Succession center kan basis leggen voor opvolging
Liesbeth Vandenrijt Motmans & Partners

Succession center kan basis leggen voor opvolging

Familiebedrijven - Expertenstuk - Motmans & Partners

Vroeger rolden kinderen van ondernemers vanzelf in de zaak van hun ouders. Van bij de geboorte werd dit voor hen beslist. Vandaag zien we dat mensen hun identiteit niet enkel laten bepalen door werk, maar ook door hun sociale activiteiten en andere interesses. Dit heeft als gevolg dat jongeren bewuster nadenken over ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’. Kinderen van ondernemers willen ook meer zelf aan het stuur zitten van belangrijke professionele keuzes, legt Liesbeth Vandenrijt (Motmans & Partners) uit.

Het beantwoorden van deze vragen, het maken van cruciale keuzes in het kader van opvolging en het exploreren van drijfveren vraagt een professionele begeleiding. Het zijn vaak de elementen die zich onder de waterlijn bevinden, die bepalend zijn in een dergelijk proces. Wij kennen uiteraard de zaken die sterk bovendrijven en observeerbaar zijn in gedrag, maar houden te weinig rekening met blinde vlekken of onzichtbare motivatoren. Soms is er onontgonnen talent of potentieel aanwezig dat nog niet eerder meegenomen werd om de puzzel te leggen voor de toekomst.

Specifiek om het talent van kinderen van ondernemers in kaart te brengen, in het kader van successie, hebben wij een succession center ontwikkeld. Wij ruilden buikgevoel in voor een stevig onderbouwde methodiek en bouwden bij Motmans & Partners al heel wat ervaring op vlak van familiebedrijven op.

Meer dan een vervangings-vraagstuk

Het plannen van de opvolging van de leiding van een onderneming is van cruciaal belang. Er dient op voorhand bekeken te worden wie hiervoor wel of niet in aanmerking komt en welke begeleiding hierbij eventueel wenselijk of noodzakelijk is. Het goed in kaart brengen van de keyfuncties binnen een onderneming en de vraag door wie deze kunnen opgenomen worden, is een hamvraag bij de ondersteuning van de toekomstige groei van een organisatie. 

In het succession center wordt de deelnemer beoordeeld op verschillende competentiegebieden die samenhangen met een keyfunctie op het hoogste niveau binnen de organisatie. De toegevoegde waarde van dit center bestaat erin potentieel te identificeren en te anticiperen op mogelijke begeleidingsnoden om het carrière- of ontwikkelingspad van de deelnemer in de juiste banen te leiden. 

Het doel van een succession center is een individueel beeld te verkrijgen inzake het aanwezige talent en het potentieel om talent te ontwikkelen. Hiertoe dienen capaciteiten en competenties gemeten en geëvalueerd te worden. Tijdens een succession center staat het individu centraal en wordt expliciet gefocust op mogelijke pistes voor ontwikkeling. Een eerste voorwaarde om te leren is inzage krijgen in de eigen sterktes en zwaktes. De competenties die betrekking hebben op leiderschap krijgen expliciet aandacht. Hierbij wordt vooral het verschil tussen management en leiderschap in kaart gebracht aan de hand van het onderscheid tussen transactionele en transformationele stijlen.

Een dergelijk succession center vormt vaak de basis van het proces van opvolging en successieplanning.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels