Recyclage-<br>toekomst
Yves Maes Maes Recycling Group

Recyclage-
toekomst

Verhaal - Maes Recycling Group

Mede dankzij zijn passage in The Sky is The Limit kent iedereen hem als de temperamentvolle recht-door-zee ondernemer met het hart op de juiste plaats. Maar bovenal is Yves Maes de man die op jonge leeftijd met één tractor begon en dat uitbouwde tot een recyclagegroep met zeven vestigingen. Maes Recycling Group realiseert vandaag 80 miljoen euro omzet, telt 350 werknemers en wil een hoofdrol spelen in de circulaire economie van de toekomst. Een ondernemersverhaal pur sang.

De 10.000 gele containers met het opschrift Maes Containers vind je op bouwwerven in heel België terug. Het bedrijf verzamelt bouw- en sloopafval en zorgt sinds een aantal jaar ook voor de volledige recyclage. De bedrijfsnaam is die evolutie gevolgd. “Onder de naam Maes Recycling Group willen we uitgroeien tot een speler waar men niet omheen kan in de opbouw van de Europese circulaire economie,” vertelt CEO en eigenaar Yves Maes.

Yves_Maes_Maes_Recycling_Group

 “Het is duidelijk dat we in de toekomst zoveel mogelijk met circulaire materialen en middelen moeten werken. Al gaat er altijd wel een kleine restfractie overblijven. Met de technologie van vandaag kan je afvalstoffen uit het verleden behandelen. We willen een rol spelen op vlak van inzameling, recyclage en het terugbrengen van materialen op de markt. Daarbij ligt onze focus op bouw- en sloopafval waarin we marktleider zijn, maar we kijken ook naar commercieel en industrieel afval. We bieden onze klanten een totaaloplossing. Als economie en ecologie in dezelfde richting wijzen is er veel mogelijk. We proberen te bewijzen dat dit echt kan.”

Investeren voor de toekomst

Voor het verzamelen en afvoeren van materialen zet Maes Recycling Group een hele vloot van voertuigen in, en verloopt het transport steeds meer over water. Met behulp van vijf eigen duwbakken gaat al meer dan de helft van het gerecycleerde materiaal naar de volgende bestemming via de waterweg. Van de zeven sites zijn er drie echte recyclagesites die gebruik maken van hoogtechnologische machines om de verschillende afvalstromen te scheiden.

“We hebben twee jaar geleden al beslist om te investeren in enkele zogenaamde VLAREMA-8-lijnen terwijl deze wetgeving – na enkele keren uitstel – pas op 1 januari 2023 in voege gaat,” schetst Yves Maes.

Yves Maes: “Dan komen er controles op de verbrandingsinstallaties en worden vrachtwagens met materiaal dat onvoldoende gesorteerd is onverbiddelijk teruggestuurd. We waren de eerste speler in Vlaanderen die zo’n VLAREMA-8-lijn operationeel had. Daarmee zetten we ons echt op de kaart wat betreft het verwerken en klaarmaken van restafval. In Vilvoorde en Tessenderlo beschikken we daarnaast ook over een zandwasinstallatie. Dat is een fysicochemische installatie waarbij we de kleinste fractie 0 tot 20 mm gaan wassen zodat je zand en steentjes kan recupereren en de restfractie kan scheiden. Ook hiermee hebben we een voorsprong op de sector. Oorspronkelijk was die installatie alleen voor eigen gebruik voorzien, maar we krijgen intussen al veel vraag van externe partijen. Het zijn grote investeringen waarmee we ons bij de top in België voegen.”

Maes Recycling Group in cijfers
 • 7 sites
 • 80 miljoen euro omzet 2021
 • 350 medewerkers

STERCK. Yves, je startte in 2003 heel bescheiden met één tractor. Vandaag sta je aan het hoofd van een miljoenenbedrijf. Waar is het verhaal echt snelheid beginnen krijgen?

Yves Maes: “Dat was met de eerste overname van GRCT, het vroegere MTD in Herenthout, dat gespecialiseerd is in het ophalen van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. Het bedrijf realiseerde een miljoen euro omzet toen we het kochten. Vandaag is dat 20 miljoen euro. We deden in die tijd al alles wat met bouw en sloop te maken had en konden vanaf toen een totaalpakket aanbieden.”

Stallaert Vilvoorde

STERCK. Wanneer hebben jullie de stap richting recyclage gezet?

Yves Maes: “Tot 2013 leverden wij alle te sorteren afvalstoffen af bij derden. We sorteerden wel een beetje, maar voor 5 ton afval kan je geen installatie bouwen. Toen kregen we de kans om Stallaert Recycling in Vilvoorde over te nemen. We realiseerden op dat moment 13 miljoen euro omzet en 1 miljoen euro winst per jaar. We hadden alles goed voor elkaar maar ik verveelde me eerlijk gezegd een beetje. Stallaert was in de sector een naam als een klok met een omzet die groter was dan de onze. Stallaert Recycling stond te koop en ik had de sympathie gewonnen van mevrouw Stallaert, die intussen 80 jaar was. Ze verkocht dat bedrijf op een maand tijd. Ons bedrijf verdubbelde in omvang, maar Stallaert draaide op dat moment wel 150.000 euro verlies per maand. Dat is 2 miljoen euro per jaar hè. Maar ik had de blueprint van onze vestiging in Tessenderlo en ik wist waarmee ik geld kon verdienen in afval. Zes maanden lang heb ik elke dag gekampeerd in Vilvoorde en dat bedrijf helemaal geherstructureerd. We zijn volgens onze systemen beginnen werken en gaan opbouwen. De hele sector zat erop te kijken. ‘Ofwel gaat Maes erdoor komen en moeten we schrik van hem krijgen ofwel is het gedaan.’ En we kwamen erdoor. Na vijf maanden draaiden we opnieuw winst en konden we verder bouwen.”

STERCK. De overname gaf jullie bedrijf vleugels?

Yves Maes: “Stallaert was bekend bij alle grote aannemers: Willemen, Democo, Besix, CFE … We domineerden de volledige Brusselse markt. Als we indertijd met Maes Containers in die regio kwamen, bleef de deur dicht, maar voor de naam Stallaert werd bij wijze van spreken de rode loper uitgerold. Het gaf een geweldige boost en we waren vertrokken.”

Als economie en ecologie in dezelfde richting wijzen, is er veel mogelijk.

Hightech recyclage

STERCK. In 2018 namen jullie ook de bouw- en sloopafvalactiviteiten van Suez – het huidige Veolia – over?

Yves Maes: “Suez had intussen heel wat kleine bedrijfjes in bouw- en sloopafval opgekocht. Ze dachten met bouw- en sloopafval groot te worden maar hadden de service die je moet bieden onderschat. Je moet in de bouw heel kort op de bal kunnen spelen, dat vraagt een goede administratie en goede verwerking. We waren in 2018 voor ons verbrandingsafval al een vrij grote klant bij Suez. We hebben de kans gekregen om die activiteiten over te nemen. Zo kocht ik in Tienen een hightechbedrijf in de recyclage van bouw en sloopafval, met de volledige klantenportefeuille en een 1.500-tal containers. Als tegenprestatie moesten we tonnen voorgesorteerd afval leveren op hun verbrandingsinstallatie. Zo is met Suez – nu Veolia – een prima verstandhouding ontstaan en zijn we met stip marktleider in België geworden op vlak van bouw- en sloopafval.”

Instap Integra

STERCK. In 2020 heb je een deel van de aandelen verkocht en is investeringsmaatschappij Integra in het bedrijf gekomen?

Yves Maes: “Ik was 100% eigenaar en had onze groei altijd met eigen kapitaal kunnen financieren. Om een stevige basis te hebben was er 10 miljoen euro extra kapitaal nodig. Corona stond voor de deur. Het waren wat onzekere tijden. Ik heb met verschillende partijen gebabbeld want ik wilde mijn meerderheidsaandeel niet uit handen geven. Een baas boven mij, dat werkt niet. Integra stelde zich wel tevreden met een minderheidsaandeel van 40%. Ik kon een geweldige deal doen en hield de touwtjes in handen. Van het bedrag dat ik ontving, investeerde ik tweederde onmiddellijk terug in de vennootschap. We waren toen bezig met de investering in installaties voor die zandwassingen, goed voor 6 à 7 miljoen euro. En we bereidden ons voor op de VLAREMA-8-normen. Door die kapitaalsinjectie kon ik mijn toekomst veiligstellen en een kapitaalsbasis leggen voor verdere groei. We hebben een heel goede partner aan Integra. Ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben.”

4 takken
 • Yves Maes
  recyclage en opwekken van energie uit afval
 • YMA Trans
  transport en inzameling
 • RTT
  vastgoedmaatschappij
 • WRWS
  puinverwerking

STERCK. Wat verandert er als zo’n partij aan boord komt?

Yves Maes: “Eigenlijk niet veel. We zijn nu iets beter gestructureerd en voorzien elke maand een managementvergadering. De cijfers worden nog beter opgevolgd. Zij brengen hun knowhow binnen op vlak van financiële sturing. Met een omzet van bijna 100 miljoen euro is dat wel nodig. Maar operationeel weten we heel goed wat we moeten doen. Sommige zaken doen we nu anders. Als we vroeger naar een bank gingen met een project van 4 of 5 miljoen euro, dan moesten we informatie aanleveren die we uit het bedrijf plukten. Als we nu met een dossier komen, dan is dat op alle mogelijke manieren onderbouwd en kunnen we ons verhaal helder brengen. Maes Recycling Group is door die verschillende stappen geëvolueerd van een puur entrepreneurial omgeving naar een meer professioneel bedrijf.”

Overstromingen Wallonië

STERCK. Recent hebben jullie ook een grote sprong vooruit gemaakt in Wallonië?

Yves Maes: “Na de grote overstromingen in juli 2021 hebben we een megagroot contract binnengehaald voor het verwerken van een groot deel van dat overstromingsafval. Er lag andehalve kilometer afval op een verlaten stuk autosnelweg nabij Luik dat in vijf maanden verwerkt moest zijn. Anders hingen er zeer zware boetes boven ons hoofd. We hebben dat in vier maanden kunnen doen. Hoe? Omdat wij ons vak kennen. We hebben bij de Waalse overheid, die de aanbesteding uitschreef, er ook op aangedrongen dat dit afval verregaand gesorteerd en gerecycleerd zou worden. We investeren miljoenen euro’s om alle reguliere bouw- en slooppuin maximaal te sorteren en alles eruit halen. Het puin van de overstromingen was voor 70% recycleerbaar. Het zou te gek geweest zijn om dat gewoon fijn te malen en op een stortplaats te dumpen, waarvan er sowieso al te weinig zijn in België. Wij hebben drie hoogwaardige sorteerlijnen. Geen enkel ander bedrijf in België kon zoiets aan.”

Joep_Loop_Yves_Maes_Vicky_Vanthienen_Roel_Lemmens_Maes_Recycling_Group

STERCK. Het ging om een ander type afval dan jullie gewoon waren?

Yves Maes: “Het was een immense berg afval van 1,5 km lang, 15 meter breed en 6 meter hoog. Toen ik die voor het eerst zag, werd ik er even stil van. Hoe gaan we dit doen? Opnieuw zat de hele sector naar ons te kijken. Onze lijnen in Vilvoorde en Tienen waren voor de overstromingen al goed bezet. En dan neem je daar in één keer 170.000 ton afval bij. Ik heb daar wel een paar nachten over nagedacht. Maar eigenlijk is dat zeer vlot gegaan. We hebben in Tienen een nachtshift bijgezet, in Brussel een tweede shift. Al onze lijnen liepen op maximumcapaciteit. We hadden goed volk aan het werk. Iedereen was gemotiveerd. We konden werken met onze eigen duwbakken om alles via het water af te voeren. Het was een geoliede machine. Zo hebben we ook respect opgebouwd bij de Waalse overheid. Ze kenden Maes niet en zijn onze sites meerdere malen komen bezoeken.”

Modelsite

STERCK. Jullie site in Vilvoorde geeft een beeld van hoe een modelsite er moet uitzien?

Yves Maes: “Het is onze grootste site die ook watergebonden is. Dat is heel belangrijk voor de toekomst. 80% van de afvalstoffen of grondstoffen die er het terrein verlaten, doen dat per schip. Op basis van tonnage zijn we zelfs de grootste verlader in de Brusselse haven. We beschikken in Vilvoorde over 12 ha met nog eens 4 ha die we kunnen ontwikkelen. We zijn gevestigd aan één van de grootste hoogspanningsposten van Elia, vlak bij de gascentrale waar zoveel rond te doen is. Nu voeren we nog afval af naar Antwerpen en hout zelfs naar Nederland en Zweden. Ze wekken daar energie mee op die ons land dan weer terugkoopt. In de toekomst kunnen we hier misschien zelf 800 megawatt per jaar opwekken vanuit onze afvalstromen.”

Met de overname van Stallaert verdubbelde ons bedrijf in omvang.

“We hebben nu ook een contract getekend met Etex, het vroegere Eternit. Ze maken golfplaten voor gevels en daken die vrij zijn van asbest. We gaan in Vilvoorde 30.000 ton productieafval van hen verwerken. De vezels van het actieve cement dat daar nog inzit halen we eruit, we vermalen en drogen het om zo opnieuw tot cement te komen. We voegen het vervolgens samen met zand dat we wassen uit afvalzand en brengen beide gerecycleerde producten samen tot een volledige groene beton/stabilisé/chappe. We hebben al een contract met één van de grootste chappers van België die dat volledig gerecycleerde product gaan gebruiken.”

STERCK. Jullie tellen intussen al 350 medewerkers?

Yves Maes: “We steken er veel energie in om onze mensen mee te krijgen in dat groeiverhaal, zonder dat we het familiale karakter van onze groep verliezen. Onze mensen maken op het einde het verschil. We proberen ervoor te zorgen dat ze zich goed voelen in hun rol en kunnen doorgroeien als ze dat wensen. De job van chauffeur is vandaag een knelpuntberoep, maar we hebben voorlopig niet zo heel veel problemen om chauffeurs aan te trekken en we kennen maar weinig verloop. Onze chauffeurs rijden bijvoorbeeld altijd met vrachtwagens die maximaal drie jaar oud zijn. Dat doen we niet omdat we daar veel geld aan willen uitgeven, maar omdat het de onderhoudskosten naar omlaag brengt én omdat het een aantrekkingspool is. Voor hun woon-werkverkeer beschikken onze chauffeurs over een elektrische fiets of een klein busje. Ook het loonpakket is beter dan gemiddeld. En dat werpt zijn vruchten af.”

5 nevenbedrijven
 • MRS
  R&D voor recyclage van gemeentelijk afval
 • GRCT
  verzamelen & transport van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval
 • Ecocube
  R&D in de recyclage van vezelcement panelen
 • Top Vilvoorde
  verwerking en opslag van zand en gronden
 • A2R
  verwerking asbesthoudende producten

Consolideren

STERCK. Jullie groeien aan snel tempo en mikken op een verdere verdubbeling van de omzet?

Yves Maes: “Naast de verdieping en verbreding van ons aanbod willen we ook geografisch groeien. Aangezien we al zo groot zijn, zal dat niet meer organisch gaan en zullen we acquisities moeten doen. Daarbij kijken we vooral naar Oost- en West-Vlaanderen waar we nog wel wat blinde vlekken hebben. En naar de as Brussel-Charleroi-Namen. We willen tot vijf grote recyclagecentra komen, goed verspreid over het land. Veel zal afhangen van de economische situatie. Er is onweer op komst. De particuliere markt is maar 2% van onze omzet, maar die dreigt volledig stil te vallen. We zien zwembadbouwers die nog maar 20% van hun omzet van vorig jaar verkopen. De interesten stijgen … Het zou kunnen dat de crisis snel door is, maar het zou ook kunnen dat het wel eens enkele jaren kan duren. Als je de prijsstijgingen ziet: dit kan niet blijven duren. De bouwsector dreigt stil te vallen en dan ligt alles in België op zijn gat.”

Ondernemen met buikgevoel is goed, maar je kan niet alleen teren op buikgevoel.

“Bepaalde projecten zoals Etex gaan zeker door. Maar voor andere projecten die in de pijplijn zitten, wachten we voorlopig toch even af. De prijsstijgingen op vlak van energie en materialen doen iedereen pijn. Ook ons. We willen eerst onze basis versterken. Reculer pour mieux sauter. We mogen nu geen sprongen maken waarmee we onze flank openzetten en ons veel pijn kunnen doen als de economie stilvalt. Daarom proberen we zoveel mogelijk te consolideren en te zorgen dat ons platform versterkt is om daarna beter en hoger te kunnen springen. Je moet vandaag snel kunnen switchen. Ondernemen met buikgevoel is goed, maar je kan niet alleen teren op buikgevoel.”

Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels