Arbeidsongeval: zijn uw high potentials voldoende beschermd?

Arbeidsongeval: zijn uw high potentials voldoende beschermd?

Vraag & Antwoord - Induver Hasselt NV

Bij een arbeidsongeval met overlijden, blijvende of tijdelijke arbeidsongeschiktheid worden de vergoedingen berekend op basis van een geplafonneerd bedrag. Dit jaar bedraagt het maximum 40.927,18 euro.

In de praktijk verdienen werknemers met een hoge toegevoegde waarde dikwijls meer. Indien de bruto jaarwedde het wettelijk maximum overschrijdt, zal de vergoeding bij een tijdelijke of blijvende ongeschiktheid spijtig genoeg niet het normale loon bereiken.

Dit kan verholpen worden door de onderschrijving van een polis met de waarborg ‘Excedent’ dat ervoor zorgt dat het loon niet begrensd wordt. Feit blijft dat de vergoeding bij een overlijden aan de lage kant ligt en het afsluiten van een groepsverzekering met kapitaal overlijden aan te bevelen is.

Sleutelfiguren in organisaties leveren ook vaak prestaties die buiten de normale arbeidsduur vallen zoals seminaries met overnachting, buitenlandse opdrachten of thuiswerk. Uw medewerker gaat ’s avonds uit eten met een potentiële klant, voert aansluitend laat op de avond nog een verkoopgesprek en krijgt onderweg naar huis een verkeersongeval… Is uw werknemer op dat ogenblik in uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst? 

Het is een grijze zone die vaak aanleiding geeft tot (gerechtelijke) discussies. Het is noodzakelijk voor deze risico’s waarborguitbreidingen te voorzien in uw polis aangezien ze niet standaard gedekt zijn. De waarborg ‘privé-leven’ is een interessante uitbreiding als extralegaal voordeel voor uw medewerkers, waardoor ze verzekerd zijn tegen de ongevallen voor en na hun beroepsactiviteit. 

Vanuit werkgeversperspectief heeft u ten slotte de mogelijkheid een verzekering ‘gewaarborgd loon na arbeidsongeval’ af te sluiten. Die zorgt ervoor dat u het volledige gewaarborgd loon terugbetaald krijgt, met inbegrip van de patronale bijdragen.

Philip Vanstiphout

Philip Vanstiphout
is gedelegeerd bestuurder bij Induver Hasselt NV

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels