Limburgse zorgeconomie groeit
Marc Vandeput Provincie Limburg

Limburgse zorgeconomie groeit

Provincie Limburg

De Limburgse zorgeconomie is op minder dan een decennium uitgegroeid tot een belangrijk economisch speerpunt in onze provincie. De potentiële ontwikkelingskansen zijn echter nog lang niet allemaal benut. De sector biedt in de nabije toekomst dan ook goede kansen voor innovatief ondernemerschap en jobcreatie. "Naast die economische opportuniteiten is er ook een maatschappelijke meerwaarde door een verbeterde gezondheidszorg en zorgverlening. De komende jaren zal in het provinciaal economisch beleid en dankzij de uitvoering van de projecten van het Strategisch Actieplan in het Kwadraat (SALK) het steile ontwikkelingstraject nog verder worden versterkt," aldus gedeputeerde van economie Marc Vandeput.

Het onderzoek naar een betere diagnose en behandeling van ziekten, een meer performante gezondheidszorg en een nog efficiëntere zorgverlening vormt een belangrijke pijler van de Limburgse zorgeconomie. Dit onderzoek behoort tot het werkgebied van de life sciences waaronder de medische biotechnologie en de farmaceutische industrie behoren. 

Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: “De UHasselt en in het bijzonder het onderzoeksinstituut BIOMED onder leiding van prof. Piet Stinissen, nemen in Limburg de leiding van het life sciences-onderzoek. De voorbije jaren is de onderzoekscapaciteit exponentieel gegroeid.” 

Met Europese subsidies heeft BIOMED belangrijke onderzoeks-projecten kunnen uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn het opsporen van hartaandoeningen en het uitwerken van een innovatief alarmsysteem bij hartfalen, de behandeling van kanker bij oudere patiënten, het sneller opsporen van borstkanker, de verbetering van de behandeling van multiple sclerose en van de revalidatie van MS-patiënten. 

Klinisch onderzoek

Gedeputeerde Marc Vandeput, tevens voorzitter van Limburg Sterk Merk (LSM): “Met het Limburg Clinical Research Programme (LCRP), in de eerste fase gefinancierd met 3,2 miljoen euro LSM-middelen, is bovendien een unieke samenwerking voor patiëntgericht onderzoek tussen UHasselt, het Jessa Ziekenhuis te Hasselt en het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) gerealiseerd. 

In vijf disciplines, met name cardiologie, oncologie, fertiliteit, infectieziekten en anesthesie, zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet. Er zijn een aantal medische doorbraken gerealiseerd zoals de kweek van nieuwe hartstamcellen en de detectie van een nieuwe oorzaak van zwangerschapsvergiftiging. 

Dit programma vormt een belangrijke hefboom voor de uitbouw van topmedische zorg in onze provincie. De volgende fase van het onderzoeksprogramma wordt gefinancierd met Vlaamse SALK-middelen en met 1,9 miljoen euro provinciale subsidies.”

Bioville I en II

Het life sciences-onderzoek vormt de basis van een sterk innovatiesysteem. De onderzoeksresultaten leiden immers niet alleen naar een verbeterde diagnose en behandeling van ziekten, maar resulteren ook vaak in nieuw ondernemerschap. Het beste bewijs wordt geleverd door de bezetting van Bioville, de life sciences incubator op het Wetenschapspark te Diepenbeek. 

“Met Bioville bieden wij gespecialiseerde infrastructuur, onder meer met laboratoria en ondersteunende diensten, aan bedrijven die in de biomedische technologie opstarten of reeds actief zijn. Dit wordt gecoördineerd door het platform LifetechLimburg. 

De eerste fase van de bio-incubator, is in 2010 in gebruik genomen en kent vandaag met 23 bedrijven met in totaal 80 personeelsleden een bezettingsgraad van 96 %. Dit is gerealiseerd dankzij de inbreng van 500.000 euro kapitaal door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg en bijna 1 miljoen euro Europese subsidies. 

Om het ondernemerschap in de sector verder te ondersteunen is met 3 miljoen euro inbreng door LRM en LSM, nu Bioville II gecreëerd. In dit nieuw geavanceerd dienstencentrum kunnen nieuwe bedrijven een aangepaste huisvesting krijgen en kunnen 250 mensen worden tewerkgesteld. Er is ook ruimte voor een Limburgse Carehub waarin diverse zorgprojecten worden geclusterd”, aldus Marc Vandeput, voorzitter van nv Life Sciences Development Campus.

Pionier in Vlaanderen

Niemand kan ontkennen dat Limburg de voorbije jaren met een aantal zorggerelateerde projecten de Limburgse zorgeconomie op de Vlaamse kaart heeft gezet. Zo is Limburg met Hospilim de pionier op het vlak van de uitbouw van een zorglogistiek platform. Maar ook op het vlak van de instroom van nieuwe zorgmedewerkers heeft Limburg met talrijke projecten een vernieuwend spoor in Vlaanderen getrokken. Met de collectieve instroom heeft POM Limburg een maatgericht opleidingsprogramma voor werkzoekenden en voor bestaande personeelsleden ontwikkeld zodat toekomstige vacatures in zorgorganisaties sneller worden ingevuld. 

Het project ‘duobanen’ focust op de combinatie van twee deeltijdse jobs bij verschillende zorgorganisaties. Met een specifieke promotiecampagne ‘Werkgoesting in de zorg’ worden jongeren en werkzoekenden dan weer gestimuleerd om een job in de zorgsector op te nemen. 

Biomedica

Gedeputeerde en voorzitter van POM Limburg Marc Vandeput: “De beleidsstrategie die zeven jaar geleden is uitgezet werpt duidelijk zijn vruchten af. Limburg is een volwaardige speler geworden in Flanders’ Care en ook op Euregionaal vlak staat de Limburgse zorgeconomie duidelijk op de kaart. 

In 2015 wordt Biomedica, het grootste Euregionale life sciences congres, dan ook in Limburg georganiseerd. De komende jaren moet met vereende krachten op dit elan worden verder gegaan. Uiteindelijk moet dit leiden tot nieuwe bedrijfsinvesteringen, nieuwe jobs, een nog betere gezondheidszorg en een excellente Limburgse levenskwaliteit.”

provincie limburg

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels