Auteursrechten worden fiscaal minder gunstig
Christel Lambrichts Falq

Auteursrechten worden fiscaal minder gunstig

Praktijck - Falq

Inkomsten uit auteursrechten voor zelfstandigen kennen sinds 2008 een zeer gunstig fiscaal regime. Vanaf 2023 zal, naar verwachting, dit fiscale regime grondig gewijzigd worden.

Even recapituleren: wat zijn auteursrechten ook alweer? Voor 2023 betrof het de inkomsten uit een auteursrechtelijk beschermd werk. Het toepassingsgebied was ruim. Denk daarbij aan boeken, artikels, artistieke creaties, software enzovoorts. Vanaf 2023 wordt het toepassingsgebied beperkt tot originele werken van letterkunde of kunst en de opvoeringen van uitvoerende kunstenaars. De rechthebbende moet beschikken over een kunstwerkattest of draagt zijn werk over of stelt het ter beschikking voor een openbare opvoering of reproductie.

Beperking fiscaal gunstregime

Het wettelijke vermoeden dat auteursrechten belast wordt als roerend inkomen wordt beperkt. Auteursrechten worden beschouwd als roerend inkomen indien zij niet meer bedragen dan 37.500 euro (te indexeren) per jaar. Bovendien mag het gemiddelde van de genoten auteursrechten van de laatste vier vorige jaren niet hoger zijn dan deze grens.

Indien de auteursrechten deel uitmaken van een globale prestatie, mogen zij niet meer uitmaken dan 30% van het gefactureerde bedrag. Als overgangsmaatregel geldt voor 2024 en 2025 dat het maximum respectievelijk 50% en 40% van het geheel bedraagt. Deze laatste voorwaarde is niet van toepassing op de vergoeding die een auteur louter krijgt voor het realiseren van het werk.

Overgangsmaatregel

Voor de vergoedingen die voor 2023 wel kwalificeerden als auteursrechten, maar vanaf 2023 niet meer wegens hun aard, geldt er voor aanslagjaar 2024 een overgangsmaatregel met bijkomende beperkingen. Het wettelijke plafond bedraagt slechts 18.750 euro in plaats van 37.500 euro en het kostenforfait wordt verlaagd naar 50% op de eerste schijf van 5.000 euro en 25% op de volgende schijf van 5.000 euro.

Vanaf aanslagjaar 2025 gelden terug de gewone regels. Vele sectoren vissen met deze nieuwe wetsbepalingen achter het net en dienen andere motiverende oplossingen te vinden. Wij, fiscalisten en accountants van FALQ, willen u hierin graag verder adviseren. 

FALQ
falq.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels