Wat is de meerwaarde van een VCA-certificaat voor uw bedrijf?
Annelien Meys Preventor

Wat is de meerwaarde van een VCA-certificaat voor uw bedrijf?

Vraag & Antwoord - Preventor

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Een bedrijf dat in het bezit is van een VCA-certificaat toont aan dat het als werkgever continu werkt aan de veiligheid op de werkplek. Een audit bevestigt dat de procedures die het bedrijf ontwikkeld heeft om aan de verschillende veiligheidseisen te voldoen, conform de vastgestelde normeringen zijn opgesteld. Het VCA-certificaat wordt voor een periode van drie jaar toegekend aan het bedrijf, met een jaarlijkse tussentijdse audit. 

Welke verschillende soorten certificaten?

Er bestaan 3 soorten VCA-certificaten nl. VCA*, VCA** en VCA petrochemie. De verschillen voor deze VCA* en VCA** bedrijfscertificaten wordt bepaald door het aantal werknemers, de uit te voeren werken en of men werkt als onder- of hoofdaannemer in een project. Voor VCA Petrochemie worden aanvullende eisen toegevoegd specifiek voor de petrochemische sector.

Verplicht?

Het behalen van een VCA-certificaat op bedrijfsniveau is in België niet verplicht, maar het wordt tegenwoordig bijna altijd geëist door een opdrachtgever om garanties te krijgen over de gewaarborgde veiligheid op de werkplek.

Wat zijn de voordelen van een VCA-bedrijfscertificaat?

  1. Het geeft een gunningsvoordeel voor bepaalde risicovolle opdrachten.
  2. U toont aan dat uw bedrijf werkt volgens de huidige normen van Veiligheid, Gezondheid en Milieu en hoe belangrijk ze die vinden voor het imago van het bedrijf.
  3. Alle risico’s op de werkvloer worden in kaart gebracht waardoor de kans op ongevallen verkleint, bewust omgaan met veiligheid is belangrijk voor elke werknemer.
  4. Veiligheid leeft in uw bedrijf en de medewerkers worden direct betrokken bij het veiligheidsgebeuren. Iedere werknemer dient een persoonlijk VCA-attest te behalen in een erkend opleidingscentrum.
  5. Periodieke inspecties van werkplekken, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen houden het bedrijf en de werknemers alert.
  6. Als er zich dan toch een incident zou voordoen, wordt eruit geleerd door de opvolging van de registratie die trouwens ook kan aantonen dat u als bedrijf telkens de nodige maatregelen neemt.
  7. Een opdrachtgever weet dat een VCA-bedrijf constant acties onderneemt om aan de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen te voldoen, dit zorgt voor een extra gunfactor.

Vooral gekend in de bouwsector en industrie

Bedrijven actief in de bouwsector hebben er alle belang bij om over een VCA-certificaat te beschikken. Voor veel opdrachtgevers gebeurt hier al een eerste schifting. In de industrie is een VCA-certificaat noodzakelijk voor alle bouwkundige werkzaamheden, technische werkzaamheden, werktuigbouwkundige activiteiten en bij procesbesturing en elektrotechniek.

Kortom, met een VCA-bedrijfscertificering toont u aan dat uw bedrijf bewust werkt aan de veiligheid op de werkvloer en neemt u in de praktijk voorsprong op de concurrentie.

Deze expertise werd aangeboden door  Preventor

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels