De IT talentenvijver
Francis Vos

De IT talentenvijver

Francis Vos PXL-IT

De Hasseltse Hogeschool PXL heeft met bijna 900 IT-studenten het departement met het grootste aantal IT-studenten op één campus in België. Daarnaast kreeg PXL-IT ook als enige het bijzonder kwaliteitskenmerk voor Innovatie en Onderzoek. De Hogeschool focust steeds op de nieuwste state-of-the-art technologie. “Liever dan bruggen te bouwen, werken we aan de integratie van onze opleiding met de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven en de kenniscentra,” stelt departementshoofd Francis Vos. 

Het opleidingsaanbod informatica bij PXL kent vier opleidingen. Naast de klassieke bacheloropleiding leidt ook het Switch2IT-traject tot een professionele bachelor toegepaste informatica. Dit laatste traject richt zich op mensen die al in de IT werken, en zich verder willen specialiseren en kwalificeren. 

In plaats van bruggen
te bouwen gaan wij
voor integratie.

“De grootste instroom bij Switch2IT komt van VDAB-studenten die werkloos zijn als ze starten”, legt Francis Vos uit. “De VDAB screent hen en geeft een arbeidsmarktgerichte opleiding van 6 maanden. Ze volgen 1 dag per week les bij ons, en dat trekken ze ook door tijdens hun reguliere job achteraf. Na 3 jaar behalen ze hun diploma. Voor bedrijven is dat heel interessant. De studenten kunnen dadelijk ingezet worden en tegelijk groeien ze naar een bachelor toe.”

De basis van de professionele Bachelor IT


In de eerste helft van de opleiding krijgen de studenten de fundamentele bouwstenen mee van het ‘Internet of Everything’ vanuit vier perspectieven: applicatieontwikkeling, infrastructuur, de businessaspecten en probleemoplossing. In de tweede helft kunnen studenten keuzes maken die uitmonden in de drie afstudeerrichtingen: Application Development, Systems & Networks en Software Management.

Naast de twee professionele bacheloropleidingen organiseert PXL-IT ook een postgraduaat voor verdere verdieping naar mobiele applicaties en een kortlopende opleiding voor dronetechnologie die uniek is in Vlaanderen. Binnenkort start er een tweede kortlopende opleiding voor geografische informatiesystemen (GIS). 

STERCK. Jullie werken rond het concept van ‘the Internet of Everything’. Wat moeten we daaronder verstaan? 

Francis Vos: “Dat is een concept van Cisco waar ons hele curriculum rond opgebouwd is. Het gaat om het geheel van interacties en datastromen tussen allerlei soorten van applicaties, toestellen en mensen. Het vormt een allesomvattend netwerk, een platform voor nieuwe technologische ontwikkelingen. We focussen echt op state-of-the-art technologie en innovatie. Alle opleidingen worden om de 8 jaar door de overheid doorgelicht. Bij de laatste doorlichting hebben we als enige IT-opleiding in Vlaanderen het bijzonder kwaliteitskenmerk voor Innovatie en Onderzoek gekregen. We zetten dan ook heel sterk in op onderzoek en samenwerking met bedrijven.” 

STERCK. Kunnen bedrijven ook gebruik maken van jullie onderzoek?

Vos: “Het onderzoek dat PXL IT-Research doet staat heel dicht bij de bedrijven. We werken aan het vertalen en klaarmaken van nieuwe technologieën zodat bedrijven deze kunnen gebruiken. Zo hebben we net een groot IWT-project binnengehaald rond draagbare technologie zoals smart watches en smart glasses. De Erasmushogeschool Brussel gaat kijken hoe deze gebruikt kunnen worden in de gezondheidszorg. Wij zullen focussen op de logistieke sector. Dat is heel praktijkgericht onderzoek. 

Verder gaan we binnen PXL IT-Research ook in op vragen van bedrijven die prototypes willen bouwen, bepaalde zaken willen testen of technische mogelijkheden willen onderzoeken.” 

3 TENDENSEN IN IT-OPLEIDING
 1. Mobiel
  “Van heel veel toepassingen wordt tegenwoordig verwacht dat ze ook mobiel uitgevoerd kunnen worden. De behoeften en vragen vanuit de bedrijfswereld hebben geleid tot een postgraduaat voor mobiele applicatieontwikkeling. Dat was onmiddellijk een groot succes met interesse vanuit heel Vlaanderen en zelfs Nederland.”
 2. Cloud computing & security
  “In dit domein zien we dat servers niet meer fysiek aanwezig zijn in het bedrijf, beheerders focussen zich meer en meer op het configureren in de cloud. Verder brengt tegenwoordig iedereen zijn eigen toestel mee, wat voor extra uitdagingen zorgt. En security wordt sowieso steeds belangrijker.”
 3. IT-management
  “Dat gaat over ERP, CRM en document flow systems, over het beheer van processen, het testen van software en het plannen van IT-projecten. Dat is nu de kleinste van de drie pijlers binnen onze opleiding, maar het belang ervan neemt snel toe.”

STERCK. Jullie zetten sterk in op samenwerking met bedrijven?

Vos: “Naast onderzoek is dat onze tweede pijler. In plaats van bruggen te bouwen tussen onderwijs en bedrijfswereld laten we de twee liever in elkaar integreren. 

Als je state-of-the-art onderwijs wil hebben moet je de bedrijven erbij betrekken en moet die authentieke context aanwezig zijn. Studenten leren beter en zijn veel gemotiveerder als ze zien tot wat hun werk effectief leidt in de praktijk.”

STERCK. Hoe krijgt dat concreet gestalte? 

Vos: “We hebben een werkveldcommissie. Dat is een strategische denktank die drie keer per jaar samenkomt en de strategische lijnen van de opleiding mee uittekent. Bedrijven zoals Cegeka, Accenture en Norriq zitten daarin, maar bijvoorbeeld ook het Mediahuis, het Jessa Ziekenhuis, … Daarnaast wordt de opleiding sterk georganiseerd vanuit een negental vakgroepen zoals een Java-vakgroep, een .NET-vakgroep, ... In elke vakgroep zijn externen vanuit bedrijven betrokken. Op die manier heb je een continue integratie van kennis en behoeften uit het werkveld.”

Francis Vos

STERCK. Jullie brengen bedrijven en studenten ook via evenementen samen? 

Vos: “We organiseren die om bedrijven in contact te brengen met studenten voor bachelorproeven en stages. Zo hadden we onlangs het ‘handshake’-event waar 55 bedrijven zich kwamen voorstellen. De studenten weten al op voorhand in welk domein er vraag is en kunnen dan heel gericht kiezen voor hun stage en bachelorproef. Dat is vaak een opstap naar een eerste job. 

Bedrijven zijn veel meer met innovatie en technologie bezig dan vroeger.

“In het laatste jaar gaan studenten ook een echt bedrijfsproject helpen ontwikkelen. Bedrijven stellen die projecten zelf voor. De studenten kiezen een project en gaan het dan uitwerken in grotere teams waarin de drie disciplines van onze opleiding vertegenwoordigd zijn. Vorig jaar hadden we zo bijvoorbeeld een onderzoek rond Kinect als bewegingsdetectiesysteem voor fysieke revalidatietherapieën. Dit jaar doen we ook een eigen project rond ‘follow me’-drones die je automatisch gaan volgen. Na het project kunnen we daar via bachelorproeven en stages verder op bouwen.” 

STERCK. Dat hoeven niet alleen IT-bedrijven te zijn?

Vos: “Zeker niet. Zo werken we nu bijvoorbeeld voor de groenten- en fruitdistributeur Euro Gijbels die heel sterk automatiseert en een app wil ontwikkelen voor het beheer van leeggoed. Het moet gewoon een IT-gerelateerde opdracht zijn en de bedrijven moeten zich engageren om het op regelmatige tijdstippen op te volgen." 

STERCK. De rode draad is integratie tussen opleiding en werkveld?

Vos: “Daar moeten we zoveel mogelijk naartoe. We willen meer naar de bedrijven zelf gaan. Dat doen we bijvoorbeeld al bij Cegeka. Ik hoop op termijn voor bepaalde projecten bijvoorbeeld op de Corda Campus te zitten. Zo kan er een onmiddellijke interactie ontstaan tussen de studenten en de professionals. Voor de studenten is dat geweldig boeiend. Tegelijk hebben de bedrijven daar dan een pool van honderden studenten die nog niet gebonden zijn aan een bedrijf. Dat geeft een ongelofelijke dynamiek die ik nog meer over Limburg wil verspreiden.” 

STERCK. Waarom is informatica nog steeds een knelpuntberoep?

Vos: “Nu is er opnieuw een stijging, net zoals voor de andere technologie opleidingen, maar het aanbod aan studenten is een tijdje minder geweest. Tegelijk zijn de behoeften binnen de bedrijven blijven groeien. Dan krijg je natuurlijk een tekort. Bedrijven zijn veel meer met innovatie en technologie bezig dan vroeger. Voor het eerst sinds lang stijgt nu het aantal IT-studenten in heel Vlaanderen. Er komt dus licht aan einde van de tunnel.”. 

Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels