Actieve milieustrijders
Mario Hertegonne Desotec

Actieve milieustrijders

Regiobedrijf Desotec

Soms past de oplossing van een ecologische uitdaging bij wijze van spreken in een klein potje. Tot die conclusie kwamen de oprichters van Desotec kort nadat ze in 1990 een business waren begonnen in het bouwen van waterzuiveringsinstallaties. Toen ze zich tot in de kleinste details op één aspect daarvan – zuivering door actieve kool – gingen toeleggen, groeide het bedrijf … als kool. Anno 2019 mag Desotec zich de Europese marktleider in dit nichesegment noemen.

Joost Desmet, Bart Sobry en Peter Sobry vormden het trio dat Desotec in Roeselare boven de doopvont hield. “Zij maakten al gebruik van actieve kool, als laatste stap in waterzuiveringsinstallaties”, legt huidig CEO Mario Hertegonne uit. “Toen ze het enorme potentieel van dit product zagen, hebben ze hun businessmodel daar volledig op geënt. Vandaag bestaat dat model uit het verhuren van mobiele filters die gevuld zijn met actieve kool. Dit laat toe om klanten volledig te ontzorgen.”

Het zou super zijn als er op het kanaal Roeselare-Leie een containerterminal zou komen.

STERCK. Wat doet actieve kool precies?

Mario Hertegonne: “Het is een heel poreus product, een inert materiaal dat als een spons verontreinigingen in lucht- en waterstromen capteert door adsorptie. Als die stromen de filter verlaten, blijft een schoon product over. En als de poriën van de actieve kool verzadigd zijn en dus geen verontreinigende stoffen meer kunnen opnemen, wisselen we de totale filter zonder dat onze klanten er hun productie voor moeten stilleggen. Voor hen gaat het eigenlijk om een ‘black box’-operatie, vergelijkbaar met het vervangen van een inktcartridge. Bovendien is het een huuroplossing: ze hoeven dus niet zelf te investeren in dergelijke filters en moeten zich ook niet bekommeren om het vernietigen of neutraliseren van de verontreinigde fractie.”

Pyrolyse-ovens

STERCK. Wat gebeurt er met die verontreinigde fractie?

Hertegonne: “We transporteren die naar onze hoofdvestiging in Roeselare, waar we al over drie reactivatieovens beschikken. In die pyrolyse-ovens gebeurt een desorptieproces, waarbij we de verontreinigde stoffen weer losmaken van de actieve kool, zodat we die kool later kunnen reactiveren om in te zetten bij een volgend project. De gecontamineerde fractie wordt vernietigd (door verbranding) of geneutraliseerd. Het restproduct van die neutralisatie, vliegas, gaat naar industriële verwerkers. Dat ‘closed loop’-systeem laat ons dus toe om de actieve kool te activeren, te reactiveren en te recycleren. We hebben intussen geïnvesteerd in een vierde reactivatieoven, waarvoor we strategische steun van de Vlaamse overheid hebben gekregen. Dankzij die unieke oven kunnen we onze capaciteit uitbreiden tot 70 procent en ook zwaarder belaste actieve kool reactiveren.”

Mario_Hertegonne

STERCK. Voor welke problemen biedt actieve kool een oplossing?

Hertegonne: “We mikken op vijf toepassingsgebieden: afvalwater, luchtemissie (geurhinder, irriterende stoffen), sanering (van bodem en rivieren), biogas en chemicaliën (voor opwaardering van productkwaliteit in liquide stromen). Biogas, bijvoorbeeld, moet worden opgezuiverd voor het kan worden omgezet naar elektriciteit, aardgas (biomethaan) of herbruikbare warmte. In Italië staan ze daar al erg ver mee: daar gebruiken ze vrachtwagens die op biomethaan rijden om huishoudelijk afval op te halen, waaruit na vergisting opnieuw biogas wordt gecreëerd. Dergelijke illustraties van circulaire economie kunnen we alleen maar toejuichen.”

STERCK. Welke beperkingen heeft actieve kool?

Hertegonne: “Het is uiteraard geen wondermiddel, maar onze mensen weten perfect wat wél kan. Actieve kool kan niet alles adsorberen, daarom wordt het bij een waterzuivering pas ingezet na de biologische en de fysico-chemische zuivering. Je hebt een bepaald debiet en een specifieke verontreinigingsgraad nodig om optimaal te werken. Door het brede spectrum aan toepassingen kunnen we er wel veel kanten mee uit.”

Overname

STERCK. Hoe ben jij in dit verhaal gerold?

Hertegonne: “In 2011 hebben de oprichters de meerderheid van de aandelen verkocht aan AAC Capital Partners, een Nederlands investeringsfonds. Desotec was op dat moment al sterk aanwezig in de Benelux en Frankrijk, maar is vanaf dan ook sneller op export beginnen inzetten. Die focus is nog intenser geworden toen ik vanaf januari 2015 aan boord ben gekomen. Samen met het managementteam hebben we toen een strategie uitgerold om tot de Europese marktleider in dit nichesegment uit te groeien. Dat is ook gelukt: met een jaarlijkse groei die varieert van 15 tot 20 procent hebben we zowel de omzet als het aantal mobiele filters sindsdien meer dan verdubbeld. Intussen is Desotec twee jaar geleden in handen gekomen van het Zweedse investeringsfonds EQT, waardoor geen van de drie oprichters nog bij dit verhaal betrokken is. Dankzij de slagkracht van EQT hebben we nog een versnelling hoger kunnen schakelen op investeringsniveau. Zo hebben we de voorbije jaren bijvoorbeeld sterk ingezet op digitalisering, wat ook een enorme impact heeft op de productiviteit van ons salesteam.”

STERCK. Welke achtergrond hebben die salesmensen?

Hertegonne: “Het zijn allemaal ingenieurs. Dat is erg belangrijk omdat ze de productieprocessen én de uitdagingen van onze klanten helemaal moeten begrijpen om de juiste oplossing voor te stellen. Die oplossing bestaat uit de combinatie van het juiste type actieve kool met de juiste mobiele filter.”

DESOTEC in cijfers
  • 5 toepassingsgebieden
  • 75 miljoen euro omzet in 2019
  • 175 medewerkers in Europa
  • 1990 oprichtingsjaar
  • 2300 mobiele filters
  • 30.000 ton gebruikte actieve kool per jaar

Servicecentra

STERCK. Hoe belangrijk is export vandaag voor jullie bedrijf?

Hertegonne: “Inmiddels genereren we via export ruim 80 procent van onze omzet. Dat aandeel zal in de toekomst alleen maar groter worden. We werken dan ook volop aan de verdere uitbouw van onze organisatie over de grenzen heen. Roeselare blijft sowieso ons epicentrum, maar we hebben intussen internationale servicecentra in Spanje (Tarragona), Italië (Origgio, vlakbij Milaan), Polen (Gdansk) en het Verenigd Koninkrijk (Manchester). Op elk van die locaties kunnen we mobiele filters ledigen en weer vullen.”
Op welke manier hoopt Desotec die internationale focus nog te versterken?
Hertegonne: “In 2017 hebben we de activiteiten van een Italiaanse distributeur overgenomen en in onze organisatie geïntegreerd, waardoor we in ‘De Laars’ zijn uitgegroeid tot de referentie voor het zuiveren van biogas. Een gelijkaardige acquisitie hebben we dit jaar in Finland gerealiseerd. Op die manier willen we onze expansie in Scandinavië nog versterken. Eenmaal dat gelukt is, kunnen we overwegen om ook daar een servicecenter te voorzien. Nu gebeurt de levering van mobiele filters voor de Scandinavische markt nog vanuit onze vestiging in Polen.”

 

STERCK. In welke mate maken jullie, als milieubewust bedrijf, gebruik van watertransport?

Hertegonne: “Er gebeurt nog veel via wegtransport, maar de verzadigde actieve kool uit het Verenigd Koninkrijk wordt al over het water aangevoerd. Dat geldt ook voor de ‘verse’ actieve kool die we in Azië kopen, en die via de haven van Antwerpen tot de River Terminal in Wielsbeke geraakt, om van daaruit via vrachtwagens tot bij ons te komen. Het zou super zijn als er op het kanaal Roeselare-Leie (ter hoogte van Poco Loco) een containerterminal zou komen. Zelf actieve kool tot bij onze klant brengen via watertransport, is om diverse redenen nagenoeg onhaalbaar. Ten eerste gaat dat gewoon niet snel genoeg, secundo zijn onze opleggers erop voorzien om snelle wissels van de mobiele filters (binnen de vijftien minuten) mogelijk te maken. Heel onze organisatie is trouwens geënt op een snelle dienstverlening. Een voorbeeld? Toen er medio oktober een fabrieksbrand was in de chemische fabriek Lubrizol in Rouen, waren enkele uren na de vraag al mobiele filters van ons onderweg om het probleem van gecontamineerd blus- en regenwater te helpen oplossen.”

Dankzij de slagkracht van de nieuwe eigenaar hebben we nog een versnelling hoger kunnen schakelen op investerings-niveau.

STERCK. Hoe sterk is jullie link met Roeselare?

Hertegonne: “Op deze site is alles destijds begonnen en gaat het verhaal gewoon verder. Inmiddels hebben we ook op andere locaties in de stad en in Izegem (technische dienst) uitbreidingen gerealiseerd. We hebben een goede relatie met de stad en de provincie en duimen intussen dat, naast de mogelijkheden voor watertransport, ook de capaciteit van de E403-autosnelweg wordt verruimd naar drie rijstroken over het volledige traject van Kortrijk tot Brugge. Dat zou een gevoelige verbetering voor het autoverkeer betekenen. Door onze sterke groei zijn we trouwens nog steeds op zoek naar nieuwe actieve milieustrijders, de befaamde Desotec Warriors.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels