Schouder aan schouder voor nieuwe jobs
Marc Vandeput

Schouder aan schouder voor nieuwe jobs

Provicie Limburg

Genk is de belangrijkste industriële cluster van Limburg. De definitieve sluiting van Ford Genk in december vorig jaar, heeft een belangrijke impact op het industrieel weefsel, a priori in Midden-Limburg en bij uitbreiding in gans Limburg. Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: “Met het Strategisch Actieplan in het Kwadraat wordt op een dubbel spoor gewerkt. Enerzijds worden initiatieven genomen om de directe impact van de sluiting van Ford Genk en de toeleveranciers op te vangen. Anderzijds zijn diverse projecten in uitvoering om de Limburgse economie en het Limburgs ondernemerschap te versterken.”

Begeleiding Ford-werknemers heeft succes

Door de sluiting van Ford Genk en de toeleveranciers werden 6.012 werknemers – het merendeel in Genk woonachtig - geconfronteerd met collectief ontslag. Bij Ford Genk hebben 4.264 werknemers hun job verloren en bij de directe toeleveranciers, zoals Service Magazijn Limburg, Syncreon, Lear Corporation, …. zijn nog eens bijna 1.800 werknemers afgevloeid. 

Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: “Met uitzondering van 300 werknemers, die de ontmanteling van de Ford-fabriek dienen te realiseren, is per 1 januari 2015 aan alle ontslagen werknemers outplacement aangeboden. De VDAB en de 9 aangestelde outplacementkantoren zorgen voor de nodige begeleiding in het zoeken naar een nieuwe job, voor herscholing, taalopleidingen,…” 

Deze aanpak van loopbaanbegeleiding en herscholing heeft duidelijk succes zoals blijkt uit de resultaten van de eerste groep van werknemers die eerder vorig jaar vrijwillig Ford en de toeleveranciers hebben verlaten. “Van de 1.300 werknemers die vrijwillig ontslag hebben genomen, heeft reeds 60 procent een nieuwe job gevonden. Om de kansen op een nieuwe tewerkstelling te vergroten, is herscholing en bijscholing cruciaal. Vanuit de provincie hebben wij dan ook 1,5 miljoen euro ter beschikking voor kortlopende opleidingen. Zo ondersteunen wij een cursus van LIMOB, specifiek voor bedienden uit de metaalsector die hiermee hun managementvaardigen kunnen aanscherpen. Ook zijn we een project gestart waarbij 500 bijkomende plaatsen voor individuele beroepsopleiding voor jonge werkzoekenden worden gecreëerd.”

SALK-projecten geven
nieuwe impuls 

De hoofddoelstelling van SALK is gericht op de versterking van het Limburgs economisch weefsel en de ondersteuning en stimulering van het Limburgs ondernemerschap. Gedeputeerde van Economie Marc Vandeput: “Centraal in het plan staat het V²O-principe – versterk, versnel en ontwikkel – waarbij op de versterking van meer traditionele sectoren zoals de industrie en de bouw en op de versnelde ontwikkeling van toekomstgerichte sectoren, zoals health care, clean technology en smart energy wordt gefocust. Wij kunnen gerust stellen dat de uitvoering van de SALK-projecten op schema zit.”

Gedeputeerde Marc Vandeput: “Ik verwijs naar twee grootschalige projecten, met name EnergyVille en de T2-campus op het Thorpark te Waterschei. Met Energyville wordt een hoogtechnologische cluster inzake slimme energie uitgebouwd in Waterschei. EnergyVille verenigt de onderzoeksinstellingen KU Leuven, VITO en imec voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Het streeft ernaar om bij de top vijf van Europa te horen op het vlak van innovatief energieonderzoek. EnergyVille wil in het Thor-wetenschapspark in Genk een stimulans zijn voor onderzoek, bedrijfsontwikkeling en jobs. Daarbij wordt de onderzoekssamenwerking gesteund door de Stad Genk, de Vlaamse Regering, LRM, POM Limburg en de Europese structuurfondsen.”

Met de T2-campus wordt een innovatieve opleidingscluster voor technische beroepen beoogd. Gedeputeerde Marc Vandeput: “Bedoeling is om een state of the art Technologie- en Talentcampus te realiseren. Deze campus heeft de ontwikkeling van technisch talent tot doel, meer bepaald het talent dat nodig is om de transitie van een industriële naar een innovatieve maakeconomie te ondersteunen. De T2-campus matcht perfect met de andere geplande opleidingsclusters zoals de Construction Academy voor de bouwsector en het nieuwe opleidingscentrum voor de metaalsector op het Wetenschapspark UHasselt in Diepenbeek.”

De T2-campus staat voor technische opleidingen, het Strategisch Onderzoekscentrum Flanders’ Make, gevestigd in Lommel, staat voor innovatie in de maaksector. Hierin bundelen Flanders' DRIVE, Flanders’ Mechatronics Technology Centre (FMTC) en laboratoria van de 5 Vlaamse universiteiten hun krachten om een onderzoeksnetwerk op topniveau te realiseren in Vlaanderen. Samen zullen ze bedrijven in de maakindustrie via pre-concurrentieel onderzoek ondersteunen om te innoveren en hun internationale concurrentiepositie te verstevigen.

Gedeputeerde Marc Vandeput: “Ook in de ontwikkeling van andere sectoren heeft het bedrijfsleven in Genk en Midden-Limburg bijzondere troeven. Ik verwijs naar de Limburgse logistieke ontwikkeling en naar de zorgeconomie. In een sterk partnerschap zorgen de Limburgse ziekenhuizen met onder meer het Jessaziekenhuis in Hasselt en het Ziekenhuis Oost-Limburg, voor gezondheidszorg van topkwaliteit en voor jobs voor een groot aantal zorgverleners.”

Het besluit is duidelijk. Met SALK staan Vlaanderen en de provincie schouder aan schouder om de Limburgse economie toekomstgericht te versterken zodat nieuwe jobs voor de Limburgers gecreëerd kunnen worden.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels