Het begrip VIG
Geert Vermote

Het begrip VIG

Promotie technische beroepen is cruciaal.

De Vereniging Industriëlen Genk (VIG)  is één van de meest actieve ondernemersclubs van de provincie en een begrip in Genk en omstreken. Na Harry Lemmens en Piet Weltjens leidt Geert Vermote, in het dagelijks leven financieel directeur bij Pelzer, al vijf jaar de vereniging. Voor hij binnen een paar jaar de fakkel doorgeeft maakt hij voor STERCK. Magazine een stand van zaken op van de economische situatie in zijn felgeplaagde stad.

“Vijf jaar geleden waren we met 150 leden, intussen zijn er dat 230”, stelt Geert Vermote. “Dat is een stijging met 50 procent. Het geeft aan dat bedrijven elkaar toch verder willen leren kennen en dat er een behoefte bestaat voor netwerking. En hoe meer leden we hebben, hoe zwaarder we kunnen wegen op het beleid.” 

STERCK. Jullie dragen bewust nog de naam industrie in jullie naam? 

Geert Vermote: “Dat is ook niet verkeerd. De maakindustrie is maar één vorm van industrie. Ook de technologie en bijvoorbeeld de film- en gamingwereld kan je als industriële takken zien. En tegelijk zijn er ook heel wat dienstverlenende bedrijven nodig binnen de industrie. Die sluiten we zeker niet uit. De VIG is een begrip geworden en daarom willen we de naam graag behouden, maar we zullen ons in de toekomst meer profileren als een vereniging voor ondernemers uit het Genkse in de brede zin van het woord.” 

STERCK. Wat zijn dossiers waarin jullie een rol hebben gespeeld?

Vermote: “We ijverden al jaren bij de stad en bij AWV voor het verbeteren van de signalisatie. Dat is met enige moeite eindelijk rond geraakt. Een ander groot project is het ijveren voor het afschaffen van de drijfkrachtbelasting, wat nu in goede samenwerking met de stad gerealiseerd is. Dat is een positieve stimulans, ook al zijn de opcentiemen verhoogd. Daarnaast hebben we veel energie gestoken in het terugdringen van het hinderlijk parkeren van zware vrachtwagens. En een paar jaar terug waren we ook gangmaker van het project digitaal parkmanagement. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het bijzonder goed werkende systeem dat de stad nu heeft om elke melding te verwerken en aan de juiste dienst toe te wijzen als een werkopdracht. De Stad Genk is er terecht mee in de prijzen gevallen.” 

Bedrijven die elkaar kennen doen sneller zaken met elkaar.

“Nu zijn we ondermeer bezig met het digitaliseren van de bedrijvengids zodat deze permanent up-to-date is. Het kan een stimulans zijn om bijvoorbeeld meer met Genkse bedrijven te werken. We mailen nu al wekelijks de nieuwe aanbestedingen van de stad rond. Dat is iets heel tastbaars. Zonder een commerciële intermediair te worden proberen we ook schaalvoordelen te creëren door samen contracten af te sluiten. Zo hebben we voor de electronische maaltijdcheques als groep betere voorwaarden gekregen die kleinere bedrijven alleen nooit zouden halen.”

3 DOELSTELLINGEN VAN VIG
 1. Opleiding
  Bedrijven bij elkaar brengen om informatie te geven.
 2. Netwerking
  Elkaar leren kennen als bedrijf en van elkaar leren.
 3. Belangen verdedigen
  Lokale belangen van de leden behartigen en de weg helpen vinden.

STERCK. Jullie werken met een peterschapsformule?

Vermote: “Door van 150 naar 230 leden te stijgen, dreig je de voeling te verliezen. Ieder bestuurslid is daarom peter van een aantal bedrijven waardoor er een veel directere communicatie ontstaat. Je merkt dat bedrijven die elkaar leren kennen sneller zaken doen met elkaar. Waarom zware transportkosten maken als je dichtbij ook terecht kunt? Als voorzitter ben ik enorm fier te kunnen rekenen op zeer geëngageerde bestuursleden. Ons bestuur is bewust samengesteld uit kleine en grote bedrijven en ondernemers die contacten hebben bij Voka, VKW en Unizo. Ons secretariaat gebeurt trouwens door VKW. Maar we kijken ook naar een regionale verdeling in de gemeente.” 

STERCK. Spelen jullie een rol in het SALK en de reconversie van Ford?

Vermote: “Voka heeft het initiatief genomen in het samenbrengen van bedrijven die als toeleverancier van Ford geraakt zijn. We zijn daarna verder gegaan met die managers door hen samen te brengen en onderlinge communicatie te bevorderen. Maar als lokale ondernemersclub zijn we beperkt in wat we in dat dossier kunnen betekenen.”

STERCK. Wat moet er volgens u persoonlijk gebeuren?

Vermote: “Genk en Limburg moeten proberen om zoveel mogelijk opleiding te voorzien voor de jongeren. De toestroom van ongeschoolde jongeren blijft te groot. Dat is echt een achillespees. Te laag opgeleide jongeren zorgen voor vertraging in de economie en een te zware last voor de mensen die hen moeten begeleiden en te werk stellen. Dat gaat ruimer dan Genk alleen. De promotie van het technisch en technologisch onderwijs moet aanzienlijk worden opgedreven. De realityreeksen rond bevallingen hebben het aantal studenten vroedkunde een paar jaar geleden de hoogte in gestuwd. Waarom zou dat niet kunnen met de technische beroepen? We moeten de jongeren daarvoor warm maken en de puzzelstukken helpen passen.”

We moeten de jongeren warm maken
voor technisch en technologisch onderwijs.

“De stad moet de troeven van Genk en zijn omgeving blijven promoten, ook over de taalgrens en in het buitenland. We moeten een globaal pakket aanbieden. Een snelle integratie van investeerders kan nieuwe investeerders aantrekken. De stad heeft een goede visie op de ontwikkeling van de verschillende oude mijnsites. Ze waren klaar voor 2020. Jammer genoeg is Ford Genk zijn beloften al in 2014 niet nagekomen. Het kan snel verkeren in de bedrijfswereld."  

STERCK. U bent intussen 5 jaar voorzitter?

Vermote: “Dat is een mooie duur. Het is stilaan tijd om te kijken voor opvolging. Je steekt veel tijd in het mandaat maar het geeft ook veel voldoening. Mijn grootste voldoening is als bedrijven zeggen dat ze door de VIG een collega hebben leren kennen waar ze nu zaken mee doen. Of leden die vertellen dat ze echt iets uit hun lidmaatschap halen. We zijn vaak een klankbord. Als ondernemer sta je immers vaak alleen.".

Stad Genk krijgt goede punten


De VIG voorziet een jaarlijks overleg met de stad Genk. “Het stadbestuur kijkt daar naar uit”, vertelt Geert Vermote. “Voor hen is het een peiling hoe de industrie tegenover hen staat. We doen dan ook een enquête bij onze leden. Bij de laatste bevraging heeft 1/3e van onze leden geantwoord en de stad kwam daar vrij goed uit. Dat is ook fijn om mee te delen. Het stadsbestuur luistert overigens graag naar onze verzuchtingen. Al hebben ze niet altijd zelf greep op alle oplossingen.”

Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels