkeergebouw aan de ingang en het hoge gebouw van de Bouwcampus geven de site een indrukwekkende uitstraling.

Provincie_Limburg_Campus_Diepenbeek

Verbinden als sleutelwoord

‘Verbinden’ was het sleutelwoord bij de ontwikkeling van het plan. "De verschillende deelcampussen hebben een eigen kloppend hart, maar zijn met elkaar verbonden via autoluwe wegen. Verplaatsingen op de campus gebeuren te voet of met de  fiets. Parkeren kan aan de rand van de campus in parkeertorens", aldus de gedeputeerde. Tussen de autoluwe wegen zijn ontmoetingsplekken voorzien, in de vorm van groene rustplekken, horeca- of sportfaciliteiten. “Zo stimuleren we het vormen van communities. Het belang van die interactie voor innovatie is niet te onderschatten. Maar ook de studentenbeleving wordt hierdoor enorm verbeterd.” Verder staat de verbinding met de buitenwereld centraal. “We zetten meer in op openbaar vervoer en pakken op die manier het mobiliteitsprobleem aan. Zo voorzien we nu al een aansluiting op de Spartacus-sneltram.”

Provincie_Limburg_Campus_Diepenbeek

Campus voor alle Limburgers

In het masterplan wordt het waardevolle Demerlandschap in ere hersteld. Campus Diepenbeek wordt zo een echte ecocampus. Parkeerplaatsen ruimen plaats voor groene open ruimte, met veel ruimte om te verpozen. Ook de Miezerikbeek zal opnieuw zichtbaar zijn. “Het campusleven zelf wordt hierdoor aangenamer, maar de natuur zorgt ook voor extra beleving voor studenten, omwonenden en bezoekers. Dat maakt van Campus Diepenbeek een ontmoetingsplek voor alle Limburgers.", besluit POM-voorzitter en gedeputeerde Tom Vandeput.

Meer info:

www.pomlimburg.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels