Yin & Yang
Nele Van Damme
& Koen Belsack
Polemieck

Yin & Yang

Polemieck

Ieder bedrijf dat toekomstgericht onderneemt, komt vroeg of laat met het thema gendergelijkheid in aanraking. Sinds de quotawet in voege is getreden, gaan beursgenoteerde en overheidsbedrijven naarstig op zoek naar vrouwelijke bestuurders om het ‘glazen plafond’ te doorbreken. Vrouwen zijn nog steeds te afwezig aan de top van het bedrijf, omdat ze maar tot op een bepaald niveau kunnen opklimmen in de hiërarchie van de onderneming. Nochtans zijn het de vrouwen die bij de jongere generaties gemiddeld hoger opgeleid zijn dan mannen. Aan skills en bekwaamheid is er dus geen gebrek. 

Tal van vrouwelijke rolmodellen worden de laatste jaren in de kijker geplaatst om vrouwelijk ondernemerschap te promoten. De verwondering en bewondering voor vrouwen aan de top neemt zienderogen toe. Toch blijft men in debatten of interviews met vrouwen de job in relatie tot het gezin in vraag stellen. Alsof mannen geen verantwoordelijkheden nemen in het gezin.

We leven in twee snelheden. De nieuwe generatie vindt een vrouwelijke manager of ondernemer vanzelfsprekend, terwijl de oudere generaties toch nog moeten wennen aan het idee. De uitzondering bevestigt de regel, want mannelijke ondernemers, CEO’s of topmanagers met dochters springen al te graag op de gendergelijke trein. Meer en meer jonge mannen stimuleren hun partner in leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. En zo hoort het. 

Er is wel één belangrijk aspect dat onderbelicht blijft, namelijk de kracht van de aanvullende talenten van mannen en vrouwen. Yin & Yang. Er zijn tal van succesvolle bedrijven waar een man én een vrouw aan het roer staan, met gelijkwaardige inbreng en bijhorende verantwoordelijkheden. Opmerkelijk is dat in deze bedrijven gendergelijkheid ook wordt geïntegreerd in elk niveau, vaak als gevolg van het feit dat zowel mannen als vrouwen aan de top vertegenwoordigd zijn. 

Meng vrouwelijke en mannelijke kenmerken samen en je krijgt dé perfecte chemie om de  onderneming naar een hoger niveau te tillen: om toptalent aan te trekken en om een ‘great place to work’ te zijn en te blijven.

Tot slot nog twee tips voor mannelijke CEO’s: ga als de bliksem op zoek naar een vrouwelijke co-CEO. Je zal merken dat dit een ongeziene dynamiek met zich meebrengt in het bedrijf. Ten tweede, pas jouw titel op LinkedIn aan en maak er co-CEO van. Dan weet de rest van de wereld dat het CEO-schap en de bijhorende bestuursfunctie worden gedeeld door twee evenwaardige leiders.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels