Hoe arbeids- en loonvoorwaarden harmoniseren na een overdracht van de onderneming?

Hoe arbeids- en loonvoorwaarden harmoniseren na een overdracht van de onderneming?

Vraag & Antwoord - Van Gompel – Renette Advocaten

Bij een conventionele overdracht van onderneming (“asset deal”) is de overnemer op basis van de zogenaamde cao 32bis verplicht om de bestaande arbeids- en loonvoorwaarden van de overgenomen werknemers te respecteren. Dit gaat in de eerste plaats over de hoogte van het loon, de toekenning van allerhande premies, de arbeidsduur, vakantiedagen, enzovoort. Het belang van een doorgedreven ‘due diligence’ kan hierbij niet overschat worden.

Overnemers die willen vermijden dat hun eigen arbeids- en loonvoorwaarden op de duur een bonte lappendeken worden, zullen na een overname dan ook alles in het werk stellen om tot een harmonisering met de “eigen” voorwaarden te komen. Hiervoor zijn er twee manieren:

  1. Ofwel onderhandelt de overnemer op individuele basis met de overgenomen werknemer de geharmoniseerde voorwaarden. Het grote nadeel hiervan is dat de overnemer afhankelijk is van het individuele akkoord van elke werknemer en dat hij uiteraard ook niet kan ingaan tegen wettelijke of sectorale afspraken. Het eenzijdig opleggen van de eigen voorwaarden is niet toegelaten.
  2. Ofwel wordt er een ondernemings-cao onderhandeld waarbij het voldoende is dat één werknemersorganisatie deze cao ondertekent opdat de cao van toepassing is op alle werknemers (dus ook op die werknemers die niet bij de ondertekende werknemersorganisatie zijn aangesloten).

Let wel: het behoud van rechten na een overname geldt uitdrukkelijk niet voor groepsverzekeringen. De overnemer is met andere woorden niet verplicht om de voorwaarden van de groepsverzekering van de overlater onverkort verder te zetten. 

In de praktijk is dit laatste echter niet altijd even makkelijk, onder meer omwille van het feit dat de werkgeversbijdrage als een vorm van loon wordt beschouwd dat door de overlater dan weer wel moet gewaarborgd worden.

Steven Renette

Steven Renette is vennoot bij Van Gompel – Renette Advocaten.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels