Duurzame fundamenten om een goede overdracht op te bouwen
Luk Schildermans
& Koen Hendrix
VKW - Family Business
Advisor

Duurzame fundamenten om een goede overdracht op te bouwen

Expertenstuk - VKW - Family Business Advisor

Laat het gras maar groeien… Zolang de humus eronder gezond is. Luk Schildermans (Family Business Advisor) en Koen Hendrix (VKW Familiebedrijven) zien in de case van Nelis Wegenbouw een mooi voorbeeld van hoe tijdig vooruitzien en goede communicatie tot een geslaagde overdracht van het familiebedrijf kunnen leiden.

Begin op tijd aan de opvolging. Dit devies zal menigeen al meermaals gehoord hebben. Wanneer is evenwel ‘op tijd’, hoe start je een dergelijk proces op en vooral: hoe zorg je voor een goede begeleiding? Het antwoord is niet altijd simpel. Overlaten is één ding, opvolgen dan weer een ander traject. De waan van de dag of andere hindernissen worden vaak opgeworpen als alibi om dergelijke processen uit te stellen of zelfs op de lange baan te schuiven. Hoe langer men wacht, hoe moeilijker de discussies worden en hoe meer iedereen met de hakken in het slijk gaat staan, met vaak een verkoop van het familiebedrijf als gevolg en enige uitweg.

Voortschrijdend inzicht

Vooruitkijken in dit proces betekent vaak een proces starten waarbij men een journey start en ziet waar men uitkomt. Vaak geeft tijd de kans om met voortschrijdend inzicht naar een gemeenschappelijk doel te evolueren: het verderzetten van het familiebedrijf door de volgende generatie.

De voorgestelde case van Nelis Wegenbouw is erg interessant omdat de tweede en derde generatie hun vraag naar begeleiding binnen de familiale overdracht op tijd hebben gesteld. Er was geen sprake van crisis of conflicten tussen de familianten. Integendeel: ze werkten allemaal constructief samen. 

Het komt tenslotte altijd op hetzelfde neer: leren communiceren en dit vooral in een sfeer van transparantie.

Meestal trekt men aan de bel als er al het één en het ander is misgelopen. Bij coaching is het op dat moment een kwestie om emotioneel delicate thema’s te ontwapenen vooraleer er opnieuw gebouwd kan worden. Een vertrouwensbreuk blijft immers heel lang aanslepen. Er wordt wel eens gezegd dat je het dak best repareert als het droog is en niet in het midden van een storm. Doe je dat tijdig, dan kan je dat ook duurzamer doen!

Transparantie en goede communicatie

Bij het familiebedrijf Nelis Wegenbouw werd vertrokken van een constructieve samenwerking tussen de generaties onderling en ook binnen de derde generatie. Het proces van coaching verloopt dan ook in een veilige en open sfeer. Na een consultatieronde waarin individuele bezorgdheden en mogelijkheden werden bevraagd en waar nodig opgelost, kon er snel worden (op)gebouwd.

Zo’n bovenbouw kan men zich voorstellen als het informeren over alle mogelijkheden en pistes inzake familiale governance. Naast informeren worden ook de individuele familianten versterkt in hun competenties. Die worden overigens eerst in kaart gebracht door een doorgedreven en ontwikkelingsgericht assessment. Dat gebeurt aan de hand van individuele en familiale coaching. Het komt tenslotte altijd op hetzelfde neer: leren communiceren en dat vooral in een sfeer van transparantie. Herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Zo ontstaat uiteindelijk de vruchtbare bodem waarop verder kan worden gebouwd. De humus waarop ons gras succesvol kan gezaaid worden.

De doelstelling is steeds om van het buikgevoel – sommigen noemen dit het gezond boerenverstand – van een tweede generatie, waar alles vaak nog organisch verliep, te laten groeien en te evolueren naar een stevige family governance waarin duidelijke afspraken gemaakt worden onder de familianten. Dit resulteert in een levend en bruikbaar family charter dat voortdurend mee evolueert met de tijd en met de noden en vragen van de familie. Goede afspraken maken dan echt goede vrienden. Dit vraagt evenwel de juiste communicatievaardigheden van alle familiale protagonisten.

De rol van de coach kan hierbij zeer ondersteunend werken. Ook door bijvoorbeeld op langere termijn, maar dan minder frequent, het familiale overleg (familievergadering) een tijdje mee op te volgen zonder te sturen. Al dan niet gevolgd door de opstart van een raad van advies die parallel de bedrijfsbelangen kan uitdagen. Op die manier wordt op een geleidelijke manier de diverse governancestructuren vormgegeven op een duurzame en enige juiste manier.

Laat het gras maar groeien bij Nelis, zouden wij zeggen…

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels