Wie is vandaag nog echt de werkgever?
Wouter Uten Polemieck

Wie is vandaag nog echt de werkgever?

Polemieck

In de media vernemen we elke dag dat de schaarste op de arbeidsmarkt sinds 2007 niet meer zo hoog is geweest. Van vakmensen tot ingenieurs en informatici, er is een schaarste over alle sectoren en markten heen. Iedereen klaagt over het niet vinden van de juiste mensen. Daarbij komt de rol van het menselijke kapitaal als belangrijk element in het succes van een bedrijf steeds naar voor.

Door de coronacrisis, die nog niet helemaal verteerd is, hebben heel wat bedrijven rake klappen moeten incasseren. Toch is de war for talent groter dan ooit. Er ontstaat een nieuwe oorlog. Niet om de klant maar om het juiste talent. Een oorlog die gewonnen moet worden om relevant te blijven in de toekomst.

Werk geven en werk nemen worden omgedraaid in deze war for talent. Jonge high potentials, maar ook ervaren rotten of vakprofessionals, kunnen kiezen aan wie en voor welk doel ze hun werkweek willen besteden. Ondernemers zijn dankbaar dat ze deze talenten aan boord kunnen nemen. 

Meer dan ooit zijn bedrijfscultuur, arbeidsflexibiliteit en een flexibel verloningsbeleid geen topics meer voor de werkgroepen bij werkgeversorganisaties. Het zijn kritische strategische assets om de war for talent te overleven en om toekomstgericht in de strijd om de klant nog relevant te zijn. 

Wouter_Uten_UgenTec

Discussies rond thuiswerken en het ziekenbriefje moeten mijns inziens dan ook veel breder opengetrokken worden. Hoe passen deze zaken in de eigenheid van een bedrijfscultuur en hoe kan deze cultuur een strategische differentiator zijn voor het aantrekken en houden van het juiste talent?

In een cultuur waar resultaat belangrijker is dan uren, en waar locatie van tewerkstelling onderschikt is aan het juiste profiel met de juiste skills kan mogelijk meer bereikt worden dan in een cultuur met vaste werkuren en mensen rond dezelfde bureau. Mogelijk zijn een loon in bitcoin of katerdagen wel een slimme manier om bepaalde doelgroepen aan jouw zijde te krijgen in deze war for talent. Waarschijnlijk zelfs goedkoper dan dure recruiters of dan je groei vertragen door het niet vinden van de juiste talenten.

Iedere cultuur en doelgroep vraagt een andere aanpak, innovatie zit gelukkig niet alleen in onze producten of diensten maar ook in hoe we samenwerken en hoe we talenten willen aantrekken en behouden. Zonder een cultuur en beleid dat focust op een ultieme omgeving met een duidelijk doel, en op een duidelijke doelgroep van talent is het onmogelijk om nog op lange termijn te ondernemen.

Een ding is zeker, de eerste stappen zijn vaak gewaagd, de eerste strategische stappen moeilijk. Maar het vliegwiel dat ontstaat uit het feit dat talenten willen werken met en voor andere talenten is een katalysator van onschatbare waarde voor ieder bedrijf!

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels