Beleg in vastgoed via de pensioen verzekering
Dominique Jacquet Anadyr

Beleg in vastgoed via de pensioen verzekering

Vraag & Antwoord - Anadyr

De pensioenverzekeringen die hiervoor aangewend kunnen worden zijn de contracten die vallen onder de tweede pensioenpijler. Voor werknemers is dat de groepsverzekering en voor zelfstandigen het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen of de individuele pensioentoezegging.

Er bestaan twee technieken. De meest courante techniek is deze van het opnemen van een voorschot uit het contract. De meeste verzekeraars voorzien in hun contracten de mogelijkheid om tot 60% van de reeds aanwezige opgebouwde reserves op te nemen.

In de praktijk wordt meestal gekozen voor een 'voorschot met intrestbetaling'. U betaalt dan jaarlijks intresten op het opgenomen bedrag en u blijft het volledige rendement van uw polis genieten en dat op de volledige reserve, voorschot inbegrepen. De terugbetaling van het opgenomen kapitaal gebeurt in één keer wanneer het contract op einddatum komt. Op dat moment zal de verzekeraar het bedrag van het opgenomen voorschot aftrekken van het uit te betalen pensioenkapitaal.

Een tweede piste is het afsluiten van een bulletkrediet waarbij het kapitaal opnieuw wordt samengesteld via de stortingen in het contract. Bij dergelijke kredietvormen betaalt u gedurende de looptijd van de lening enkel interesten waardoor de maandelijkse aflossingen laag blijven. Dat is cashflowmatig interessant.

Op de eindvervaldag van het krediet, die bij voorkeur wordt afgestemd op het tijdstip van de uitkering van de groepsverzekering, wordt het openstaand kapitaal in een keer terugbetaald via de kapitalen ontvangen uit het contract. De intresten die u gedurende de looptijd van het krediet betaalt kunnen afhankelijk van uw persoonlijke situatie fiscaal aftrekbaar zijn en worden bij voorkeur geheel of gedeeltelijk betaald vanuit huuropbrengsten.

De aankoop van vastgoed via een van deze technieken is vooral interessant voor onroerend goed dat huuropbrengsten oplevert en naar het einde van de carrière toe (vanaf 50 jaar).

Dominique Jacquet

Dominique Jacquet, [Anadyr] schetst de mogelijkheden om via uw pensioenverzekering te investeren in vastgoed.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels