Bouw of renovatie: hoe maak je je bedrijfsgebouw zo flexibel mogelijk?
Gert Jansen & Herman Verwimp Mathieu Gijbels

Bouw of renovatie: hoe maak je je bedrijfsgebouw zo flexibel mogelijk?

Praktijck - Mathieu Gijbels

Tal van redenen kunnen aanleiding zijn om je huisvesting opnieuw onder de loep te nemen: een onverwacht snelle groei, verandering in activiteiten, een nieuwe commerciële strategie, de noodzaak om je gebouw op te delen, … Maar hoe hou je bij een nieuwbouw of renovatie rekening met ontwikkelingen die je nu nog niet kent?

“Durf maximaal inzetten op een flexibel bedrijfsgebouw,” stelt Herman Verwimp van Gijbels Industriebouw. “Als ondernemer zit je kapitaal voor een flink deel in je vastgoed. Hoe flexibeler dat is, hoe groter de meerwaarde.”

Gert Jansen, hoofd van Gijbels Engineering. “Er zijn twee mogelijkheden. Je kan een gebouw kopen of bouwen dat helemaal afgestemd is op je huidige activiteit. Dat is op korte termijn wellicht goedkoper. In veel gevallen is het echter interessanter om een gebouw te voorzien dat later nog tal van mogelijkheden heeft of dat gemakkelijker door te verkopen is."

Tien gouden tips die jouw bedrijfsgebouw meerwaarde geven:

 • Zet zo weinig mogelijk draagstructuren (kolommen) of plaats deze zoveel mogelijk aan de buitenkant van het gebouw.
 • Maak je gebouw hoog genoeg. Misschien heb je nu geen behoefte aan stockage, maar dat kan snel veranderen.
 • Voorzie je fundering zwaar genoeg. Zo kan je nog een verdieping in je gebouw bijmaken of een volume er bovenop zetten.
 • De basisstructuur moet voldoende draagkracht hebben. Later wil je misschien een groendak, zonnepanelen of een andere aanpassing. Je kan je gebouw daar best nu op voorzien.
 • Kies voor een vorm waarin je gemakkelijk en goedkoop extra ruimte kan creëren. Volumes die half op elkaar staan zijn daar een voorbeeld van.
 • Grote open ruimten bieden achteraf meer flexibiliteit.
 • Kies voor lichte, niet-dragende wanden.
 • Voorzie voldoende ruimte voor de technieken, ook al worden deze steeds kleiner.
 • Een uniforme vloerbekleding maakt verandering van indeling gemakkelijker. Kies bij voorkeur voor tapijttegels in plaats van vast tapijt. Tegels kan je gemakkelijk vervangen bij beschadiging of verandering van indeling.
 • Kies voor aanpasbare systemen van gevelbekleding, zeker voor investeringspanden en in de retailsector.

“Een bedrijfsgebouw wordt nog te vaak als iets statisch gezien, terwijl een bedrijf net dynamisch is, net zoals de economie. Ruimte is schaars en locatie is een deel van het marketingplan dat je liefst niet te vaak verandert. Je denkt best op voorhand goed na. Sommige oplossingen zijn initieel misschien duurder, maar kosten een veelvoud als je ze achteraf wil toepassen. Denk goed na wat de ideale situatie is om klanten optimaal te bedienen. Door in een zo vroeg mogelijke fase structureel overleg te voorzien tussen architect, bouwadviseur en eindklant, ontstaat de meest (kosten)efficiënte oplossing. De technieken zijn de laatste jaren te sterk geëvolueerd om niet alle beschikbare kennis en ervaring bij elkaar te leggen. Onze offerte zit vaak vol varianten waarvan we uit ervaring weten dat deze een verbetering zullen betekenen. Hoe sneller deze besproken worden, hoe meer mogelijkheden er nog zijn en hoe lager de kostprijs is. Duurzaam bouwen start bij het nadenken over een flexibel bedrijfsgebouw dat een lange toekomst voor de boeg heeft.” 


Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels