Berekeningswijze voor sociale bijdragen
Kristof Vanbilsen Foederer Groep België NV

Berekeningswijze voor sociale bijdragen

Vraag & Antwoord: Foederer DFK

Vanaf 2015 zullen de definitieve sociale bijdragen voor zelfstandigen niet meer berekend worden op basis van het beroepsinkomen van drie jaar geleden, maar wel van het jaar zelf. In het nieuwe systeem zal het beroepsinkomen van drie jaar geleden enkel nog gebruikt worden voor het bepalen van de voorlopige bijdrage. In de loop van het tweede jaar volgend op het bijdragejaar, volgt dan de definitieve afrekening op basis van het effectieve beroepsinkomen van dat jaar. 

Door deze verandering zal het beroepsinkomen van de jaren 2012 tot 2014 nooit het voorwerp uitmaken van de berekening van een definitieve sociale bijdrage. Dit geldt enkel voor zover men zich gedurende deze jaren niet meer in het systeem van de voorlopige bijdragen bevindt, zoals die gelden voor de eerste drie jaar van een beginnende zelfstandige. 

In de praktijk betekent dit dat voor de jaren 2013 en 2014 er nog een optimalisatiemogelijkheid bestaat waarbij men een extra loon kan uitkeren zonder dat op dit extra loon ooit definitieve sociale bijdragen berekend zullen worden. 

De bezoldiging voor kalenderjaar 2013 nu nog aanpassen wordt moeilijk, maar de algemene vergadering kan nog wel een tantième toekennen aan de bedrijfsleider. Deze is in de vennootschap aftrekbaar voor het afgesloten boekjaar (vb. boekjaar op 31/12/2013), maar wordt pas belast bij de genieter in het jaar van toekenning of betaalbaarstelling. In dit geval dus 2014. 

De verhoogde bezoldiging voor het jaar 2014 zal weliswaar als basis dienen voor de voorlopige bijdrage van het jaar 2017. Dus als uw inkomen voor dat jaar lager is, zal u hogere voorschotten betalen, maar zal u bij de definitieve afrekening van het jaar 2017 (in 2019) een teruggave ontvangen. 

Daarenboven zullen de (tijdig) betaalde voorschotten, aftrekbaar zijn van het beroepsinkomen van 2017 en zal het in 2019 terugbetaalde overschot niet belastbaar zijn. 

Dit laatste geldt enkel voor bedrijfsleiders, niet voor andere zelfstandigen. Best dus even met uw adviseur ter zake bekijken of er voor u nog optimalisatiemogelijkheden zijn.

Kristof Vanbilsen

Kristof Vanbilsen, accountant en vennoot  bij Foederer DFK ziet nog optimalisatiemogelijkheden in de nieuwe berekeningswijze van sociale bijdragen vanaf 2015.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels