Water is Life Group: distributeur én producent
Reinier Teunissen Water is Life

Water is Life Group: distributeur én producent

Sector Duurzaam ondernemen - Water is Life

Water Is Life Group (WILG) is de nieuwe naam voor de groep bedrijven in watertechniek die Reinier Teunissen samen met een aantal vennoten rondom zich verzamelde. De bedrijvengroep startte meer dan 30 jaar geleden met de import en distributie van pompen en irrigatiesystemen. Na een stevig groeitraject heeft WILG vandaag verschillende eigen productiebedrijven in portefeuille, verspreid over Europa. Daarmee lijkt de cirkel rond, al blijft de ambitie om verder te groeien groot.

Vooral de afgelopen jaren gaat het hard voor WILG, met een groei van 30% per jaar. Die komt zowel van organische groei als van overnames in binnen- en buitenland. WILG telt intussen tien bedrijven die samen een omzet van 31 miljoen euro realiseren.

Reinier Teunissen startte zijn ondernemersverhaal in 1988 met Watertechniek Teunissen, dat oorspronkelijk vooral aan particulieren (b2c) verkocht. In 1998 kwam daar een flink luik b2b bij met de overname van het Retiese Aqua Mooris, nu MPI Pumps & Irrigation. En vervolgens lonkte de Waalse markt. “Dan heb je twee opties”, blikt Reinier Teunissen terug. “Ofwel ga je investeren in die markt, ofwel koop je je grootste concurrent op. Dat laatste hebben we gedaan met de overname van Aubia, een gevestigde waarde in Wallonië die ook over een aantal importlicenties beschikte. We hebben dat bedrijf succesvol kunnen voorzetten en integreren in de groep.”

Sector_Wilg_Reinier_Teunissen

Eigen fabrikanten

STERCK. Nadat jullie distributieverhaal op punt stond, hebben jullie zich gericht op de overname van verschillende productiebedrijven?

Reinier Teunissen: “Begin vorig jaar hebben we zowel de Belgische als de Portugese tak van Well Pumps overgenomen. Well Pumps België is een fabrikant van pompen. Het roestvrije staalplaatmateriaal rolt de fabriek binnen en aan de andere kant komen de gebruiksklare pompen naar buiten. We maken daar enkel bronpompen. Dat is een belangrijke markt. De laatste jaren is de waterstand over heel de wereld aan het zakken. Ook de grondwaterpeilen in België zijn bedreigd. Zelfs met een pomp zo groot als een huis kan je niet dieper dan negen meter water onttrekken. Als het waterpeil zich dieper bevindt, ben je verplicht om met een onderwaterpomp te werken zoals wij die maken. Well Pumps Portugal is dan weer specialist in het bouwen van solar- en stuursystemen. Daar bouwen we alle stuurkasten zoals onze Helios hybride schakelkast of stuursysteem, die ook gepatenteerd is. Het is een hybride systeem om op de meest energie-efficiënte manier solar-energie te integreren en de pomp aan te sturen. De derde fabrikant die we verworven hebben is EEB Valves, een Belgische fabrikant van balkeerkleppen en afsluiters. Daarmee zijn we vooral actief in het nichesegment van de afvalwatersector.” 

STERCK. Waarom die focus op productie?

Teunissen: “We zijn begonnen als kleinhandelaar en installateur. Daarna is er groothandel bijgekomen en sinds kort zijn we actief in fabricage. Daarmee is de cirkel rond. Ik heb in het verleden heel veel energie gestoken in export terwijl we geen fabrikant waren. We waren distributeur in verschillende Europese landen tot en met een deel van Afrika en het Midden-Oosten. We hadden alle knowhow en gaven die ook door naar onze (potentiële) klanten. Maar als die één keer wisten hoe ze het moest maken, ging ze zelf een fabrikant zoeken en werden wij uitgeschakeld als distributeur/exporteur. Nu hebben we zelf drie fabrikanten binnen de groep en kunnen we onze exportprojecten gemakkelijker vorm geven.” 

STERCK. Ook e-commerce is belangrijk voor jullie?

Teunissen: “Op dat vlak staan we al jaren heel sterk en dat wordt steeds belangrijker. Tegelijk werken we met een productgroep waar klanten veel producten nog willen vastpakken en advies vragen over wat ze nodig hebben. Ze kunnen op internet al heel veel informatie vinden maar komen het product uiteindelijk dan toch afhalen. Een pomp is een technisch product waarbij je enkel en alleen met de pomp niet veel hebt. Je hebt allerlei toebehoren nodig om het geheel compleet te maken.”

STERCK. Vanwaar de naam WILG?

Teunissen: “Onze vorige naam was Pareco Group, vernoemd naar de vastgoedmaatschappij die onze gebouwen in beheer heeft. Maar aan zo’n naam heeft niemand boodschap. Water Is Life is altijd mijn slogan geweest, al onze activiteiten zijn watergerelateerd. Water Is Life Group is op de fiets naar het werk bedacht. De Afkorting WILG is een heel mooie boom. Die staat steevast aan de waterrand, houdt van water en is heel sierlijk. Een wilg groeit ook het snelst van alle bomen. Die drie zaken staan letterlijk synoniem voor onze groep: snel groeien, op een sierlijke manier, met liefde voor water. Het plaatje klopt (lacht).” 

We doen op drie verschillende manieren aan risicospreiding: financieel, productmatig en geografisch.

Consolidatie binnen holding

STERCK. Waar zit het synergievoordeel?

Teunissen: “We hebben nu één website waar alle bedrijven onder vallen en waar klanten heel gemakkelijk kunnen kiezen: ben je op zoek naar een installatie, een product of een service? Of wil je online iets kopen? Je kan gemakkelijk navigeren tussen de drie pijlers manufacturers, distributors en b2c & e-commerce. Een klant kan zo eenvoudig kiezen wat hij nodig heeft. Tegelijk denken we met de consolidatie van de verschillende bedrijven binnen één groep ook aan onze langetermijntoekomst. Alle aandelen worden in de holding samengebracht. Zo heeft iedereen een gelijk aandeel binnen alle bedrijven en zijn er geen verdeelde belangen. Dat is een struikelblok dat je best vermijdt. We zijn vandaag met zes vennoten die ook allemaal een operationele rol opnemen. We groeien met 30% en meer per jaar en kunnen dat voorlopig nog zelf financieren. De vraag is of dat mogelijk blijft als we dit groeitempo blijven aanhouden. Daarom is het ook goed dat we onze groep verder structureren.”

Risicospreiding

STERCK. Met de uitbouw van een gediversifieerde groep doen jullie ook aan risicospreiding?

Teunissen: “Dat is voor mij een heel belangrijk aspect. We doen op drie verschillende manieren aan risicospreiding. Enerzijds moet er een gezonde financiële basis zijn en moet je niet al je eieren in één mandje leggen. Een tweede manier van diversificatie is op productvlak. Veel watergerelateerde producten zijn seizoensgebonden. Op vlak van beregening heb je bijvoorbeeld altijd een piek in het voorjaar. Maar als je je richt op grond-, weg- en waterbouw en de verhuursector, kan je het hele jaar door verkopen. We willen evolueren naar diversificatie zodat we een vlakkere omzetcurve krijgen. Een derde vorm van risicospreiding is geografisch. Dit jaar hebben we in onze streek een heel natte zomer gehad. In het zuiden was het veel warmer en droger. Met de bosbranden schreeuwden ze er letterlijk om pompen. Wij hadden die op het schap liggen, maar konden die afzetmarkt niet bereiken. Nu hebben we wel rechtstreeks toegang tot die markt. Het helpt om onze risico’s en pieken te spreiden.”

STERCK. Het feit dat jullie in meerdere landen filialen hebben, vraagt een andere organisatie?

Teunissen: “We hebben nu bedrijven in België, Nederland, Portugal en Italië. Op 33 jaar ondernemerschap heb ik een behoorlijk netwerk uitgebouwd en me weten omkaderen met de juiste mensen. Een bedrijf is maar zo sterk als zijn werknemers. Het is essentieel om de juiste profielen aan te trekken. Naast de oprichting van een raad van bestuur zijn we ook bezig met de tweede laag in onze organisatie. Het gaat om een aantal ondernemers tussen de 25 en 40 jaar binnen onze groep. We hebben een klein stuk van de aandelen gereserveerd zodat ze die kunnen verdienen. Op die manier groeien ze mee op hun inzet en ambitie. Het is een goede manier om ondernemerschap te stimuleren. Ze zitten bij sommige vergaderingen van de raad van bestuur ook mee aan tafel. Voorlopig zonder stemrecht maar op die manier kunnen ze wel mee proeven. Zo proberen we de ambitie binnen de groep te ondersteunen en nog groter te maken.”

WILG Warehousing

STERCK. Jullie gaan ook twee Europees warehouses bouwen?

Teunissen: “We hebben intussen van de stad Lommel de toezegging gekregen voor een stuk grond van 2 hectare. Daar gaan we een centraal warehouse bouwen om onze stock voor Noord-Europa te centraliseren. In Italië gaan we hetzelfde doen met onze stock voor Zuid-Europa. Die sites zullen vallen onder de naam WILG Warehousing. Vanuit die distributeurs zal de verkoop aan de verschillende werkmaatschappijen gebeuren. Dat is het juiste model om te volgen.”

STERCK. Wat zijn jullie verdere uitdagingen voor de nabije toekomst?

Teunissen: “We hebben nu al meer dan 20.000 verschillende producten in ons aanbod. We streven binnen enkele jaren naar een omzet van 50 miljoen euro. Daarvoor willen één of twee overnames per jaar blijven realiseren. Altijd in de watersector, bij voorkeur in de productie. In Nederland hebben we een principeakkoord voor de overname van een bijkomend distributiebedrijf in de grond- weg- en waterbouw. Als we mogen dromen, zou het mooi zijn om op termijn met onze eigen fabrikanten onze distributeurs te kunnen bevoorraden. Het gevoel om van niets echt iets te kunnen maken is mooi. Als je 30 jaar vooral distributeur bent geweest, is het fijn dat je nu kan zeggen dat je ook fabrikant bent. Van halffabricaten maken we een eindproduct. Dat is een heel andere rol, maar wel een plezante.”

Sector_Wilg_Reinier_Teunissen

Groene technologie

STERCK. Op welke manier speelt duurzaamheid een rol in het geheel?

Teunissen: “We streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk voor alle bedrijven. Twee van onze bedrijven spelen ook letterlijk in de kaart van de Europese Green Deal. MPI Geosystems in Nederland is een specialist op het gebied van geothermie. We zijn toeleverancier voor de boorderswereld in de meest complete zin van het woord. Als een bedrijf een gat geboord heeft, moet daar een sonde in, er moet afbreekbare glycol in die sonde voorzien worden, klei om de onderlagen af te dichten … We zijn op dat vlak een totaalleverancier. Bij Well Pumps in Fleurus hebben we dan weer onze volledige productie gecoverd met solar-energie. We produceren daar meer stroom dan we verbruiken. Niet simpel in een productiebedrijf met persen die enorm veel vermogen hebben.”

“Ook onze producten zelf spelen in op de duurzaamheidsgedachte. Zo wil de EU in de toekomst bovengrondse landbouwberegening aan banden leggen. Met een bovengrondse beregeningshaspel of kanonnen loopt de verdamping immers op tot 60% per dag waardoor het rendement beperkt is tot 40%. Men wil meer en meer evolueren naar lagedrukdruppelbevloeiing. Dan heb je ook minder stroom nodig omdat de pomp minder druk moet leveren en de druppelslang een rendement geeft van 100%. De druppel komt immers rechtstreeks aan de wortel van het gewas. Met Well Pumps Solar kunnen we pompen tot 110 kW volledig op solar-energie laten draaien. Zeker in grote uitgestrekte gebieden zoals Australië en Afrika, waar moeilijk elektriciteit te krijgen is, is het interessant om volledig op solar-energie te kunnen werken. We hebben ook een eigen hybridesysteem uitgevonden en gepatenteerd dat volledig op solar-energie werkt en enkel voor eventuele tekorten gebruik maakt van het net. Zo blijven we ook op productvlak verder innoveren en vooruitdenken.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels