Waarom moeten we oude gebouwen nog restaureren?
Xavier & Claude Nijs P. Nijs

Waarom moeten we oude gebouwen nog restaureren?

Vraag & Antwoord - P. Nijs

Slopen en heropbouwen, dat is de tendens van de huidige bouwactiviteit. Oude gebouwen hebben hun tijd gehad, zijn te groot of te klein en kosten veel geld om in stand te houden. Vanuit dat standpunt lijkt het een logische redenering om afscheid te nemen van deze panden. Heel wat firma’s richten zich op het slopen en herbouwen, renoveren, opfrissen en energetisch optimaliseren van gebouwen. Waarom zouden we dan nog energie steken in restauratie en traditioneel vakmanschap?

De afbraak van oude gebouwen is vaak een terechte beslissing. Sommige zijn niet meer bruikbaar in een herbestemmingsproject of hebben nog maar een beperkte levensduur. Helaas verdwijnen soms ook echt oude parels uit het straatbeeld en het landschap. Nochtans zijn deze authentieke gebouwen waardevol en dat niet alleen voor restaurateurs zoals P Nijs. 

In het hart

Voor gebruikers herbergen gebouwen ook herinneringen, dromen en emoties. Dat alleen al maakt deze panden het bewaren en in ere herstellen waard. Als u al eens naar de Britse tv-programma’s ‘The Repair Shop’ of ‘Salvage Hunters’ keek, snapt u ongetwijfeld wat we bedoelen. Fysieke voorwerpen en gebouwen kunnen sterke gevoelens oproepen. Meer nog: wie aan geliefde en gerespecteerde oude gebouwen raakt, lokt soms commotie uit. Denk maar aan de ophef rond de Sint-Annakerk en het Gravensteen in Gent of het Steen in Antwerpen.

Een verrijking van het patrimonium

Is gebouwen restaureren daarom levensnoodzakelijk? Neen, maar het is wel waardevol, levensverrijkend zelfs. Niet enkel voor de eigenaar van het gebouw, maar voor iedereen die zich openstelt voor de waardering en passie voor erfgoed. Deze gebouwen vertellen hun eigen verhaal. Ze maken inherent deel uit van de geschiedenis en geven zin en betekenis. Zo fungeren ze als verbindend element tussen gebruikers, buurtbewoners, bezoekers en passanten.

Grandeur en schoonheid bewaren

Door de restauratie van erfgoedgebouwen kunnen we ook de praktijken van meesterlijk vakmanschap bewaren waarmee ze opgebouwd zijn. Ze zijn het toonbeeld van een unieke grandeur, schoonheid en elegantie; een rijkdom van onschatbare waarde waar wij van kunnen genieten. En die gevoelens en passie voor erfgoed kunnen we doorgeven aan volgende generaties. Dat is meer dan voldoende reden om authentieke erfgoedgebouwen niet te vervangen maar wel met de grootste zorg en oprechte liefde te restaureren.

Deze expertise werd aangeboden door  P. Nijs

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels