Meerderheid werkgevers én werknemers ervaren verzuim als storend
Kris Puelings Mensura

Meerderheid werkgevers én werknemers ervaren verzuim als storend

Praktijck - Mensura

Werkgevers (44%) én werknemers (64%) vinden verzuim storend, blijkt uit cijfers van een verzuimenquête die Mensura en Certimed samen hebben opgezet. Daarnaast blijkt een grote meerderheid werknemers (83%) bereid om, als de omstandigheden dat toelaten, met de werkgever te bekijken of en in welke mate ze inzetbaar kunnen zijn tijdens hun afwezigheid. Tegelijk is presenteïsme – gaan werken ondanks ziekte – een ruim verspreide praktijk: zeven op tien werknemers geeft aan zich daar al aan bezondigd te hebben.

Het bleek een interessante oefening om werkgevers (1.000) én werknemers (511) te bevragen rond hoe zij kijken naar verzuim, en de impact op hun werk en leven. De bevraging levert veel inzichten op, waarvan ik er graag al drie onder de loep neem.

Laat verzuim geen stoorzender zijn

Dat werkgevers verzuim als eerder storend tot zeer storend ervaren, doet weinig stof opwaaien. Evenmin kun je van een verrassing spreken dat ook werknemers er zo over denken. Per slot van rekening betekenen afwezigheden van collega’s vaak bijkomend werk, in de war gestuurde planningen, vervangers inwerken … Wel frappant vinden we dat maar liefst 64% van de werknemers aangeeft verzuim hinderlijk te vinden. Het is dus niet ver gezocht om te stellen dat werkgevers én werknemers verzuim als problematisch zien. En dat er dus best iets aan gedaan wordt.

Zet in op inzetbaarheid

Misschien wel het meest verrassende inzicht uit deze bevraging: acht op tien werknemers blijkt bereid bij afwezigheid ‘iets voor het werk te doen’, op voorwaarde dat de omstandigheden dat toelaten. Wie klappertandend van de koorts in bed ligt, moet uitzieken. Maar wie niet naar het werk kan komen vanwege een gebroken been, kan misschien wel nog een nuttige bijdrage leveren. Wie dacht dat daar terughoudendheid rond zou bestaan bij werknemers, denkt verkeerd. 

Net daarom is het spijtig dat er ondanks deze principiële bereidheid hierover zelden in gesprek wordt gegaan met de medewerker. Meestal blijft het bij de ziektemelding en het obligate ziektebriefje. Maar als we ziekteverzuim structureel willen verminderen in ons land, dan is inzetten op de resterende mogelijkheden een belangrijke stap. We denken nog te veel vanuit beperkingen in plaats van te kijken naar de mogelijkheden. Dat begint met een warm-zakelijk gesprek over hoe we de aanwezige mogelijkheden zo goed mogelijk kunnen benutten.

Roep presenteïsme een halt toe

Uit de cijfers blijkt echter ook dat werknemers nog vaak ondanks ziekte gaan werken: zeven op tien bleef effectief al aan het werk ondanks dat ze ziek waren of zich niet in staat voelden om te gaan werken. Vooral jongere werknemers (18-34 jaar) en vrouwen blijken daar ontvankelijk voor. Ze geven aan dat ze zich nuttig willen voelen, een goede indruk willen maken of de reactie van collega’s of leidinggevenden vrezen. Met het risico dat er ondermaats gewerkt wordt, of erger nog, collega’s besmet worden.

Hoog tijd dus om verzuim op een andere manier aan te pakken. Hoe? Op verzuimcharter.be leest u er de komende weken alles over.

www.mensura.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels