Verhoging minimumpensioen zelfstandige: impact op het IPT
Christel Lambrichts Falq

Verhoging minimumpensioen zelfstandige: impact op het IPT

Praktijck - Falq

Sinds 2021 wordt het wettelijk zelfstandigenpensioen gelijkgesteld met een werknemerspensioen. Ter aanvulling van het wettelijk pensioen wordt vaak een IPT-verzekering (individuele pensioentoezegging) door de vennootschap afgesloten voor zijn bedrijfsleider. De 80% regel bepaalt het maximum pensioenkapitaal dat gespaard kan worden. Het komt erop neer dat 80% van het loon, verminderd met het wettelijk pensioen en met de reeds opgebouwde pensioenreserves, gespaard kan worden.

De stijging van het wettelijk pensioen heeft een negatieve impact op de hoogte van het te sparen IPT-pensioenkapitaal.

Verlaging pensioenkapitaal

In 2022 kregen menig bedrijfsleiders van hun verzekeraar te horen dat hun maximum te sparen IPT-pensioenkapitaal daalde. Als vuistregel wordt voor de berekening van het op te bouwen pensioenkapitaal, tot 2021, het wettelijk pensioen gelijkgesteld aan 25% van de bruto-jaarbezoldiging van 2020. 

Vanaf 2021 werd dit 50% van de bruto-jaarbezoldiging van het betreffende jaar begrensd tot het maximum wettelijk pensioen. Het maximum wettelijk pensioen werd door de administratie bepaald op liefst 35.896,43 euro voor 2021. 

Door een te hoge inschatting van het maximum wettelijke pensioen, bleef er minder ruimte over om te sparen in het IPT-contract. Bedrijfsleiders namen de beslissing om hun premie te verlagen.

Administratieve rechtzetting

In een brief van 22 december 2022 van de administratie aan de verzekeraars past de administratie zijn zienswijze aan en stelt dat het maximum wettelijk pensioen gehalveerd mag worden. Het maximum wettelijk pensioen bedraagt voor 2021 17.948,22 euro en voor 2022 19.118,37 euro.

De berekening door de verzekeraars van het maximum pensioenkapitaal aan IPT lijkt dus overgedaan te moeten worden. En zal dus in vele gevallen opnieuw verhogen.

IPT-Premies doorschuiven

Een back-servicekoopsom aan IPT in 2021 gestort op basis van de toen geldende regels, kan achteraf volgens de nu gelden regels te hoog zijn. De wetgever laat toe om dit te corrigeren door het overschot aan premie bij de afsluiting van het boekjaar 2022 over te dragen naar 2023 binnen de grenzen van de aftrekbare premie. Het is nog onduidelijk of het doorschuiven over meerdere jaren kan gebeuren. Dit kan noodzakelijk zijn om de aftrekbaarheid van de gestorte premie te waarborgen.

Duidelijkheid

Het is spijtig dat de administratie pas eind december 2022 de door hen uitgevaardigde vuistregel bijstelde en dit enkel via brief liet weten aan de verzekeraars. Het is nu uitkijken naar nieuwe circulaires die meer duidelijkheid brengen en rechtszekerheid voor de belastingplichtigen.

Zorgen voor uw pensioen

Naast de IPT zijn er andere methodes om een vermogen voor de bedrijfsleider-aandeelhouder op te bouwen zodat hij kan genieten van een welverdiend pensioen.

Wij, fiscalisten en accountants van FALQ bv, willen u hierin graag adviseren.

FALQ
falq.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels