Tot 50 werknemers gaan of niet?
Sébastien Thijs

Tot 50 werknemers gaan of niet?

Praktijck - Van Havermaet Groenweghe

Elke 4 jaar moeten ondernemingen met 50 of meer werknemers sociale verkiezingen organiseren. In 2016 is het opnieuw zover. Om te bepalen of de drempel van 50 werknemers al dan niet bereikt is, wordt het personeelsbestand van 2015 in aanmerking genomen.

Niet automatisch

Indien een onderneming al even flirt met de grens van 50 werknemers, betekent dit niet automatisch dat er in 2016 sociale verkiezingen georganiseerd moeten worden. Bovendien start de procedure reeds in de maand december van dit jaar zodat er op dat moment vaak nog geen zekerheid is of het personeelsbestand over het volledige jaar 2015 boven de 50 komt.

Wanneer een onderneming op een bepaald moment in 2015 de drempel van 50 werknemers bereikt, heeft dit niet onmiddellijk de oprichting van een ondernemingsraad of comité tot gevolg. Het wil zelfs nog niet noodzakelijk zeggen dat u in 2016 sociale verkiezingen moet organiseren. De 50 werknemers die de drempel vormen, moeten worden beschouwd als een gemiddeld personeelsbestand gedurende het kalenderjaar dat het jaar van de verkiezingen voorafgaat.

Berekening van het aantal werknemers

Het gemiddelde personeelsbestand wordt berekend op het totaal aantal kalenderdagen die de werkgever voor elke werknemer in DIMONA meedeelt in de loop van de 4 kwartalen van het jaar 2015. Is een werknemer voltijds in dienst op 01/01/2015 en is hij of zij op 31/12/2015 nog in dienst, dan telt deze mee voor 1 werknemer (365/365 = 1). Wanneer aan de tewerkstelling een einde zou komen op 01/10/2015, zou werknemer voor 0,75 meetellen (273/365 = 0,75).

Voor deeltijdse werknemers gebeurt de berekening op dezelfde wijze, voorzover ze minstens 75% werken. Indien ze minder werken wordt het aantal dagen niet gedeeld door 365, maar door 730. Dus een werknemer die 4/5e werkt gedurende het hele jaar zal meetellen als 1 werknemer.

Niet alleen werknemers met een arbeidsovereenkomst tellen mee: ook leerlingen en personen die een beroepsopleiding (IBO) volgen worden meegerekend. 

Uitzendkrachten

Daarnaast worden ook uitzendkrachten meegeteld als ze in de loop van het 4de kwartaal van 2015 tewerkgesteld zijn. Het gemiddelde van de uitzendkrachten (die geen vaste werknemer vervangen) wordt berekend door het totaal aantal kalenderdagen dat elke uitzendkracht in de loop van de 4de kwartaal van 2015 ingeschreven is in de bijlage bij het algemeen personeelsregister, te delen door 92. Indien zij niet minstens 75% van een voltijdse tewerkstelling werken wordt dit 184.

Als u op dit moment 50 werknemers in de onderneming heeft, betekent  dit dus niet automatisch sociale verkiezingen. Indien u tijdig een telling maakt, kan u nog bijsturen.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels