Limburgse bouwsector als economische speerpunt
Marc Vandeput Provincie Limburg

Limburgse bouwsector als economische speerpunt

Provincie Limburg

De bouwsector is al jaren een belangrijk economisch speerpunt in Limburg. Als het SALK-expertenrapport stelt dat Limburg ondernemerschap mist, dan geldt dit zeker niet voor de bouwsector. Met meer dan 2.600 bouwondernemingen, waarvan 98% kleine en middelgrote ondernemingen, is de sector haast het toonbeeld van ondernemerschap. Toch staat ook de bouw op korte termijn voor belangrijke uitdagingen.

“Met 2.600 ondernemingen vertegenwoordigt de bouwsector 12% van het totaal aantal bedrijfsvestigingen”, aldus gedeputeerde van economie Marc Vandeput. “Het is evident dat de Limburgse bouwondernemingen hiermee zorgen voor een grote werkgelegenheid. Ondanks de krimp die zich de voorbije jaren heeft gemanifesteerd, creëert de sector meer dan 18.000 jobs. Als je hierbij de tewerkstelling bij de toeleveranciers rekent dan komt de totale jobcreatie uit op 25.000 VTE”, zegt gedeputeerde Marc Vandeput. 

Bijna 7 % van de loontrekkende werkgelegenheid is hiermee rechtstreeks te danken aan de Limburgse bouwondernemingen en zelfs 12% van de werkende mannen zijn in de Limburgse bouwsector tewerkgesteld. 

Ook in termen van toegevoegde waarde scoort de Limburgse bouwsector goed. De Limburgse bouwondernemingen vertegenwoordigen 7,7% van de totale bruto toegevoegde waarde in onze provincie. 13% van de totale bruto toegevoegde waarde van de Vlaamse bouwnijverheid wordt in onze provincie gerealiseerd. 

Orderboek terug vullen met SALK-investeringen

De sector staat echter voor belangrijke uitdagingen. De eerste uitdaging betreft de competitiviteit van de bouwondernemingen. Uit een bevraging van de Confederatie Bouw Limburg blijkt dat 66 % van de bouwbedrijven met het huidig orderboek het einde van het jaar niet haalt. Vooral de concurrentie van Oost-Europese en meer recent van Nederlandse bedrijven speelt de Limburgse bouwbedrijven parten. 

Maar ook de terugval van het investeringsvolume van de publieke en private sector kan als één van de oorzaken worden aangehaald. Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: “Met de uitvoering van de SALK-projecten zal er ongetwijfeld een sterke impuls aan de bouwsector worden gegeven. Er staan immers een aantal grootschalige infrastructuur- en investeringsprojecten op het programma zoals de bouw van de nieuwe IKEA-vestiging, de realisatie van de retail- en wooncluster Blauwe Boulevard te Hasselt, de realisatie van de Noord-Zuidverbinding, de bouw van een nieuwe gevangenis te Leopoldsburg, de bouw van een nieuwe opleidingscentrum voor technische beroepen T2-campus te Genk,…" 

"We hopen dat deze projecten vlot kunnen worden uitgevoerd. Elke vertraging legt niet alleen een hypotheek op de groei van de Limburgse economie maar in het bijzonder op het ondernemerschap en de gecreëerde tewerkstelling in de bouwsector.” Positief is ook dat het aantal bouwvergunningen op het einde van 2013 en begin 2014, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, sterk gestegen is. En dit geldt voor alle segmenten van de bouw: nieuwbouw, renovatie, woningen en niet-woongebouwen. 

Van handenarbeid naar high-tech

Een tweede uitdaging betreft de verdere en versnelde transformatie van een sector van pure handenarbeid naar een innovatieve high tech-sector. Gedeputeerde Marc Vandeput: “De voorbije jaren heeft de sector met de ontwikkeling en toepassing van duurzame en energie-efficiënte bouwtechnieken al een belangrijke omslag gemaakt. 

De sector moet echter verder ondersteund worden om het innovatief vermogen nog te versterken. Wij steunen daarom voluit de realisatie van de Construction Academy van de Confederatie Bouw op het Wetenschapspark in Diepenbeek. In dit ultramodern onderzoekscentrum van 3.000 m² gaan de bouwsector, de UHasselt en PXL samenwerken aan innovatieve bouwprojecten en een performant opleidingskader.” 

Dankzij SALK is er in Limburg ook een proeftuin rond energiezuinig bouwen en renoveren opgestart. In het eerste project wordt een renovatietechniek ontwikkeld die het mogelijk maakt om een woning in vijf dagen tijd te renoveren zonder dat de bewoners de woning dienen te verlaten. Het tweede project gaat nog een stap verder en ontwikkelt een techniek om een woning, gebouwd voor 1995, aan te passen aan de leeftijd en gezondheidstoestand van de bewoner. “Deze projecten dragen bij tot de realisatie  van een innovatieve sector die hierdoor een grotere aantrekkingskracht op jongeren en werkzoekenden gaat hebben. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de Limburgse bouwsector ook in de toekomst haar rol als economisch speerpunt kan blijven vervullen.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels