De voorwaarden voor een familiale overname
Christel Lambrichts Falq

De voorwaarden voor een familiale overname

Praktijck - Falq

Het voortbestaan van de familiale onderneming in Vlaanderen wordt door de overheid ondersteund door vererving of schenking mogelijk te maken aan gunsttarieven. Bij vererving bedraagt de erfbelasting 3% aan naaste familie of partner en 7% in alle andere situaties. De aandelen van een familiale onderneming kunnen gratis geschonken worden. De gunsttarieven zijn van toepassing indien er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

Voorwaarden vooraf

Eerst dient de vennootschap een echte activiteit te hebben: een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf of een vrij beroep. Een vastgoedvennootschap of holding is dus uitgesloten. De verhouding tussen de boekhoudkundige waarde van de onroerende goederen en personeelskosten tegenover de totale activa zijn hierbij een graadmeter.

De schenker dient samen met zijn familie aandelen in volle eigendom te hebben die minstens 50% van stemrechten vertegenwoordigen. Wanneer de schenker en zijn familie samen met één aandeelhouder minstens 70% van de stemrechten of samen met twee andere aandeelhouders minstens 90% van de stemrechten bezitten, wordt de drempel van 50% teruggebracht tot 30%.

In de huidige vennootschapswet is het mogelijk om verschillende soorten aandelen uit te geven met al dan niet stemrecht. Aandacht dient besteed te worden aan het vervullen van deze voorwaarde met betrekking tot het stemrecht.

Ook na de schenking of vererving zijn er voorwaarden

Voordat er victorie gekraaid wordt, dienen we stil te staan bij de voorwaarden na de schenking. De onderneming dient ononderbroken actief te blijven en mag zijn kapitaal niet verminderen gedurende drie jaar na de schenking. Het is hierbij niet van belang of de aandeelhouders wijzigen of dat er een nieuwe activiteit ontplooid wordt. 

Sinds de nieuwe vennootschapswet bestaan er kapitaalloze vennootschappen, bijvoorbeeld een besloten vennootschap. Hoe dient dan het behoud van kapitaal bekeken te worden? De kapitaalvereiste werd aangepast naar de vereiste dat het eigen vermogen gedurende drie jaren niet mag dalen onder de inbreng. 

Deze daling dient het gevolg te zijn van een uitkering van reserves. Geleden verliezen worden dus niet meegerekend. Een dergelijke daling van het eigen vermogen wordt bestraft door een verval van het gunstregime voor het te veel aan uitgekeerde reserves.

Komt het uitkeren van liquidatiereserves dan in gevaar? Het antwoord is neen. Liquidatiereserves zijn geen inbreng. De uitkering hiervan komt niet in gevaar zolang de ondergrens gerespecteerd wordt. De Vlaamse overheid zal deze voorwaarden nakijken na verloop van drie jaar op basis van de jaarrekeningen die gedurende deze drie jaren gepubliceerd werden.

Plan de schenking van uw familiale onderneming

Omdat het niet voldoen aan de voorwaarden het verlies van deze gunsttarieven kan betekenen, dient de schenking minutieus gepland en opgevolgd te worden. De accountants en fiscalisten van FALQ willen u hierbij graag helpen.

FALQ
www.falq.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels