Duurzame differentiatie
Sam Strijckmans Nitto

Duurzame differentiatie

Verhaal - Nitto

Nitto is onmiskenbaar één van de gevestigde waarden in het Limburgse industriële landschap. De site in Genk speelde een belangrijke rol in de expansie van de Japanse multinational op het Europese continent. Vandaag zet het bedrijf heel sterk in op R&D, innovatie en de EU Green Deal die de leidraad vormt voor elke strategische beslissing. Sam Strijckmans is Executive Vice President van de wereldwijde groep en President & CEO van Nitto EMEA NV.

Met 13.500 producten heeft de wereldwijde Nitto Group een heel divers productportfolio en is het bedrijf in sterk uiteenlopende markten actief. Vaak gebeurt dat incognito en wordt het product gebruikt als onderdeel van een eindproduct of een productieproces. “Op wereldvlak is de consumentenelektronica een heel belangrijke markt voor ons,” legt Sam Strijckmans uit. “Van onze wereldomzet is meer dan 50% gerelateerd aan consumentenelektronica. Nitto biedt een oplossing voor platte beeldschermen, laptops, tablets, smartwatches en (plooibare) smartphones. Alles waar maar een scherm of touchscreen in zit, zeg maar. Nagenoeg alle grote mobiele telefoonproducenten zijn klant bij ons. Een groot deel van deze productieketen speelt zich af in Zuidoost-Azië.”

“Voor de automobielsector maken we onder meer protectiefilms die bijvoorbeeld gebruikt worden voor het transport van de constructeur naar de verdeelpunten. Die film wordt hier in Genk gemaakt. We produceren ook afdichtingsschuim en NVH-materiaal (noise-vibration-harshness) om wagens steviger, lichter en stiller te maken. Dit product komt uit onze fabriek in Tsjechië. Het is een enorm voordeel dat we net in die delen van de automobielsector actief zijn waar de toekomst ligt. Het metaal van een wagen wordt bijvoorbeeld alsmaar lichter en dunner, maar boet daardoor ook aan stevigheid in. Wij produceren de verstevigingsmaterialen die aan de binnenkant van het koetswerk worden aangebracht. We maken ook materialen voor het batterijcompartiment van elektrische wagens. Materialen die de kwaliteit van de lucht in de cabine verbeteren of materialen die gebruikt worden om een stillere band te produceren. Met onze lijm en tapesystemen kunnen we ervoor zorgen dat de sensoren in een band gedurende de hele levensduur goed bevestigd blijven.”

Nitto_Sam_Strijckmans

STERCK. Niet alle activiteiten zijn even bekend bij het brede publiek?

Sam Strijckmans: “In b2b is dat ook normaal. Zo is onze wereldwijde groep bijvoorbeeld ook actief in de markt van halfgeleiders en maken we lijm en tapesystemen voor de productie van microchips. We zijn zelfs een specialist in waterzuivering en de ontzilting van zeewater waardoor drinkwater kan aangeleverd worden in woestijngebieden. Sommige industrieën hebben zeer zuiver water nodig voor hun productieproces, zoals bijvoorbeeld producenten van halfgeleiders. Wij hebben de membraantechnologie in huis om dat water te zuiveren.”

“Ook in de farma en life sciences hebben we toepassingen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van medicijnen. Nog in het medische segment produceren we ook sporttapes. We zijn daarom ook sponsor van de Nitto ATP Finals in het tennis. Het is één van de weinige consumentenproducten waarmee we rechtstreeks een connectie met het publiek maken. In andere segmenten is onze aanwezigheid minder zichtbaar, zoals in de personal care waar we componenten produceren voor luiers en incontinentiemateriaal. Onze fabriek in Turkije is daarin gespecialiseerd en werkt voor grote spelers in de regio. We leveren trouwens ook filtratiemateriaal voor de productie van FFP2 en -3 mondmaskers en luchtzuiveringssystemen.”

Het kenniscentrum in België houden, is de beste manier om de productie hier te houden.

De pioniersrol van België

STERCK. Welke rol speelt België in dat wereldwijde geheel?

Strijckmans: “De hele EMEA-regio is goed voor ongeveer 340 miljoen euro omzet. Dat is 5,7% van de wereldomzet. België heeft een enorm belangrijke rol gespeeld in de internationalisering van de groep. Nitto Belgium was destijds de tweede productievestiging buiten Japan. De eerste is in 1969 opgestart in Taiwan. De tweede in België in 1974. Vanuit Genk zijn de Europese activiteiten gegroeid. Later zijn daar andere Europese sites bijgekomen, zoals in 2012 in Istanbul. Daar heb ik toen ook twee jaar gewoond om de integratie van de nieuwe vestiging in goede banen te leiden. Ik ben nog steeds heel positief over het ondernemerschap in Turkije. De drive die er heerst, de wil om vooruit te gaan… Mijn opdracht was om het ondernemerschap in het overgenomen Turkse familiebedrijf te vrijwaren. Tegelijk moesten we het wel integreren in een beursgenoteerde wereldwijde groep met een totaal andere cultuur, met rapporteringssystemen, strenge veiligheidsnormen, audits … Een zeer boeiende opdracht (lacht). En die is goed gelukt. Sinds de overname is onze Turkse afdeling met 20% per jaar gegroeid. De loyaliteit van de medewerkers is enorm toegenomen door aandacht te besteden aan zaken zoals veiligheid en personeelsbeleid. Verschillende Turkse collega’s hebben nu trouwens belangrijke functies in onze sites in Duitsland, Hongarije, Leuven …”

STERCK. Welke activiteiten gebeuren er in Genk?

Strijckmans: “In Genk maakten we oorspronkelijk de gekende pvc-tapes die elektriciens gebruiken, maar daarvoor is ons land onvoldoende competitief geworden. Het productengamma in Genk is geëvolueerd naar protectiefilms, enkel- en dubbelzijdige kleefbanden, foams … Die diversiteit is een pluspunt. In 2016 hebben we het hoofdkantoor in Genk afgesplitst en in Leuven gevestigd. Van daaruit wordt de hele EMEA-groep aangestuurd: zes fabrieken en een tiental verkoopkantoren van Johannesburg (Zuid-Afrika) tot Göteborg (Zweden).”

nitto IN CIJFERS
  • 5,8 miljard euro omzet wereldwijd
  • 194 miljoen euro omzet Nitto Belgium
  • 340 miljoen euro omzet EMEA-regio
  • 580 medewerkers Nitto Belgium
  • 1625 medewerkers EMEA-regio
  • 28.000 medewerkers wereldwijd

Technologieën voor de toekomst

STERCK. Nitto Genk is gespecialisserd in industriële kleefbanden voor glas en vele andere oppervlaktes?

Strijckmans: “De wereld van oppervlaktebescherming is geëvolueerd van puur oppervlaktes (glas, metaal, hout, plastic) beschermen naar het beschermen van functionele lagen die op deze oppervlaktes worden aangebracht (zoals een antifingerprint coating op metaal, of een coating om glas superisolerend te maken). Die functionele coatings zijn heel gevoelig tijdens productie en moeten beschermd worden. Dat doen wij en meteen zorgen we ook voor een bescherming tot bij de klant zodat het materiaal krasvrij geleverd kan worden. De industriële tapes die we in Genk maken, komen terecht in wagens en allerlei andere toepassingen. We maken bijvoorbeeld kleefbanden die gebruikt kunnen worden in het produceren van papier, maar ook bijvoorbeeld bij grote drukkerijen. Onze kleefbanden voor de papier­industrie waren al watergebaseerde systemen. We evolueren nu ook in het segment van onze andere dubbelzijdige kleefbanden naar emulsie. Die techologie bestaat al lang, maar de hoge kleefkracht of de hoge betrouwbaarheid was er nog niet. Het is een uitdaging om met zo’n milieuvriendelijke toepassing dezelfde functionaliteit te bereiken als met een traditionele toepassing. Meer en meer slagen we daar ook in. Het is één van de belangrijkste doelstellingen van onze Belgische R&D-afdeling om nieuwe lijmtechnologieën te zoeken. Daarvoor werken we onder meer samen met het Vito en andere onderzoeksinstellingen.”

STERCK. Jullie divers productaanbod heeft geholpen om door de coronacrisis te geraken?

Strijckmans: “Onze wereldwijde groep is 103 jaar oud, Nitto België is 47 jaar oud. Doordat we in  zoveel verschillende markten actief zijn, slagen we er altijd in om ons door de crisissen heen te vechten. We zetten ook heel sterk in op de Green Deal van de EU. Vaak gebeurt dat in cocreatie met de klant en werken we met hun R&D-afdelingen samen. Doordat we zelf een groot aantal ingenieurs in onze rangen hebben, kunnen we zeer oplossingsgericht werken. Onze eigen R&D-afdeling telt 40 mensen. Dat is behoorlijk veel op een totaal van 580 medewerkers. Het kenniscentrum in België houden, is de beste manier om de productie hier te houden. Op vlak van pure productie zijn andere landen vaak goedkoper.”

België heeft een enorm belangrijke rol gespeeld in de internationalisering van de groep.

Groei ondanks corona

STERCK. Heeft Nitto omzetverlies geleden door de coronacrisis?

Strijckmans: “Zoals elk bedrijf hebben we snel moeten schakelen om veilig te kunnen werken. De bedienden zijn onmiddellijk gestart met telewerk. De arbeiders met mondmasker en social distancing, wat nog vrij goed ging in ons productieproces. Toch hebben we een aantal infecties gehad. Gelukkig is het redelijk goed meegevallen in de EMEA-regio. Van april tot en met september 2020 kenden we in Europa een omzetdaling van 30%. Specifiek voor de automobielsector was dat zelfs 75%. In de tweede helft van ons boekjaar (van oktober 2020 tot en met maart van dit jaar) zagen we echter een sterk herstel. Het was een rollercoaster. Intussen blijft de vraag in de markt hoog. De uitdaging zit in de aanvoer van grondstoffen en in het logistieke apparaat. Hoelang kunnen we nog produceren met de beschikbare grondstoffen? Al bij al zijn we er met de wereldwijde groep in het coronajaar zelfs nog op vooruitgegaan. In de EMEA-regio hebben we in onze omzet een terugval gehad van 2,7%. We zijn de crisis dus goed doorgekomen en kijken positief naar de toekomst.”

EU Green Deal

STERCK. Duurzaamheid wordt de volgende jaren een cruciale pijler.

Strijckmans: “We kijken heel sterk naar het beleid van de EU. De Europese overheid wil een carbonvrij continent creëren tegen 2050 en zal daar 1.000 miljard euro voor uittrekken. Dat wordt vertaald in de Europese Green Deal en het Fit for 55-actieplan dat vervolgens in het beleid van de lidstaten wordt vertaald. Dat vormt het uitgangspunt voor ons strategisch plan. Elke beleidsbeslissing, elke investering, elk nieuw project of ontwikkeling in R&D van Nitto moet bijdragen aan de Europese Green Deal. Dat is ons strategische uitgangspunt. De Green Deal zal zeer veel veranderingen meebrengen, maar in onze bedrijfsfilosofie staat niet voor niets ‘Verandering is opportuniteit’. Er gaan veel businessopportuniteiten ontstaan. Energievriendelijk glas is daar een voorbeeld van, lage emissietapes ook. En bijvoorbeeld ook de technologische oplossingen voor het warmtemanagement in het batterijcompartiment van een elektrische wagen.”

“Ik ben echt van mening dat duurzaamheid en ondernemerschap perfect hand in hand kunnen gaan. Er is voldoende energie aanwezig op onze planeet in de vorm van water, zon en wind. Met die natuurlijke energiebronnen kunnen we in al onze energiebehoeften voorzien. De uitdaging ligt in het capteren, het opslaan en het distribueren. Technologische innovatie zal daar een antwoord op bieden en Nitto zal daarin bijdragen. In die zin willen we al onze productieprocessen milieuvriendelijker maken, al kan je niet alles op één dag veranderen. Zo werken we in Genk al met een solventrecuperatiesysteem om de dampen die vrijkomen te capteren, te filteren en er opnieuw solventen van te maken. We zijn bezig met de tweede installatie op dat vlak. Daarmee kunnen we 60% van onze solventen recupereren. Een andere grote uitdaging bestaat erin om zelf meer milieuvriendelijke producten te ontwikkelen. Voor de EMEA-zone zijn er in 2018 al heel scherpe doelstellingen geformuleerd. Onze CO2-uistoot moet tegen 2022 met 30% gereduceerd worden ten opzichte van 2018. En ook voor onze afvalstromen en ons energieverbruik zijn er targets. Elektriciteitsverbruik wordt een grote uitdaging. Op dit moment is 100% van onze elektriciteit in Genk al groen. Maar we moeten daar verdere stappen in zetten. De uitdaging zit niet in het aankopen van groene elektriciteit, maar in het verminderen van onze energiebehoefte.”

Nitto_Sam_Strijckmans

Gold label EcoVadis

STERCK. In dat kader zijn jullie aangesloten bij EcoVadis?

Strijckmans: “Dat is een soort van sustainabililty rating agency dat we gebruiken als tool om te  checken of we goed bezig zijn. Nitto België heeft als eerste het gold label behaald. Dat wil zeggen dat we wereldwijd bij de 5% beste bedrijven zijn met een rating bij EcoVadis. Nitto Belgium vervult dus een pioniersrol binnen de Nitto Group. Tegen volgend jaar willen we dat alle zes onze productiebedrijven in Europa dat label halen. Het platinalabel is onze uiteindelijke doelstelling tegen 2025. Dan horen we bij de beste 1%. Het geeft een geweldige drive binnen de organisatie om daaraan te werken. Onze klanten gaan dat trouwens meer en meer vragen en we gaan dat ook verwachten van onze leveranciers. Het is een multiplicatoreffect. Het beleid stuurt en de bedrijven spelen daarop in met innovatie.”

STERCK. Wat ziet u nog als belangrijke uitdagingen?

Strijckmans: “De beeldvorming over plastics in het algemeen is een grote uitdaging. Plastics blijven belangrijk in heel wat eindproducten, maar de perceptie is negatief omdat er te veel plastics in de oceanen terechtkomen. In de consumentensector worden plastics al maximaal geweerd en dat is goed. De b2b-sector zal volgen. We moeten onze mindset veranderen en evolueren van virgin plastics naar post consumer plastics. Recyclage en recuperatie worden steeds belangrijker. We zetten vandaag al stromen op om de gebruikte plasticfilms bij klanten te recupereren en daar opnieuw iets nuttigs mee te doen. In tweede instantie betekent het ook dat we ons meer en meer moeten toeleggen op biologische en biodegradeerbare plastics. Ook dat is een transformatie en een uitdaging waar onze R&D sterk op inzet.”

ECOVADIS GOLD LABEL

Nitto België heeft het Gold Label ontvangen van EcoVadis, een internationaal sustainability rating agency. Milieubeleid is daarin één (belangrijk) aspect. Maar het label gaat ook over domeinen zoals ethisch handelen, duurzame inkoop, arbeids- en mensenrechten, veiligheid … “EcoVadis geeft je een score en dan zie je waar je nog kan verbeteren en bijsturen. Wij noemen dat intern de PDCA-cyclus: plan-do-check-act. EcoVadis is onze stimulans om verdere acties te ondernemen.”

Enige niet-Aziaat

STERCK. U bent één van de 23 vicepresidenten van de wereldwijde Nitto-groep. Daarvan zijn er slechts drie niet-Japanners. Hoe is het om in een dergelijke cultuur te werken?

Strijckmans: “Ik ben sinds 2014 VP en vandaag zelfs de enige niet-Aziaat die vicepresident is. Tot maart vorig jaar ging ik elke maand naar de boardmeetings in Japan. Het was een pittige uitdaging met alle presentaties in het Japans, die dan simultaan vertaald werden. Samen met de reizen binnen Europa deed ik 100 tot 120 vluchten per jaar. Sinds corona is het reizen tot nagenoeg nul herleid. We hebben ook geleerd dat dat niet altijd nodig is. Al moet je elkaar toch af en toe fysiek kunnen zien. We zullen wel zien wat dat in de toekomst geeft, maar mijn work-lifebalance is in elk geval verbeterd. Japan kent een erg impliciete cultuur. Dat wil zeggen dat de context heel belangrijk is. Men wil geen gezichtsverlies lijden, relaties zijn belangrijk, net zoals bottom-up communicatie. De afstand tussen een arbeider op de werkvloer en de bedrijfstop is in Japan veel minder groot dan in Angelsaksische culturen. Er is heel veel respect voor de arbeiders en hun bijdrage in verbeteringen met onder andere Kaizen op de werkvloer.”

Duurzaamheid en ondernemerschap kunnen perfect hand in hand gaan.

STERCK. Hoe bent u in die positie terechtgekomen?

Strijckmans: “Ik ben in 2004 in Genk begonnen als financieel directeur op dezelfde dag dat de nieuwe president van Europa begon. Mijnheer Hideo Takasaki is hier drie jaar president geweest en ik heb al die tijd nauw met hem samengewerkt. Hij is later president van de wereldwijde groep geworden. Vertrouwen is heel belangrijk in de Japanse cultuur. In de beginfase zijn ze aftastend. Maar één keer ze doorhebben dat iemand de bedrijfsfilosofie begrijpt en acties neemt in functie daarvan, groeit dat vertrouwen en laten ze je ook je ding doen. Japanners zien ook graag dat je een keer door moeilijke periodes gaat. What doesn’t kill you, makes you stronger. Het feit dat ik samen met een collega van Nitto Belgium die acquisitie van Nitto Bento in Turkije heb voorgesteld en het moeilijke onderhandelingsproces en de integratie nadien tot een goed einde heb gebracht, zal zeker een rol gespeeld hebben. Maar dat is mijn veronderstelling.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels