Voor iedereen een elektrische wagen…
Christel Lambrichts FALQ

Voor iedereen een elektrische wagen…

Praktijck - FALQ

Op 26 oktober 2021 werd het wetsontwerp ter vergroening van de mobiliteit ingediend. De aftrekbaarheid van uw wagenpark zal drastisch wijzigen. FALQ  wil even stilstaan bij de belangrijkste wijzigingen.

Vergroening

Sinds jaar en dag is het verlenen van een salariswagen een populaire en fiscaal gunstige manier om medewerkers en bedrijfsleiders te vergoeden. Sinds aanslagjaar 2021 is de aftrekbaarheid van deze wagen afhankelijk van een formule gebaseerd op de CO2-uitstoot. De aftrekbaarheid van wagens, tot 200gr CO2, ligt via deze formule tussen de 50% en 100%.

De vergroening houdt in dat voor wagens verworven vóór 1 juli 2023 de bestaande aftrekbeperking behouden blijft. Er is een uitdoofscenario voor wagens verworven tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025. Voor deze wagens zal de aftrekbaarheid systematisch dalen. En tenslotte wordt de aftrekbaarheid van de kosten van wagens op fossiele brandstof verworven vanaf 1 januari 2026 volledig geschrapt.

Overgangsmaatregel

Het uitdoofscenario zal er waarschijnlijk voor zorgen dat bedrijfsleiders al sneller de stap naar CO2-vrije wagens zullen nemen. Vooreerst zal vanaf aanslagjaar 2026 de ondergrens in de formule geschrapt worden. Als voorbeeld zal hierdoor een wagen met een uitstoot van 200 gr CO2 nog 20% aftrekbaar zijn. De bovengrens wordt beperkt tot 75%. De volgende aanslagjaren zal dan deze bovengrens verder dalen naar respectievelijk 50%, 25% en 0%. Wat betekent dat deze wagens vanaf aanslagjaar 2029 niet meer aftrekbaar zijn.

Dan maar een CO2-vrije wagen

CO2-vrije wagens genieten een 100% fiscale aftrek. Voor wagens aangeschaft na 1 januari 2027 zal dit echter dalen. Het jaar van aanschaf bepaalt de aftrekbaarheid. Deze aftrekbaarheid daalt trapsgewijs van 95% in 2027 tot 67,5% voor wagens aangeschaft na 1 januari 2031.

Laadstations

Voor de elektrificatie van het wagenpark is de beschikbaarheid van laadstations onontbeerlijk. Voor zelfstandigen en vennootschappen die een nieuw intelligent laadstation installeren in de periode van 1 september 2021 tot 31 augustus 2024 gelden fiscale gunstmaatregelen vanaf dat het laadstation publiek toegankelijk is. Zij kunnen het laadstation 200% afschrijven voor een investering gedaan tot 31 december 2022 en 150% indien dit later gebeurt.

Ook voor particulieren geldt een belastingvermindering voor het plaatsen van een dergelijk laadstation bij de woning. Deze belastingvermindering daalt systematisch van 45% in 2021 en 2022 naar 15% in 2024.

Vlaanderen

Vlaanderen doet hier nog een schepje bovenop met het wetsvoorstel om in de nabije toekomst het niet meer mogelijk te maken om nieuwe wagens op fossiele brandstof in verkeer te stellen.

Einde van de wagens op fossiele brandstof

Met deze wetsvoorstellen is het duidelijk dat vervuilende salariswagens hun laatste kilometers aan het rijden zijn. Zelfstanden en bedrijfsleiders houden best rekening met de nieuwe wetswijzigingen.

De accountants en adviseurs van FALQ helpen u hierbij graag verder.

FALQ
www.falq.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels