Wettelijk kader voor aanvullende pensioenen en eenheidsstatuut
Kelly Bos

Wettelijk kader voor aanvullende pensioenen en eenheidsstatuut

Vraag & Antwoord - Vanbreda Fryns Verzekeringen

Na maandenlange werkzaamheden achter de schermen is er eindelijk een wettelijk kader voor het onderscheid tussen arbeiders en bedienden op het vlak van aanvullende pensioenen. De nieuwe regeling heeft als doel om het verschil tussen arbeiders en bedienden op geleidelijke wijze te laten verdwijnen voor de waarborgen pensioen en overlijden. Hiervoor wordt gewerkt met 2 datums: 1 januari 2015 en 1 januari 2025. 

De regeling voorziet expliciet dat het verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden geen discriminatie uitmaakt voor tewerkstellingsperiodes die gesitueerd zijn voor 1 januari 2015. Met andere woorden, verschillen uit het verleden door het gebruik van de categorieën arbeider en bediende vormen geen discriminatie in aanvullende pensioenplannen. 

Deze nieuwe regeling gaat pas in vanaf 1 januari 2015. Tot die datum is het dan ook mogelijk om nog een plan in te voeren waarin het onderscheidend criterium van arbeider of bediende wel gehanteerd wordt. 

De periode van 1 januari tot 31 december 2024 wordt beschouwd als de stilstand-periode. Binnen deze periode mogen de bestaande verschillen niet vergroten en moet de beweging naar harmonisatie voltooid worden. Een bestaand verschil in behandeling arbeider/bediende zal in deze periode geen discriminatie uitmaken als het verschil reeds bestond voor 1 januari 2015 én op voorwaarde dat de werkgever zich inschrijft in een traject om de verschillen ten laatste tegen 1 januari 2025 te beëindigen. 

Werknemers krijgen onder de nieuwe regeling ook een individueel weigeringsrecht om in te stappen in het geharmoniseerde plan, tenzij een CAO dit weigeringsrecht inperkt. De verschillen die veroorzaakt worden door de toepassing van dit weigeringsrecht zijn in deze periode aanvaardbaar. Dit zal ook het geval zijn indien men door overnames van plannen via conventionele overdracht of fusies met dergelijke verschillen in behandeling wordt geconfronteerd.

Nieuwe pensioenstelsels mogen vanaf 1 januari 2015 geen verschil in behandeling maken tussen arbeiders en bedienden. Bestaande pensioenstelsels mogen geen nieuw verschil in behandeling invoeren, tenzij dit nieuwe verschil erop gericht is om een bestaand verschil op te heffen.

Kelly Bos

Kelly Bos is Account Manager bij Vanbreda Fryns Verzekeringen. Zij is gespecialiseerd in Employee Benefits en staat erop dat haar klanten steeds up to date worden gehouden gezien de voortdurende wijzigingen op fiscaal en juridisch vlak.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels