Bouwen in galop
Kurt Vanryckeghem &
Kristof Chanterie
Burgemeester Waregem

Bouwen in galop

Regio - Burgemeester Waregem

Als het aantal bouwprojecten synoniem is met de economische conjunctuur van een stad, gaat het uitstekend met de Waregemse handel en wandel. De CD&V-bestuursploeg rond burgemeester Kurt Vanryckeghem investeert de komende jaren onder meer fors in stadskernvernieuwing en hoopt dat de Raad van State volgend jaar eindelijk het licht op groen zet om de Blauwpoortsite te ontwikkelen. “Met de komst van twee hotels vullen we bovendien een leemte op die hier al jarenlang bestaat”, zeggen de burgervader en Kristof Chanterie, schepen van economie.

Wie een idee wil krijgen van wat er tegenwoordig zoal in Waregem leeft, moet in de buurt van het centrum gaan staan, even omhoog kijken en het aantal torenkranen tellen. 

Kurt Vanryckeghem: “Het aantal bouwprojecten dat al loopt en nog gepland is, vormt het beste bewijs van onze inspanningen om te werken aan een modernere stad. Zowel voor kmo’s, grotere bedrijven als kleinhandelaars proberen we optimale omstandigheden te scheppen, zodat ze hun zaken kunnen laten floreren.”

Waregem_Kurt_Vanryckeghem_Burgemeester_Kristof_Chanterie_Schepen

Leegstand aanpakken

STERCK. Het belangrijkste project van deze legislatuur is de renovatie van winkelcentrum Het Pand. Hoe pakken jullie dat aan?

Kristof Chanterie: “De verbouwing van dit winkelcentrum uit 1976 vormt de basis van een totale stadskernvernieuwing. Oorspronkelijk zouden we opteren voor een gefaseerde aanpak en zouden de werken vier jaar in beslag nemen, maar we hebben die termijn kunnen reduceren tot anderhalf jaar, omdat we het project meteen integraal aanpakken. De bedoeling is te starten in februari 2021, zodat de werken tegen Waregem Koerse 2022 (eind augustus) afgerond zouden zijn. De grootste uitdaging is de tijdelijke of volledige herlokalisering van de 33 huidige handelszaken. Sowieso krijgt elke handelaar een financiële vergoeding voor het ongemak. Een tiental verhuist tijdelijk naar een leegstaand pand in één van de winkelstraten, anderen nemen hun intrek op de Zuidboulevard, nog anderen stoppen tijdelijk of volledig met hun zaak. Uiteraard vergt dit de nodige flexibiliteit van de handelaars, maar iedereen beseft dat je geen omelet kan bakken zonder eieren te breken. Er is ook tevredenheid omdat de werken veel minder lang zullen duren, wat vanuit commercieel oogpunt natuurlijk cruciaal is.”

STERCK. Hoe scoort Waregem inzake leegstand?

Chanterie: “Met 9 procent behoren we sowieso tot de betere leerlingen van de klas. Door de tijdelijke invulling van leegstaande panden in de belangrijkste winkelstraten én de frisse dynamiek die het vernieuwde Pand – waarvoor nu al veel interesse is van potentiële nieuwe huurders – met zich meebrengt, zal dat de komende jaren verder zakken.”

STERCK. De werken aan Het Pand moeten nog beginnen, andere zijn al afgerond. Hoe belangrijk was de komst van kantorencomplexen als Waregem Business Park en E17 West voor de stad?

Vanryckeghem: “De snelheid waarmee de ruimtes van die complexen ingevuld raakten, toont aan dat we daar toch blijkbaar een tekort aan hadden. Ook het kantoorgebouw dat deel uitmaakt van het project Waterfront aan de stadionvijvers, is al helemaal volzet. We zijn daar best trots op: het zijn stuk voor stuk mooie, stijlvolle gebouwen die heel populair zijn door hun goede ligging. Zelfs al moet je dan nog vijf minuutjes aanschuiven om van daar op de autosnelweg te geraken, de locaties zijn voor heel wat ondernemingen erg interessant.”

Als de Blauwpoortsite groen ligt krijgt, zullen we met de ontwikkeling ervan pas kunnen starten als de werken aan het op- en afrittencomplex voltooid zijn.

Vlechtconstructie

STERCK. Die E17 is een heikel punt: op piekuren is het een drukte van jewelste op het op- en afrittencomplex, maar ook daar ligt een oplossing voor klaar?

Chanterie: “We hopen dat die werken zo snel mogelijk kunnen beginnen, maar dat zal sowieso niet vóór 2021 zijn. Gelukkig hebben de recent uitgevoerde aanpassingen aan de Expressweg, met verkeerslichten op het kruispunt met de Vredestraat, al heel wat winst gecreëerd en hebben we de overlast daar al gevoelig kunnen beperken. Niettemin kijken we uit naar de vernieuwde constructie op het op- en afrittencomplex. De ‘vlechtconstructie’ is uniek voor België, komt overgewaaid uit de Verenigde Staten en is intussen ook in Frankrijk al sterk ingeburgerd. Het gaat om een ingreep waarvoor maar een beperkt budget nodig is en die, zelfs als op termijn het verkeer van de Blauwpoortsite er zou bijkomen, de congestie met circa 30 procent zou kunnen doen inkrimpen.”

STERCK. Waarom is die Blauwpoortsite zo’n moeilijk verhaal?

Vanryckeghem: “Deze zone van 35 hectare is de enige in Waregem waar we nog een extra bedrijventerrein kunnen creëren. Het dossier stuitte op veel protest van omwonenden, al is hun aantal de voorbije jaren al aanzienlijk afgenomen. Niettemin dienen we te wachten op een uitspraak van de Raad van State. We hopen dat die instantie in de loop van 2020 zal beslissen dat daar wel degelijk bedrijfsontwikkeling mag komen. De voorbije jaren hebben zich al 70 geïnteresseerde bedrijven gemeld voor die site, maar het is logisch dat sommigen – zoals Renson – intussen al eieren voor hun geld hebben gekozen en op andere locaties hun groei gestalte willen geven. Sowieso zullen we met de ontwikkeling van deze site pas kunnen starten als de werken aan het op- en afrittencomplex voltooid zijn.” 

Chanterie: “Blauwpoort moet een regionaal bedrijventerrein worden, met kavels vanaf 10.000 m2. Er komt sowieso geen vervuilende industrie. Zo zal er bijvoorbeeld geen plaats zijn voor slachtbedrijven of grondwerkers, omdat we de overlast voor de omwonenden absoluut willen minimaliseren. Blauwpoort moet zorgen voor een mooi evenwicht met andere recent gecreëerde zones zoals Groenbek (kavels tot 10.000 m2) en Transvaal (tot 3000 m2), die in een mum van tijd uitverkocht raakten, want ook op Groenbek is het laatste perceel nu verkocht. Die laatste zone is een schoolvoorbeeld van hoe je economische activiteit en groen perfect kan harmoniëren met een woonfunctie in dezelfde straat, dankzij een mooi uitgekiend architecturaal plan. We kregen al regelmatig positieve signalen van mensen die in die straat wonen: zij zijn blij dat ze niet langer op verouderde bedrijfsgebouwen moeten kijken.”

Citymarketing

STERCK. Ondervindt Waregem dan totaal geen last van de nabijheid van iets grotere steden als Kortrijk en Gent?

Vanryckeghem: “Neen, omdat wij een eigen identiteit hebben. Onze inspanningen voor citymarketing spitsen zich ook niet toe op de as Kortrijk-Gent, maar focussen zich op mensen die actief zijn in het vierkant Harelbeke – Tielt – Deinze – Oudenaarde.”

Chanterie: “Recent heeft Wagso (Waregems Autonoom Gemeentebedrijf) met Wout Taghon een nieuwe citycoach aangeworven. Hij zal onze inspanningen voor Waregem Winkelstad ondersteunen en meewerken aan de uitvoering van het strategisch commercieel beleidsplan dat is ontwikkeld om onder meer sterk in te zetten op centrumpromotie.”

Belangrijkste projecten
  • Waterfront: 120 appartementen, hotel met 75 kamers, kantoorcomplex en parkeergebouw met ruim 300 plaatsen
  • Het Pand: renovatie van deze kleinhandelszone uit 1976 tot een modern complex met zowel grotere als kleinere entiteiten
  • Zuidboulevard: extra horeca-activiteiten en ‘zachte’ overgang naar andere stadsdelen zoals stadionvijvers en Het Pand
  • Blauwpoort: wachten op uitspraak Raad van State
  • E17: vlechtconstructie voor vlotter verkeer, werken starten ten vroegste in 2021

STERCK. Welke rol zal de Zuidboulevard in dat verhaal spelen?

Vanryckeghem: “De Zuidboulevard moet vooral een belevingsplein worden. Via enkele laagdrempelige ingrepen zullen we dit stadsdeel de komende jaren beter laten aansluiten op de stadionvijvers en Het Pand. Het is een zone waar veel diensten zich gevestigd hebben en waar op het gelijkvloers van de appartementsblokken extra retail en horeca zullen komen. De zone met de fonteinen is intussen uitgegroeid tot het mooiste speelplein van Vlaanderen: ongelooflijk hoeveel gezinnen en scholen daar kinderen laten ravotten op warme zomerdagen.”

Chanterie: “We krijgen regelmatig de vraag waarom zich op de Zuidboulevard niet meer handelszaken vestigen, maar dat was nooit de bedoeling. Deze site moet vooral een mooie aanvulling worden van het winkelaanbod dat je nu in onze belangrijkste winkelstraten (Stormestraat en Stationsstraat, red.) vindt.”

STERCK. Wat verwacht je van het project Waterfront, waarvan de bouwwerken in 2019 zijn gestart?

Vanryckeghem: “Van de twee woontorens, waarvoor ontwikkelaars ION en Steenoven recent nog een architecturale prijs in de wacht hebben gesleept, is al tachtig procent verkocht. Dat is leuk, maar we zijn ook enthousiast over de komst van een hotel (Parkhotel, red.) met 75 kamers. Daar was in onze stad echt nood aan. Ook de handelszaken in het centrum zullen daar mee van profiteren, want er is in het hotel geen restaurant voorzien, waardoor gasten automatisch geneigd zullen zijn om in de buurt iets te gaan eten. Ook in de Stationsstraat komt er een hotel, een private investeerder wil daar een complex met een dertigtal kamers neerpoten.”

Chanterie: “In de buurt van project Waterfront zal sowieso veel blauw (stadionvijvers, red.) en groen aanwezig zijn. Dat sluit aan bij onze visie voor de aanleg van een blauwgroen netwerk, zowel in Waregem zelf als in de deelgemeenten. Zo willen we ook de Gaverbeek meer zichtbaar maken in het stadsbeeld. Er zullen genoeg rustpunten en speelelementen worden voorzien opdat zowel volwassenen als kinderen volop van de omgeving zullen kunnen genieten.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels