De stem van de vernieuwer
Yannick Leroi

De stem van de vernieuwer

Sector Bouw

Innovatie is één van de onmisbare wapens waarmee bedrijven de toekomst het hoofd bieden. Dat geldt zeker voor de bouw en aanverwante sectoren. De stem van vernieuwers klinkt dan ook steeds luider. Lerobel uit Hasselt, één van de laatste familiale glasverwerkende bedrijven in België, rondde net een investering van 3 miljoen euro af. “Als je gelooft dat innovatie wishfull thinking is, dan kan je nooit groot worden.” Een gesprek met CEO Yannick Leroi.

De producent van bouwbeglazing Lerobel blaast dit jaar 75 kaarsjes uit. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1939 toen twee broers Leroi een spiegelhandel begonnen in de Gasthuisstraat in Hasselt. Van spiegelmakerij evolueerde het bedrijf in enkele decennia naar de fabricatie van glasproducten. Met meer dan 100 werknemers is Lerobel vandaag één van de laatste onafhankelijke glasverwerkende bedrijven in de Benelux.

Innoveren is geen luxe.
Het is een noodzaak.

CEO Yannick Leroi, kleinzoon van één van de oprichters, kreeg de passie voor glas met de paplepel mee. Yannick Leroi: “De maakindustrie in Vlaanderen, zeker in Limburg, kreeg de voorbije jaren flinke klappen. Wij hebben in de lange geschiedenis van het bedrijf eigenlijk alleen maar gedaan wat we vonden dat we moesten doen. En daarin streefden we perfectie na.”

Top in Europa

Lerobel concentreert zich op een aantal hoofdactiviteiten, waarin ze een voortrekker willen zijn. Yannick Leroi: “Op de eerste plaats is er de productie van isolatieglas. Daarnaast maken we gelaagd glas of veiligheidsglas. Verder zijn we gespecialiseerd in specifieke glasverwerkingen, zoals het harden, buigen en slijpen van glas. We zijn een nichespeler maar in elke niche proberen we groot te zijn. Heel wat nieuwe glastoepassingen zagen hier het levenslicht.” 

"Met de recente installatie van twee nieuwe productielijnen is Lerobel begonnen aan een volgende hoofdstuk in zijn bestaan. Yannick Leroi: “De nieuwe bilaterale slijpstraat is een vervangingsinvestering. Maar met de Jumbo isolatieglaslijn investeerden we in de meest innovatieve lijn in zijn soort die je in West-Europa vindt. Ze stelt ons in staat om nieuwe producten af te leveren met een hogere toegevoegde waarde.” 

Hoogisolerend drievoudig glas

STERCK. Wat maakt die nieuwe productielijn zo bijzonder?

Yannick Leroi: “Door toepassing van een nieuwe technologie slagen we erin om de energieprestaties van het glas te verbeteren en tegelijk een product af te leveren dat mooi en esthetisch is. De isolatiewaarden liggen een stuk hoger hoger dan bij traditioneel dubbelglas. We zijn ook de enige aanbieder die kan garanderen dat deze hoge thermische waarden na tien jaar behouden blijven in combinatie met siliconen randafdichting.”

STERCK. Wat was de aanleiding voor de jongste investering? 

Leroi: “De laatste Europese richtlijn bepaalt dat in 2020 het energiepeil van huizen nul moet zijn. Dat heeft verregaande consequenties in de woningbouw. Als bouwheer zal je bepaalde keuzes in glas moeten maken. De tendens naar hoogisolerend drievoudig glas is niet meer te stoppen. Deze evolutie brengt een vraag naar nieuwe producten met zich mee, maar tegelijk ook een reeks uitdagingen. Daar kunnen we perfect op inspelen met onze nieuwe investering.”

Innovatie is passie

STERCK. Waarom zet Lerobel in op innovatie? 

Leroi: “Nieuwe trends in de sector, behoeften van klanten en wijzigende regelgeving, dat zijn de factoren die aan de basis liggen van nieuwe ontwikkelingen. Glas is een modern en bijna hoogtechnologisch product geworden dat je in steeds meer toepassingen vindt. Daarnaast wordt ook in de glassector veel aandacht besteed aan energiebesparing en milieu. De Europese regelgeving wordt steeds strenger op het vlak van isolatie. We moeten dus inventief zijn en met betere producten komen. Mee zijn of de boot missen, dat zijn de opties.”

Mee zijn of de boot missen. Dat zijn de opties.

STERCK. Wat zijn de voorwaarden om succesvol te innoveren? 

Leroi: “Alles begint met kennis van je product. En kennis is niet genoeg, je moet echt gepassioneerd zijn door wat je maakt. De vinger aan de pols houden van de klant en de sector, steeds naar buiten kijken, met een open vizier, dat is belangrijk. Toen de reglementering rond veiligheidsglas enkele jaren geleden werd aangepast, kregen we een enorme vraag naar gelaagd glas. Wij hadden enkele jaren daarvoor al op die trend ingespeeld en geïnvesteerd om aan de nieuwe normen te voldoen. Hetzelfde doen we vandaag met de toekomstige vraag naar drievoudig glas. Anticiperen betekent natuurlijk ook risico’s nemen.”

STERCK. Hoe houd je risico’s onder controle?

Leroi: “Focus is ook hier het sleutelwoord. Je moet weten wat je doet en wat niet. Waar je sterktes liggen en waar niet. We weten dat we als familiebedrijf niet kunnen concurreren met de grote groepen. Daarom richten we ons naar de specialiteiten en de bijzondere projecten. Multinationals laten die links liggen omdat zij gericht zijn op massaproductie. We zijn ook één van de weinige bedrijven dat praktisch alle glasproducten op één locatie aanbiedt. Voor aannemers en architecten is dat een enorme troef. Maar ook de bedrijfscultuur speelt een rol. Innoveren zit voor een stuk in de genen van Lerobel.” 

Hefbomen voor innovatie

STERCK. Het cliché - KMO’s hebben geen tijd en budget voor innovatie - klopt niet? 

Leroi: “Innoveren is niet alleen een kwestie van tijd en geld. Het DNA van je bedrijf speelt ook mee. Sinds jaar en dag zijn we een onderneming met een wil om te innoveren en te investeren. Daarvoor halen we de juiste mensen en machines in huis. En omringen we ons met de juiste partners. Samenwerking met andere bedrijven, met kenniscentra, federaties ... is belangrijk. Innovatie ontstaat vaak op raakvlakken met andere domeinen en andere partijen. Zo werken we voor onderzoek en ontwikkeling nauw samen met o.m. de Technische Universiteit van Delft en de Universiteit van Gent. Bovendien heb je als KMO ook voordelen ten opzichte van de grote spelers: minder hiërarchie, meer flexibiliteit, minder hokjesdenken.”

Lerobel

STERCK. Is innovatie dé uitweg voor economisch Limburg? 

Leroi: “In België is geen ruimte meer om een ‘banaal’ product te maken. Buitenlandse bedrijven kunnen dat veel goedkoper dan wij. In die zin is innoveren geen luxe, het is een noodzaak. Daarom moeten bedrijven gestimuleerd worden om sneller nieuwe producten met hoge toegevoegde waarde op de markt te brengen. België heeft een rijke traditie in glas. Er zit hier heel wat expertise en ervaring, en het zou jammer zijn moest dat verdwijnen. De prijsdruk in de sector wordt groter en de crisis is nog niet verteerd. Als sector moeten we ons de toekomst in innoveren. Is dat science-fiction? Ik denk van niet.” 

STERCK. Wat doet innovatie met een bedrijf? En met de mensen? 

Leroi: “Het schept hoge verwachtingen, maar brengt ook een nieuwe dynamiek mee. We hebben de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in de productie van gehard en gelaagd glas en nu staat er een state-of-the-art machine met nieuwe mogelijkheden in isolatieglas. Maar investering in machines betekent ook investering in opleiding. Mensen moeten weer een nieuw leerproces door. Zonder gekwalificeerd personeel met de juiste competenties blijft innovatie wishfull thinking.”.

Innovatie volgens Yannick Leroi [Lerobel]


  • Hou de vinger aan de pols van de markt. Waar zitten de problemen, welke oplossingen kan je bieden?
  • Kijk met een open vizier naar wat er in de sector beweegt.
  • Laat je inspireren door high performers in andere domeinen.
  • Ga samenwerkingen aan met kennisinstellingen.
  • Durf te experimenteren met samenwerkingsvormen.
  • Soms ligt innovatie voor je neus. Kijk wat leveranciers doen. Ontdek kansen om samen nieuwe toepassingen te bedenken of een procédé goedkoper te maken.
  • Zeg nooit nooit. Yannick Leroi: “Glazen balustrades in dijken, koudgebogen glas, ... heel wat nieuwe glastoepassingen zagen het levenslicht waarvan we dachten dat ze onmogelijk waren.”
Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels