Successieplanning anno 2014

Successieplanning anno 2014

Praktijck - Van Havermaet Groenweghe

Successieplanning is meer dan alleen maar vermogen overdragen aan de volgende generatie. Het is een proces waarbij de wensen en doelstellingen van klanten primeren en niet louter een techniek om successierechten te besparen. Als tip willen wij u meegeven dat u eerst moet kijken naar technieken zonder schenking, alvorens u helemaal uit te kleden voor het slapengaan.

Testament 

Een heel eenvoudige en goedkope manier om aan successieplanning te doen is via een testament. U kan niet alleen bepalen bij wie uw vermogen na uw overlijden terecht moet komen, u zal dit eveneens fiscaal kunnen optimaliseren. Denk maar aan een keuzebeding voor de gezinswoning, restlegaat, duo-legaat, generation skipping, .... Bijkomende voordelen zijn dat u tijdens uw leven geen vermogen moet overdragen en dat een testament op ieder ogenblik kan worden herroepen. Bovendien kan een testament onderhands worden opgesteld.

Koppel voorwaarden aan uw schenking 

Indien u toch vermogen wil overdragen, zorg er dan voor dat u voldoende voorwaarden aan uw schenking koppelt. Zo kan er een financiële last worden gekoppeld aan de schenking waardoor u jaarlijks een bepaald percentage van het geschonken vermogen kan opvragen. U kan een uitsluitingsclausule voorzien waardoor het vermogen eigendom moet blijven van uw kinderen, of u kan een voorbehoud van vruchtgebruik maken waardoor u stemrecht behoudt op de algemene vergadering, ... 

Wanneer u de controle over het geschonken vermogen wil versterken, kan het aangewezen zijn om voorafgaand een controlestructuur op te richten. 

Familiale vennootschappen 

Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe gunstmaatregel voor familiale vennootschappen van kracht waardoor zij aandelen (onder voorwaarden) kunnen vererven aan een vast recht van 3% of 7%, hetzij geschonken worden aan 0% schenkingsrecht. 

Twijfelt u of uw vennootschap hiervoor al dan niet in aanmerking komt, vraag dan attesten aan zodat u weet waar uw erfgenamen voor staan bij uw overlijden. Indien de vennootschap kwalificeert, stel u dan de vraag of u überhaupt nu al definitief vermogen wil schenken aan jonge kinderen... 

Levenstestament 

Tot slot raden wij iedereen aan om na te denken over een situatie waarin u niet meer bekwaam bent om handelingen te stellen. Denk maar aan coma, dementie, ... 

De nieuwe wet inzake onbekwaamheid, die in werking treedt op 1 september 2014, geeft u enerzijds de mogelijkheid om zelf uw vertegenwoordiger en bewindvoerder aan te stellen. Anderzijds kan u nu al volmachten geven voor het uitvoeren van een schenking, verkoop van een woning, enz. Hierdoor bent u er zeker van dat u omringd wordt door de geschikte personen en dat uw wensen ook zullen worden ingewilligd.

Deze expertise werd aangeboden door /
Van Havermaet - Groenweghe

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels