Duurzame kansengever

bedrijfsprofiel

Ze zijn jong en ambitieus. Maar bovenal zijn ze ondernemend.  In elke betekenis van het woord.  Maxim Vanmanshoven en Christophe Vandendriessche stampten vorig jaar de investeringsmaatschappij Groupmec uit de grond. Beloftevolle KMO’s met toekomstgerichte projecten opstarten, laten groeien en bloeien, is het plan.

Groupmec mikt vooral op activiteiten die duurzaam en innovatief zijn. Zowel in de telecom, bouw, vastgoed- als energiesector. Maxim Vanmanshoven: “In het huidige economische klimaat blijven goede ideeën te vaak in de koelkast liggen. Banken komen niet zo snel meer over de brug en vaak missen creative ondernemers de kennis, het netwerk, de tijd en het businessmodel om hun activiteiten succesvol in de markt te zetten. Wij willen net die goede ideeën uit de koelkast halen en alle kans op slagen geven. Niet alleen door kapitaal in te brengen, maar ook door ze een strategische onderbouw te geven en de dagelijkse bedrijfsvoering te professionaliseren.”

Complementariteit als kracht

Al zijn ze jong, toch komen de oprichters van Groupmec allesbehalve onbeslagen op het ijs. Learning by doing, is een principe waar beiden rotsvast in geloven. Christophe Vandendriessche: “Strikt genomen ben ik al aan het ondernemen sinds mijn 16de. In mijn jonge jaren (lacht) runde ik een webshop in consumentenelektronica. Ondernemen is een microbe. Het is elke dag een vat vol nieuwe uitdagingen. Daar komt bij dat ik steeds meer zin had om mijn ervaring breed in te zetten.  Maxim leerde ik kende toen hij als business development consultant aan de slag was bij verschillende ondernemingen. Zo ging de bal aan het rollen. Als zakenpartners zijn we erg complementair, wat een stevige basis biedt voor succesvol samenwerken. Intussen hebben we samen al enkele bedrijven opgericht of overgenomen en begeleid, o.a. productiebedrijf Fereco International, regiowebsites.be, vastgoedbedrijf B-Res en Solar Assistance, het vroegere Soleco Technics.

Jonge wolven en oude vossen

Groupmec kan een partner zijn in elke levensfase van de onderneming en op alle strategische sleutelmomenten, bij een start-up, een doorstart, expansie naar het buitenland, opening van nieuwe vestigingen, … enz.  Christophe: “We zijn vooral geïnteresseerd in familiale KMO’s. Bedrijven die voor een uitdaging staan en hun onderneming naar een hoger niveau willen tillen. Als holding kunnen we voor de broodnodige middelen zorgen om die groei te realiseren. Daarnaast hebben we de kennis om processen efficiënter te maken. En ‘last but not least’: we beschikken over een uitgebreid netwerk van ervaren ondernemers uit een waaier van sectoren die klaarstaan met gefundeerd advies. Eén van onze sterke punten is dat we weten wat onze zwakke punten zijn. Uiteraard kunnen we niet van alles op de hoogte zijn. Maar we trekken wel de specialisten aan die de juiste mix van ervaring, knowhow en dynamiek binnenbrengen. Bij Groupmec vullen jonge wolven en oude vossen elkaar aan.” 

Kruisbestuiving

De doortastende aanpak van Groupmec illustreert Maxim met een voorbeeld. “Fereco is een productiebedrijf dat stalen frames maakt voor de bouw. Door hun unieke eigenschappen maken ze nieuwe bouwtoepassingen mogelijk die tot voor kort ondenkbaar waren. We geloven er sterk in dat dit de bouwmethode van de toekomst wordt. Maar productie is maar één deel van het Fereco-verhaal. Niet alleen bouwen we zelf woningen en kantoren met onze producten, we bieden daarnaast software aan die het ontwerp van de architect omzet in een gedetailleerd assemblageplan. Zo slaan we de brug tussen IT en bouw.” Christophe: “Dat multifunctionele en het zoeken naar synergieën is typisch voor de aanpak van Groupmec. Vandaar ons motto: wie kan delen, zal vermenigvuldigen’. 

Zuurstof

Het gaat hard voor Groupmec. Toch blijven de twee oprichters met beide voeten op de grond staan. En met beide benen in de bedrijfspraktijk. “Mee het stuur in handen houden, blijft voor ons vitaal. Niet alleen om de voeling met de werkvloer te behouden, ondernemen is voor ons ook puur passie”, aldus Maxim, die naast bestuurder bij Groupmec ook CEO is bij Fereco. 

Groupmec blijft zelf ook de ogen openhouden voor nieuwe opportuniteiten. Christophe: “Zo namen we vorig jaar een participatie in het franchiseconcept van Panos. Dit is een eerste stap in onze plannen om een overkoepelende organisatie in het leven te roepen van Belgische franchise-initiatieven: BelFran. Ook hierin willen we onze ervaring verruimen en kennis laten terugvloeien naar ondernemingen die daar baat bij hebben. Zuurstof voor ondernemen, dat is onze drijfveer.”.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels