Bodemanalyse biedt soelaas voor complexe verontreiniging
Christ Vandenbussche
& Hilde Decuyper
Barco - A+E Consult

Bodemanalyse biedt soelaas voor complexe verontreiniging

Testimonial - Barco - A+E Consult

Op hun voormalige productiesite in Kuurne stelde Barco een bodemverontreiniging vast. Het technologiebedrijf startte in 2006 een saneringsproject, dat bijzonder complex bleek te zijn. Dit traject leverde niet de gewenste resultaten op, dus schakelde Barco A+E Consult in voor een grondige analyse. Hun gedetailleerd bodemverslag werd eind 2021 door de OVAM goedgekeurd.

Technologiebedrijf Barco startte in 1970 zijn productieactiviteiten op de site in Kuurne. Zo’n 30 jaar later liet het bedrijf een bodemonderzoek uitvoeren, waarbij een historische verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen werd vastgesteld. Na verdere onderzoeken en de opmaak van een bodemsaneringsproject, werd de sanering uitgevoerd. “Dat leverde niet genoeg resultaat op”, vertelt Christ Vandenbussche, EHS-manager bij Barco. “Gedurende tien jaar lieten we de evolutie van de vervuiling monitoren. Een kostelijke, maar noodzakelijke investering. Barco hecht veel belang aan compliance. We wilden het probleem definitief oplossen en schakelden A+E Consult in.”

Risico-evaluatie noodzakelijk

A+E Consult opereert als bodemsaneringsdeskundige in Vlaanderen en Wallonië en kent de bodemwetgeving door en door. Het bedrijf uit Lauwe voert bodemonderzoeken uit, ontwerpt bodemsaneringsprojecten, controleert de uitvoering ervan en rapporteert aan de OVAM. “Voor deze specifieke casus haalden we alles uit de kast”, weet bestuurder Hilde Decuyper. A+E Consult bracht de verontreiniging gedetailleerder in kaart. Op verschillende plaatsen voerde het speciale MIP-sonderingen uit met extra boringen en peilbuizen om grond- en waterstalen te nemen.

“Dat leverde een verrassend beeld op. De verontreiniging was zeer gefragmenteerd. We vonden elf verschillende componenten terug. Daardoor verliep het saneren zo moeizaam. We analyseerden het verspreidingsrisico en de impact op milieu en mens. Dat risico bleek klein en de vastgestelde verontreiniging zat binnen de wettelijke grenzen. Ons eindevaluatierapport geeft dit ook aan. Eind 2021 verklaarde OVAM zich akkoord met onze analyse en werd de sanering definitief afgesloten.”

Onafhankelijke expertise

Christ: “A+E Consult werkt zeer oplossingsgericht. Als onafhankelijke adviseur denken ze mee in het belang van alle betrokken partijen, conform de wetgeving. Hun expertise biedt een enorm voordeel en garandeert dat het bodemverslag onderbouwd, neutraal en accuraat is. Dat schept veel vertrouwen. Bovendien verliep de communicatie transparant en vlot. De uitstekende samenwerking resulteerde in een correcte oplossing. Het budget dat we uitsparen aan jaarlijkse monitoring, kunnen we nu trouwens investeren in hernieuwbare energie.”

A+E Consult
www.apluse.be
Barco
www.barco.com

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels