Boeken op rekening-courant?
Jan Vanbriel

Boeken op rekening-courant?

Vraag & Antwoord - Jan Vanbriel Baat Accountants

In de praktijk merken we vaak dat bedrijfsleiders, al dan niet bewust, privé- en vennootschapsrekeningen door elkaar gebruiken. Vaak worden bepaalde aankopen – die eerder in de privésfeer thuishoren – gefactureerd op naam van de vennootschap. Ze worden dan op de “rekening-courant” (R/C) van de bedrijfsleider geboekt. Hoewel het niet uitdrukkelijk verboden is dat de vennootschap deze privé-uitgaven betaalt, lichten wij u toe waarom we daar absoluut geen voorstander van zijn. 

Levensstijl verantwoorden 

Wanneer u via de vennootschap grote privé-uitgaven zou doen (bv. dure kleding, snoepreisjes) is het opletten geblazen. Op basis van dit uitgavenpatroon (tekenen en indiciën) zou de fiscus vervelende vragen kunnen stellen hoe het gezin de aangehouden levensstijl kan verantwoorden met de aangegeven inkomsten van dat jaar.

Vennootschap is eigenaar 

Indien de aangekochte privégoederen op naam van de vennootschap worden gefactureerd, heeft dit tot gevolg dat de vennootschap geacht wordt hiervan de juridische eigenaar te zijn. De factuur geldt immers als vermoeden van eigendomstitel. 

Misbruik

Het bestuursorgaan van een vennootschap kan strafrechtelijk worden veroordeeld wanneer zij goederen of krediet van de vennootschap met bedrieglijk opzet en voor persoonlijke doeleinden gebruikt, terwijl ze wist dat dit op betekenisvolle wijze in het nadeel was van de vennootschap, haar schuldeisers of vennoten. Meestal komt het misbruik boven water bij een faillissement. 

Nefaste impact van een R/C met debetsaldo 

Bij het aanvragen van een financiering zal de kredietinstelling meestal ook een gedetailleerde balans van de vennootschap willen analyseren. Indien op de balans een hoge R/C met debetsaldo voorkomt, zal de bank een hogere interestvoet aanrekenen of dient de vennootschap en/of haar bedrijfsleider bijkomende waarborgen te geven. 

Debetsaldo R/C kost geld

Door veel privé-uitgaven te betalen via de vennootschap, ontstaat een schuld aan de vennootschap. Indien de R/C op het einde van het boekjaar gemiddeld een debetsaldo vertoont, dienen er hierop fiscaal verplicht interesten te worden aangerekend (voor 2013 8,80 %). Een vrij dure vorm van lenen dus… Indien de R/C niet tijdig wordt terugbetaald door de betrokken bedrijfsleider, dan zal deze na verloop van tijd fors toenemen waardoor terugbetaling met privémiddelen soms niet meer mogelijk is en er andere ingrijpende structurele oplossingen moeten worden gezocht.

Leveranciersfacturen best niet voorschieten!

Een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien is dat de belastingcontroleur het recht heeft om de persoonlijke bankrekeningen van de bedrijfsleider in te kijken wanneer daarmee betalingen voor de vennootschap gebeuren. In dat geval zal de bankrekening immers als een beroepsrekening worden beschouwd. De fiscus kan dan op elk moment deze rekeningen inkijken en de bedrijfsleider kan zich niet beroepen op het bankgeheim.

Conclusie: Beter voorkomen dan genezen is hier de boodschap. Hoe minder verrichtingen via rekening courant lopen, hoe beter.

Jan Vanbriel Baat Accountants.

Jan Vanbriel
Baat Accountants.

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels