Regelgeving rond webshops
Christel Lambrichts Falq

Regelgeving rond webshops

Praktijck - Falq

Tot 30 juni 2021 verloopt de handel via webshops onder de btw-bepaling verkopen op afstand. Concreet betekent dit dat er via de webshop verkocht mag worden aan een particulier in een andere EU-lidstaat met aanrekening van Belgische btw. Dit kan zolang een bepaalde jaarlijkse omzetdrempel niet wordt bereikt. Die situeert zich in de EU tussen de 35.000 euro en de 100.000 euro.

Als voorbeeld kan een Belgische ondernemer via zijn webshop per jaar tot 100.000 euro verkopen aan een Nederlandse particulier met toepassing van Belgische btw. Indien deze omzetdrempel overschreden wordt, zal de verkoop onderworpen zijn aan het Nederlandse btw-tarief. De Belgische onderneming dient een Nederlands btw-nummer aan te vragen, facturen uit te reiken conform de Nederlandse facturatieregels en Nederlandse btw-aangiftes in te dienen.

Vanaf 1 juli 2021 worden de grensbedragen voor verkopen op afstand afgeschaft. Dit betekent concreet dat elke verkoop aan een particulier in een andere EU-lidstaat vanaf de eerste euro onderworpen zal worden aan het btw-regime van dat land.

Om te vermijden dat elke onderneming voor dergelijke verkopen een btw-nummer in het land van verkoop dient aan te vragen, kan men vanaf 1 juli 2021 de buitenlandse btw afdragen via één One Stop Shop-aangifte per kwartaal. Op deze wijze wordt er slechts één btw-aangifte ingediend en één btw-bedrag betaald. De Belgische overheid zal de buitenlandse btw doorstorten aan de betreffende EU-lidstaat.

Dienstverlening aan particulieren in een andere EU-lidstaat

Ook kan de One Stop Shop gebruikt worden voor bepaalde diensten, verleend aan particulieren binnen de EU. Het gaat om diensten waarop het btw-regime van de andere lidstaat van toepassing is. Voor deze activiteiten dient de onderneming momenteel een buitenlands btw-nummer aan te vragen.

Dergelijke diensten aan particulieren hebben onder meer betrekking op werk in onroerende staat aan een onroerend goed gelegen in een andere lidstaat, personen- en goederenvervoer, diensten i.v.m. beurzen en tentoonstellingen en verhuur van een voertuig op korte termijn. De hierop verschuldigde lokale btw kan tevens vanaf 1 juli 2021 afgedragen worden via de One Stop Shop.

Administratieve vereenvoudiging

De aangifte via de One Stop Shop betekent een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging voor de onderneming daar ze enkel rekening dient te houden met de Belgische facturatieregels. Concreet volstaat het om op de factuur de betrokken lidstaat te vermelden naast het toepasselijke btw-tarief.

Wat kan men nu al doen?

Elke onderneming dient te onderzoeken in welke mate het werken met de One Stop Shop voor hem een meerwaarde betekent. De meerwaarde voor webshops lijkt evident. In het bijzonder dienen webshops de toegepaste btw-tarieven op hun website na te kijken daar deze vanaf 1 juli 2021 mogelijk zullen wijzigen. Wij willen u, als accountants en adviseurs van FALQ, hierbij graag adviseren.

www.falq.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels