De 80-procent <br>regel bij de berekening van de IPT
Peter Huysman Huysman Verzekeringen

De 80-procent
regel bij de berekening van de IPT

Praktijck - Huysman Verzekeringen

Als zelfstandige ligt uw wettelijk pensioen een stuk lager dan een loontrekkende. Gelukkig kan u een spaarpotje aanleggen via de Individuele Pensioentoezegging (IPT). Het aanvullend pensioen dat u als zelfstandige opbouwt via de IPT moet evenwel voldoen aan de 80%-regel. Deze regel, die bepaalt dat het totale pensioen niet meer mag bedragen dan 80% van het laatste normale bruto jaarloon, is door nieuwe richtlijnen verstrengd. Hoe berekent u nu precies die 80%-regel? 

Wat is een IPT?

Een IPT is een individuele levensverzekering voor zelfstandige bedrijfsleiders met een vennootschap. De vennootschap is de verzekeringnemer en betaalt de premies. U bent zelf de verzekerde en de begunstigde, waardoor het uiteindelijke bijeengespaarde kapitaal voor u is. Het biedt bijgevolg een mooie aanvulling op het wettelijk pensioen. 

De 80%-regel

De stortingen via de IPT zijn fiscaal volledig aftrekbaar indien ze voldoen aan de 80%-regel. Die regel bepaalt dat het totale pensioen (dus het wettelijk + aanvullend pensioen) niet meer mag bedragen dan 80% van het laatste normale bruto jaarloon. Daarnaast zijn er nog verschillende andere parameters in de 80%-regel die van invloed zijn op de mogelijkheden van pensioenopbouw via IPT.

Geraamd wettelijk pensioen

Een parameter in de 80%-regel is het geraamd wettelijk pensioen. Dat is een schatting van de uitkering die de overheid u uitbetaalt wanneer u met pensioen gaat. Voor een lange tijd mochten bedrijfsleiders met een zelfstandig statuut hun wettelijk pensioen forfaitair ramen op 25% van hun bruto jaarloon. Door de nieuwe berekeningsregels van de fiscus werd dit percentage opgetrokken tot 50%, waardoor er minder ruimte overblijft voor aanvullende pensioenopbouw via IPT. De nieuwe berekeningsmethode is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022 en geldt bijgevolg retroactief vanaf 1 januari 2021, dus voor premies betaald in het verleden.

Optimaliseren van de IPT-polis

Omwille van de gewijzigde regels inzake de raming van het wettelijk pensioen van zelfstandigen en de snellere overschrijding van de 80%-regel zullen de controles door de fiscus wellicht nog opgedreven worden. Het is bovendien duidelijk dat de berekening van de 80%-regel geen exacte wetenschap is. Hoewel veel verzekeraars de raming van het wettelijk pensioen van My Pension volgen, wordt deze methode door de fiscus niet erkend. 

Als zaakvoerder is het dus cruciaal om uw IPT-polis regelmatig te herzien om aan de norm te voldoen. Dit kan betekenen dat u de premie moet verlagen of zelfs volledig moet schrappen. Bij Huysman Verzekeringen optimaliseren we jaarlijks de polis in samenspraak met de klant en de accountant. We zoeken naar een oplossing op maat, ook buiten de fiscaliteit om. Zo spaart u zonder zorgen voor uw pensioen. 

Huysman verzekeringen
www.huysman.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels