Kwaliteitspioniers
Sofie & Peter Kempeneers Metalix

Kwaliteitspioniers

Metalix, Galvacoat & Steelcoat

Wanneer we Peter en Sofie Kempeneers van Metalix Galvacoat Steelcoat spreken is de hoofdaudit net achter de rug. Zowel de resultaten van de pré-audit als die van de zoutneveltesten waren prima. “Als alles normaal verloopt gaan we één van de eersten in België zijn, die zowel voor natlakken als voor poedercoaten het Qualisteelcoat-label behalen. En dat voor alle ondergronden, zowel voor verzinkt staal als voor blank staal.”

De familie Kempeneers is een begrip in de wereld van oppervlaktebehandeling. Hun bedrijven Metalix Galvacoat Steelcoat bieden samen een enorm breed aanbod. Stralen, metalliseren, natlakken en poedercoaten, ... nagenoeg elke oppervlaktebehandeling is mogelijk. Voor het verzinken wordt nauw samengewerkt met verschillende partners.

“Het aanbrengen van de coating is vaak de laatste stap in een productieproces”, legt Peter Kempeneers uit. “Je moet het materiaal voorbehandelen: ofwel stralen ofwel metalliseren ofwel verzinken of chemisch voorbehandelen. Ons voordeel is dat we alles zelf in de hand hebben. Zo hebben we het nieuwe station van Utrecht behandeld waarvoor we zowel galvaniseren, metalliseren, poedercoaten als natlakken hebben aangeboden. We hebben dat project binnengehaald omdat we - op het verzinken na - alles in eigen huis kunnen doen. Er moet niet meer worden rondgereden naar verschillende locaties, we leveren een kant-en-klaar product af. Het transport blijft daardoor beperkt en het gaat sneller.” 

Sofie Kempeneers: “We kunnen onze klanten soms betere oplossingen adviseren dan ze oorspronkelijk vragen. We hoeven niet te kijken naar wat voor ons de voordeligste oplossing is, maar wel wat voor de klant en zijn product de beste oplossing is. We kijken telkens naar het project op zich.” 

Qualisteelcoat

STERCK. Waarom zijn jullie gestart met het Qualisteelcoat-label? 

Peter Kempeneers: “Kwaliteit is voor ons sowieso belangrijk. Door de stap naar het label te zetten worden onze mensen gekeurd door externe deskundigen en dat is sowieso beter. We hebben weinig of niets aan onze processen moeten aanpassen. Mijn vader lag mee aan de basis van het Qualicoat-label voor aluminium. Er werd heel vaak Qualicoat gevraagd voor staal, maar eigenlijk bestond dat niet. We hebben ons altijd aan die richtlijnen gehouden maar het is goed dat er nu een apart label voor staal is. Op langere termijn ga je het nodig hebben om bepaalde opdrachten nog te kunnen doen. Daarom willen ook de hoogste corrosieklasse C5 te behalen.”

Onze kwaliteit wordt voortaan gecontroleerd door externe deskundigen.

Sofie Kempeneers: “De eisen van de klanten liggen steeds hoger en worden complexer. We moeten nu bijvoorbeeld ruwheidsmetingen en allerlei andere extra testen doen die vroeger nooit gevraagd werden. En je moet dat dan ook allemaal registreren. Er zijn meer normen, meer regels. We hebben nu iemand fulltime in dienst die zich bezig houdt met kwaliteit en dat is echt wel nodig. Hij is ook verantwoordelijk voor het Qualisteelcoat-label.”

Duurzaamheid

STERCK. Ook het belang van duurzaamheid neemt toe. Jullie nemen op dat vlak al heel wat initiatieven?

Peter Kempeneers: “Sinds 2012 beschikken we in totaal over bijna 9 hectare zonnepalen: 4 hectare in Lummen en 5 hectare in Schaffen. Dat was nog niet voldoende om onze volledige behoefte aan elektriciteit te dekken. Daarom hebben we vorig jaar op ons terrein in Lummen samen met Luminus een windmolen gebouwd. De vergunningsprocedure heeft een hele tijd geduurd. Maar op termijn gaat dat voor ons een flinke besparing betekenen." 

Sofie Kempeneers: “Energie is voor ons een belangrijke kost en daarom hebben we ook gedacht aan het recupereren van warmte. Tussen kerstmis en nieuwjaar hebben we een systeem in gebruik genomen om de warmte van de naverbrandingsoven naar de verfhal te leiden en daar als verwarming te gebruiken. We zijn er heel tevreden over. Ook de warmte van de compressoren gebruiken we bij Metalix opnieuw voor het drogen van de straalautomaat. Dat soort initiatieven nemen we zelf en voeren we ook zelf uit.”  

STERCK. Speelt duurzaamheid ook op het vlak van grondstoffen een rol?

Peter Kempeneers: “We hebben daar toch al vrij lang aandacht voor denk ik, en dan spreek ik vooral over het natlakken en de coatings op zich. Als je bij natlakken twee componenten hebt, kan je die na 24 uur niet meer gebruiken. We verzamelen ze en halen er de solventen terug uit, die we dan opnieuw gebruiken. Daardoor hebben we 1/3e minder afval en moet er minder verbrand worden. Dat is goed voor het milieu en goed voor onze portemonnee. Maar dat doen we al 10 jaar. Bij poedercoaten speelt dat minder een rol. De installaties zijn daar tegenwoordig al vrij economisch qua verbruik. We proberen ook zo weinig mogelijk manueel te spuiten omdat je dan veel meer afval hebt.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels