De kracht van kwetsbaarheid
Jan Delaere Polemieck

De kracht van kwetsbaarheid

Polemieck

Als we het voorbije jaar iéts hebben geleerd, is het beslist hoe kwetsbaar mensen zijn. Nochtans is net het toegeven van kwetsbaarheid iets waar velen het echt moeilijk mee hebben. Opgegroeid met de idee dat we ons altijd sterk moeten houden, zien de meeste mensen dit immers als een teken van zwakte. Zelf beschouw ik het gebalanceerd tonen van zowel sterktes als zwakheden als een teken van zelfkennis en vooral ook van zelfvertrouwen.

Zo denken velen dat, als er dingen verkeerd gegaan zijn bij een klant, ze dit best zo goed mogelijk verbergen. Ze zijn bang dat ze hen desgevallend extra munitie zouden geven in commerciële discussies indien er later een dispuut zou optreden. Ook al kan dit zo zijn, dan nog wegen de nadelen van deze manier van werken niet op tegen de voordelen die openheid met zich meebrengt. 

Als je jezelf kwetsbaar opstelt, is het ook voor de andere partij gemakkelijker om open te zijn over hun eigen problemen. Dat is veel beter dan het risico lopen in een stellingenoorlog terecht te komen. Het toegeven en het kunnen bespreken van moeilijkheden laat ons immers toe om samen naar oplossingen te zoeken. Vooral bij projecten waar veel mensen bij betrokken zijn, is dit heel waardevol.

En waarom zou je naar de mensen waarover je zelf de leiding hebt, proberen over te komen als een superman of -vrouw? Het maakt hierbij overigens niet uit of dit een individu of een volledige organisatie is. Uiteraard moet je steeds de volledige verantwoordelijkheid opnemen, maar niemand verwacht dat je alles weet en kan.

Een goede leider is in staat om de sterktes en beperkingen van zijn teamleden in te schatten, inclusief die van zichzelf. Alleen zo slaag je erin een coherent team te creëren dat sterker is dan de som van zijn delen. Op die manier kan je maximaal inzetten op de sterktes van elk individu, terwijl anderen hun zwaktes compenseren. Als je dan ook aangeeft waar je jezelf minder zeker bij voelt, geeft dat de andere teamleden de ruimte om zelf initiatief te nemen en er samen sterker uit te komen.

Daarnaast laat het (h)erkennen van onze eigen zwaktes ons ook toe om vrede te vinden met onszelf. We kunnen hier rekening mee houden wanneer we doelstellingen en activiteiten plannen. Het helpt ons ook om ons te omringen met de juiste mensen en competenties en uiteindelijk meer te realiseren met veel minder energie. Het accepteren van het feit dat ook wij niet perfect (moeten) zijn, maakt ons veel rustiger en geeft anderen de kans om ons te helpen.

Laat ons dus niet proberen over te komen als supermensen die alles weten en alles kunnen. We moeten niet bang zijn om ons kwetsbaar op te stellen, terwijl we tegelijkertijd ook wel kunnen uitkomen voor onze sterktes. Dat kan ertoe leiden dat de mensen rondom ons hetzelfde doen. Kortom, zo tonen we ons als eerlijke en gebalanceerde leiders met een stevige dosis zelfvertrouwen. Onze relaties worden er sterker door en onze kansen op succes zullen alleen maar toenemen.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels