Praten met de baas? Ja, maar niet over mentale of familiale problemen
Kris Puelings Mensura

Praten met de baas? Ja, maar niet over mentale of familiale problemen

Praktijck - Mensura

Zeven op tien Belgische werknemers voelt zich comfortabel om in gesprek te gaan met hun leidinggevende, blijkt uit onderzoek van Mensura en Certimed. Toch zijn niet alle onderwerpen even bespreekbaar: we praten moeilijker met onze baas over familiale problemen, onze mentale gezondheid of niet-medische oorzaken van afwezigheid. 

De 70% die gemakkelijk het gesprek aangaat, blijkt dat vooral over werkgerelateerde onderwerpen te doen. Die bespreekbaarheid daalt echter wanneer het gaat over familiale onderwerpen (54%), de niet-medische oorzaken van afwezigheid (50%), of de mentale gezondheid (47%). Ook stress en werkdruk zijn niet overal vlot bespreekbaar: maar liefst vier op de tien van de bevraagde Belgen zegt daar niet met de werkgever over te kunnen praten.

Werken aan een vertrouwensrelatie

Om te voorkomen dat werknemers met psychosociale of privéproblemen uitvallen, bouwen leidinggevenden best aan een vertrouwensrelatie met werknemers. Daarin moeten alle onderwerpen bespreekbaar zijn. Onder werkgevers én werknemers leeft nochtans vaak het idee dat familiale of mentale moeilijkheden ‘tot het privéleven behoren’. Lees: niet bespreekbaar zijn op de werkvloer. En dat is problematisch: dergelijke problemen liggen vaak aan de basis van (langdurige) afwezigheid op het werk. 

Gespreksdrempel

We laten dus kansen liggen, want laat nu net de leidinggevende een opstap zijn naar concrete oplossingen. Als luisterend oor, of als partij die door tijdelijke aanpassingen de omstandigheden minder belastend kan maken. In de praktijk blijken bovendien heel wat leidinggevenden te kampen met een drempel om werknemers aan te spreken over meer gevoelige, persoonlijke onderwerpen zoals de mentale gezondheid.

Hoeft dat te verwonderen? Wie een leidinggevende functie heeft, durft of weet niet per definitie hoe je dergelijke gevoelige thema’s aankaart. Om op dat vlak te groeien, moeten leidinggevenden ruimte en ondersteuning krijgen. Denk aan opleidingen over de aanpak van een verzuimgesprek of een cursus ‘eerste hulp bij mentale problemen’. Daar leren ze alarmsignalen herkennen en krijgen ze gesprekstechnieken aangeleerd. Door tijdig signalen op te merken en te luisteren, kunnen ze werknemers waar nodig doorverwijzen naar professionele hulp.

Anders over verzuim leren praten 

Ook over de redenen van afwezigheid blijkt een open gesprek tussen werkgever en werknemer niet evident. 46% van de werknemers heeft liever niet dat hun leidinggevende polst naar de reden van verzuim. Eén op drie geeft niet de echte reden van verzuim op wanneer het gaat over familiale omstandigheden of de sfeer op het werk. 

Dat werknemers gesteld zijn op hun privacy is hun goed recht. Maar het mag voor werkgevers geen excuus zijn om niet in gesprek te gaan bij (nakende) uitval. Toon in dat gesprek interesse in het welzijn van de werknemer, bespreek samen of de werknemer nog inzetbaar wil en kan zijn, en bekijk hoe hij daarbij ondersteund kan worden. Dat kan perfect zonder in te gaan op de oorzaken van de afwezigheid.

Mensura
www.mensura.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels