Economische clusters moeten Limburgse economie versterken
Marc Vandeput Provincie Limburg

Economische clusters moeten Limburgse economie versterken

Provincie Limburg

Bijna anderhalf jaar geleden lanceerde de Vlaamse Regering het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK). Dit plan bevat talrijke projecten om het Limburgs economisch weefsel te versterken en om nieuwe jobs in onze provincie te creëren. Hiervoor heeft de Vlaamse regering 81,5 miljoen euro vrijgemaakt. Tevens is 66,5 miljoen euro Europese middelen beschikbaar. Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: “Ook de deputatie heeft voor de uitvoering van SALK 50 miljoen euro gereserveerd. Inmiddels draait de uitvoering van het plan op volle toeren.”

De ultieme doelstelling van het plan is het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Voor die jobcreatie is het versterkt ontwikkelen van nieuwe economische activiteiten cruciaal. Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: “Het plan is eigenlijk één grote strategie voor de transformatie van het Limburgs economisch weefsel door verder te investeren in beloftevolle economische speerpunten en door bestaande speerpunten te vernieuwen. Zo blijven de maakindustrie en de bouw belangrijk. Het komt er echter op aan beide sectoren competitiever te maken door nog meer in te zetten op innovatie en internationalisering.” 

Flanders Make & Construction Academy

Om de industrie te ondersteunen in product- en procesinnovatie is zopas in Lommel het Strategisch Onderzoekscentrum ‘Flanders Make’ opgericht. De vijf Vlaamse universiteiten, het onderzoekscentrum voor de automobielsector Flanders Drive en Flanders Mechatronics Technology bundelen in dit centrum hun krachten om innovatieve technologieën sneller in het bedrijfsleven toe te passen. Uiteindelijk dient dit te leiden tot een competitieve industriële sector en tot behoud van de gecreëerde werkgelegenheid. 

“Voor de bouwsector heeft de Confederatie Bouw Limburg het initiatief genomen voor de realisatie van een nieuw expertise- en opleidingscentrum op het Wetenschapspark te Diepenbeek. Met de Construction Academy wordt de toepassing van de nieuwste bouwtechnieken inzake duurzaam en energie-efficiënt bouwen bij de Limburgse bouwbedrijven gestimuleerd. De provincie Limburg heeft voor de realisatie van dit centrum 750 000 euro investeringssubsidie toegekend,” aldus gedeputeerde Marc Vandeput.

Life Sciences & zorgeconomie

SALK voorziet ook een doorstart van sectoren die in het provinciaal economisch beleid de voorbije jaren zijn gelanceerd. Gedeputeerde Marc Vandeput: “Wij kunnen hier verwijzen naar de ‘life sciences’ en de zorgeconomie. Ongeveer 8 jaar geleden zijn met het plan van professor Piet Stinissen de eerste stappen in de ontwikkeling van de sector van de ‘life sciences’ gezet. Met de inzet van Europese, Vlaamse en provinciale middelen en met middelen van de Stichting Limburg Sterk Merk, zijn belangrijke investeringen gerealiseerd.” Een sterke onderzoekswerking bij UHasselt met in bepaalde niches zelfs wetenschappelijke doorbraken, de incubator Bioville voor start-ups, Hospilim als zorgplatform avant la lettre, het Limburg Clinical Research Programme als innovatief programma voor klinisch onderzoek, de proeftuin Careville voor innovatieve ouderenzorg, … Stuk voor stuk zijn het bouwstenen die de Limburgse life sciences de voorbije jaren op de Vlaamse en Euregionale kaart hebben gezet. Met SALK wordt die ontwikkeling nog verder versterkt. Bedoeling is om naar het Deens voorbeeld een Limburgse Medicon Valley uit te bouwen.” 

Om de stijgende zorgvraag in te vullen wordt er sinds jaren werk gemaakt van een voldoende instroom van nieuwe zorgverleners in de zorgsector. “Er is grote nood aan verpleeg- en zorgkundigen. Met collectieve instroom, innovatie arbeidsorganisaties, de combinatie van twee deeltijdse banen, de promotie van de zorgsector,… wordt door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij op deze groeiende arbeidsbehoefte ingezet. Met SALK kunnen deze projecten nog worden verdiept .”

Fruitsector

Ook andere sectoren zoals de fruitsector worden met het SALK-uitvoeringsplan versterkt. “Met ‘pcfruit’ hebben wij reeds een gespecialiseerd onderzoekscentrum voor de fruitsector uitgebouwd. Onderzoek naar nieuwe rassen, de optimalisatie van teelt- en productieomstandigheden, oogstzekerheid,… worden met SALK aangevuld met onderzoeksprojecten inzake robotisering en inzake de valorisatie van nevenstromen voor ‘food, farma en fuel’. Uiteindelijk moet dit onderzoek leiden tot nog meer innovatief ondernemerschap en naar een sterke export-oriëntatie.” Via SALK wordt ook een kennis- en onderzoekscentrum voor de wijnbouw bij pcfruit in Sint-Truiden uitgebouwd.

Export

Investeringen in de Limburgse clusters zullen leiden tot een sterker innovatief vermogen van de Limburgse economie. Onze provincie heeft volgens het SALK-expertenrapport immers dringend nood aan innovatief en internationaal ondernemerschap. “Onze Limburgse bedrijven moeten meer dan ooit de verre export naar de economische groeilanden opzoeken. Noch de binnenlandse vraag noch de export naar de buurlanden en West-Europa kan zorgen voor voldoende economische groei,” zegt gedeputeerde Marc Vandeput.

Arbeidsmarkt

Finaal moeten de SALK-projecten zorgen voor de broodnodige nieuwe jobs in onze provincie. Momenteel zijn er 35.000 werkzoekenden en met de nakende jobuitstoot zal dit nog toenemen. “Extra opleidings- en begeleidingsacties moeten zorgen voor een betere match tussen vacatures en werkzoekenden. Met VDAB-Limburg is een arbeidsmarktactieplan met talrijke acties en projecten uitgewerkt. Eén van de acties is het realiseren van een aanbod van 500 extra plaatsen werkplekleren voor werkloze jongeren. Hiervoor worden samengewerkt met het Ondernemersplatform,” besluit gedeputeerde Marc Vandeput.

Het mag duidelijk zijn dat de uitvoering van SALK op kruissnelheid is. Met vereende krachten zetten de Vlaamse Regering, de provincie Limburg en alle betrokken actoren in op een volledige realisatie van de SALK-projecten zodat de Limburgse economie en alle Limburgers hier de komende jaren de vruchten van kunnen plukken. “Ik doe een oproep tot Limburgse krachtenbundeling, tot een politiek en socio-economisch Limburg United. Op die manier kunnen wij voldoende economische drie-punters scoren.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels