We moeten anders over ziekteverzuim (leren) praten
Kris Puelings Mensura

We moeten anders over ziekteverzuim (leren) praten

Praktijck - Mensura

De verzuimcijfers tonen aan dat de huidige aanpak niet werkt. Als we daar iets aan willen doen – is er een andere keuze? – dan moet de dialoog over verzuim en inzetbaarheid op een fundamenteel andere manier gevoerd worden. Alle betrokkenen moeten opnieuw rond de tafel.

Werkgevers dienen op een andere, warm-zakelijke manier in dialoog te gaan met werknemers die door ziekte of een ongeval afwezig zijn. Dat gebeurt in de praktijk nog veel te weinig. In veel gevallen is de kous af met de melding van de afwezigheid en het obligate ziektebriefje. Waarom denken we niet meer in termen van mogelijkheden? Wie met een gebroken been thuis zit of wie langdurig ziek is, kan en wil mogelijk op de ene of andere manier nog aan het werk. Inzetten op de resterende mogelijkheden is een zeer belangrijke stap op weg naar een structurele vermindering van het ziekteverzuim. 

Uit een onafhankelijk verzuimonderzoek van Mensura en Certimed blijkt alvast dat werknemers ervoor openstaan om tijdens een periode van afwezigheid op de ene of andere manier aan de slag te blijven. Zo geeft 83% van de werknemers aan dat ze bereid zouden zijn om, als de omstandigheden dat toelaten, nog iets voor het werk te doen terwijl ze door ziekte of een ongeval thuis moeten blijven.

Gevaar voor presenteïsme

Tegelijk moeten we waakzaam blijven voor presenteïsme: ondanks ziekte toch de – vermeende of terechte – druk voelen om naar het werk te komen. De cijfers uit het verzuimonderzoek doen uitschijnen dat de werkende Belg die grens al eens opzoekt. Zeven op tien bleven effectief al eens aan het werk ondanks dat ze ziek waren of zich niet in staat voelden om te gaan werken. Nochtans wordt niemand verondersteld om ziek te werken. Gezondheid en welzijn zijn essentieel om gemotiveerd, productief en duurzaam aan de slag te zijn. Wie toch ziek naar het werk gaat, kan bovendien collega’s besmetten en zal niet efficiënt presteren.

Vooral werknemers tussen 18 en 34 jaar gaan werken ondanks ziekte (73%). Vrouwen (72%) doen dat vaker dan mannen (62%). Als redenen geven die werknemers onder meer aan dat ze zich nuttig willen voelen, maar ook dat ze een goede indruk willen maken of de reactie van collega’s of leidinggevenden vrezen. 

Charter tegen verzuim

Het belang van een open dialoog tussen werkgevers en -nemers kan dus niet onderschat worden. Een werknemer mag geen druk voelen om ziek aan het werk te gaan. Maar wanneer de werknemer zich wil inzetten, moeten alternatieven bespreekbaar zijn. Toont de coronacrisis niet aan dat je in veel functies ook van thuis uit inzetbaar kunt blijven? 

Om tot een duurzaam positief verzuimbeleid te komen, roepen Mensura en Certimed iedereen die met verzuim te maken krijgt op – werkgevers, experten, hr-managers én werknemers – om in dialoog te gaan. Samen lanceerden we daarom het verzuimcharter, een website waarop interne en externe inzichten rond verzuim worden gebundeld: www.verzuimcharter.be. Een goed startpunt voor wie verzuim echt wil aanpakken.

Mensura
mensura.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels