Digitale bergbeklimmer
Filip Bossuyt 9altitudes

Digitale bergbeklimmer

Over de grenzen - 9altitudes

Je onderneming digitaal transformeren: allemaal goed en wel, maar hoe begin je daar in godsnaam aan? Bij 9altitudes, sinds twee jaar de nieuwe naam van Ad Ultima Group, kennen ze het antwoord op die vraag. 23 jaar nadat Filip Bossuyt heel kleinschalig begon met de implementatie van ERP-pakketten, koestert hij de ambitie om de Europese nummer één in digitale transformatie voor maak-, service- en distributiebedrijven te worden.

Voor hij met Ad Ultima Group begon, doorzwom Filip Bossuyt eerst een aantal andere wateren. “Als afgestudeerd ingenieur computerwetenschappen, werkte ik eerst zowat acht jaar vooral in verkoopfuncties, onder meer in de textiel-en vermogenselektronicabranche. De ambitie om ooit met een eigen bedrijf te beginnen, was evenwel altijd aanwezig. Toen ik het ERP-pakket Damgaard Axapta leerde kennen, was het meteen duidelijk dat ik daar iets mee wou doen.”

STERCK. Hoe heb je dat aangepakt?

Filip: “Op dat moment was er al een onderneming in Wallonië die met het product van deze Deense aanbieder werkte. Ik sloot met hen een deal om met Damgaard Axapta in Vlaanderen aan de slag te gaan, maar na een jaar wilde ik volledig mijn eigen weg gaan. Ik had het geluk in dat jaar al wat credibiliteit te hebben opgebouwd. In 2000 hield ik Ad Ultima boven de doopvont, samen met één medewerker. Nog eens een jaar later waren we al met vijf: stuk voor stuk mensen uit mijn netwerk die heel goed met IT waren vertrouwd. Het is fijn dat ze hier nu nog altijd aan de slag zijn, behalve dan degenen die met pensioen zijn gegaan.”

Nichepubliek

STERCK. Met welk gevoel kijk je terug op die eerste jaren?

Filip: “Toen we begonnen, was ERP-implementatie iets waar vooral grote bedrijven mee bezig waren. Het was mijn ambitie om die softwaretechnologie ook toegankelijk en bereikbaar te maken voor de ‘middle market’: ondernemingen met een omzet tussen 20 en 100 miljoen euro. Kort na de eeuwwisseling waren we heel sterk lokaal actief. Ik had snel door dat we ons nog meer naar een nichepubliek moesten richten, met name de maak-, service- en distributiebedrijven. Voor Belgische ondernemingen die in deze branches actief zijn, wordt de thuismarkt al snel te klein. Daardoor zijn we relatief snel over de grenzen gaan kijken. Ook in die optiek was het een groot voordeel dat Damgaard Axapta overgenomen werd door Microsoft en de basis van het huidige Microsoft Dynamics vormde.”

9altitudes in cijfers
  • 5 landen
  • 16 vestigingen
  • 50+ projecten op jaarbasis
  • 70 procent van omzet gerealiseerd in het buitenland
  • 100 miljoen euro omzet 2022
  • 580 medewerkers internationaal

STERCK. Waar hebben jullie de eerste buitenlandse stappen gezet?

Filip: “Dat was in 2009, via een samenwerking met een aantal Franse consultants uit de regio rond Lyon. Eenvoudig was dat niet: we realiseerden op dat moment een omzet van circa 10 miljoen euro, waarmee we in Frankrijk eigenlijk maar een klein duimpje waren. Dé uitdaging was om gaandeweg meer geloofwaardigheid op te bouwen, wat ons ook goed is gelukt. Vandaag hebben we kantoren in Parijs en Lyon. Ons derde ‘Frans’ kantoor ligt in… Kortrijk: de wisselwerking met België is op het vlak van synergie zeker cruciaal geweest. De keuze voor die grootsteden is geen toeval, ook qua bereikbaarheid: ik heb al vaker gezegd dat je tegenwoordig soms sneller in Lyon staat – drie uur rijden met de TGV – dan in Brussel.”

STERCK. Wat is de grootste driver van jullie internationale expansie geweest?

Filip: “Zonder enige twijfel was en is dat de participatie van het ‘private equity’-fonds Waterland in ons bedrijf. Dat gaf ons de slagkracht om ook over de grenzen heen enkele versnellingen hoger te schakelen en een nieuwe strategie uit te bouwen, vooral geënt op overnames. Vandaag zijn we elf acquisities later en zijn we present in vijf landen: België, Nederland, Frankrijk, Denemarken en Slovenië. Die versnelde groei heeft ook onze visibiliteit bij Microsoft en PTC heel positief beïnvloed.”

STERCK. Intussen reikt jullie aanbod dus verder dan alleen Microsoft alleen…

Filip: “Klopt. Sinds 2011 integreren we ook de oplossingen van PTC (3D tekenen, PLM (product lifecycle management), Internet of Things en ‘augmented reality’) en zijn we in staat om klanten van A tot Z te ondersteunen bij hun digitale transformatie. Dat begint bij het genereren van de eerste lead op de website, de volledige ordercyclus, productie, distributie, facturatie tot en met opvolging van het product in de markt én recyclage. Onder meer bij grote klanten zoals Tobroco-Giant (wielladers, verreikers…), Dewulf (landbouwmachines) en VCST (fabrikant van auto-onderdelen) creëren we ‘digital twins’ van hun productie-entiteiten, waardoor ze de fabricage kunnen verbeteren, de magazijnefficiëntie optimaliseren, enzovoort.”

De participatie van Waterland gaf ons de slagkracht om ook over de grenzen heen enkele versnellingen hoger te schakelen.

Maatwerkaanvullingen

STERCK. Dat is beduidend meer dan waarmee jullie destijds zijn gestart.

Filip: “Inderdaad, maar dat kan ook niet anders. Initieel boden we vooral administratieve ondersteuning, maar daarmee alleen kun je je klanten niet integraal digitaal ondersteunen. Logisch: je kunt niet een béétje digitaal worden, je bent eigenlijk verplicht ‘all the way’ te gaan. Morgen zal ieder bedrijf meer IT nodig hebben dan vandaag en die trend zal zich almaar verderzetten. De participatie van Waterland laat ook ons toe om verder te optimaliseren. We beperken ons immers niet tot de integratie van de systemen van Microsoft en PTC, maar schrijven ook eigen software – zoals oplossingen voor documentmanagement – en maatwerkaanvullingen op de generieke ‘suites’ van Microsoft en PTC. Dat laatste is essentieel, omdat we met dergelijke aanpassingen en configuraties heel goed kunnen inspelen op de specifieke noden van klanten. Die aanpak maakt ons uniek.”

STERCK. Hoe kan je er als Belgische IT-speler in slagen ook internationaal tot een zwaargewicht te evolueren?

Filip: “Voor alle duidelijkheid: op dit moment zijn we nog geen zwaargewicht, maar we willen dat wel graag worden. Dat kan door te blijven doorzetten, maar vooral ook door meteen over genoeg slagkracht te beschikken. Binnen onze sector vanaf nul een eigen vestiging in het buitenland openen, is eigenlijk onrealistisch geworden, in de eerste plaats omdat in elk land de vijver aan degelijke profielen zeer ondiep is. Alleen door bedrijven over te nemen die al over een ervaren team van experts beschikken én die succesvol in je organisatie te integreren, kan je veel aan snelheid winnen. Andere sleutels tot succes zijn een heel sterke focus en een duidelijke identificatie binnen de markt.”

STERCK. Waren het de internationale ambities die twee jaar geleden tot de naamsverandering hebben geleid?

Filip: “Ja. We beseften zeer goed dat we na elf overnames nood hadden aan één gemeenschappelijke bedrijfscultuur. Dit is bij uitstek een people’s business, mensen zijn onze belangrijkste waarden. De nieuwe naam heeft ons daar zeker bij geholpen. In combinatie met het mooie marktaandeel dat we in eigen land al hadden, zorgt dat regelmatig voor spontane sollicitaties.”

“Eigenlijk wilden we een bedrijfsnaam die je, net als Ad Ultima, helemaal vooraan in het alfabet doet staan. We hebben ons de pleuris gezocht naar een krachtige naam die eveneens met een A begon. Dat is Altitudes geworden, wat staat voor de nieuwe hoogtes die we samen met onze klanten willen bereiken. Door er nog ‘9’ voor te zetten (het getal van de renaissance, red.), hebben we de naam nog iets krachtiger gemaakt.”

STERCK. Wat is het geheim achter een succesvolle integratie van een net overgenomen bedrijf?

Filip: “Dat hangt hoofdzakelijk van de bedrijfscultuur af. Die is, in tegenstelling tot de omzet en het aantal mensen dat er werkt, niet tastbaar en vaak ook onuitgesproken. Bovendien zijn de mensen door de jaren heen ook vergroeid geraakt met hun bedrijfs-DNA. Net daarom is het cruciaal dat er al van bij het eerste contact een goede klik met het managementteam is. Zij moeten, samen met hun mensen, geloven in je project, je bedrijf en de toekomst.”

filip-bossuyt-9altitudes

“Een tweede factor is absoluut de persoonlijkheid, de kwaliteit én het aanpassingsvermogen van de vorige eigenaar(s). Als ik in dialoog ga met de leiders van een zaak die we net hebben overgenomen, hoor ik vaak dat ze het meest moeten wennen aan het feit dat ze niet langer voor zichzelf werken. Akkoord, ze worden wel medeaandeelhouder van 9altitudes en blijven hun afdeling leiden, maar dat is niet hetzelfde als je eigen zaak runnen. Ze moeten zich de vraag stellen: wil ik een groot stuk van een kleine taart, of omgekeerd? Rationeel bekeken ga je voor een kleiner stuk van een grotere taart, maar emotie en rede lopen niet altijd gelijk.”

STERCK. Hoe verloopt zo’n integratie in de praktijk?

Filip: “We doen dat met een integratieteam, dat stap voor stap alles uitrolt en uitwerkt, op basis van heldere communicatie. Belangrijk daarbij is het bepalen van de ‘kloksnelheid’: de snelheid waarmee een onderneming wil veranderen, is sterk verschillend. Dat goed aanvoelen, vergt een behoorlijke dosis emotionele intelligentie.”

Tango

STERCK. Tijdens de eerste jaren rolde je zelf ERP-projecten uit, vandaag ben je vooral de groeiarchitect van 9altitudes. Vergde dat een grote aanpassing?

Filip: “Eigenlijk niet. Mettertijd ben ik logischerwijs geëvolueerd van een uitvoerende functie naar die van ondernemer, maar daar kan ik perfect mee leven. Het entrepreneurship heeft me altijd sterk getriggerd. Uiteraard begrijp ik de techniek waarmee we bezig zijn en ik ben nog altijd betrokken bij de grotere verkoopdossiers. Nu focus ik me hoofdzakelijk op de verdere uitbouw van onze internationale entiteiten. Dat vergt regelmatige aanpassingen en verbeteringen aan de strategie waarmee we dat doen.”

Je kunt niet een béétje digitaal worden, je bent eigenlijk verplicht ‘all the way’ te gaan.

STERCK. Hoe pakken jullie die uitbreiding aan?

Filip: “We moeten ons heel kieskeurig opstellen, zodat we tijdens een screening die ene complementaire partner vinden die ook wil meegaan in ons verhaal. Niet vergeten: ‘it takes two to tango’. Bovendien zitten we in een heel snel consoliderende markt, waarbij je heel veel aanvullende kennis nodig hebt om succesvol te blijven in de sector van digitale transformatie. Eerlijk: als we nu nog in de situatie zouden zitten waarbij ons team ‘maar’ 20 man sterk zou zijn, zou het al stukken moeilijker worden om in dit marktsegment (internationaal) competitief te zijn. De eisen van onder meer Microsoft en PTC liggen almaar hoger.”

STERCK. In Denemarken hebben jullie, met zeven vestigingen, de grootste ‘voetafdruk’. Hoe komt dat?

Filip: “Hoe meer je naar het noorden gaat, hoe meer IT-minded de mensen zijn. Ook in Denemarken zien zakenmensen sneller de voordelen en de toegevoegde waarde van digitale transformatie. Bovendien ligt daar, net als bij ons, de arbeidskost heel hoog. Dan biedt automatisering sneller een oplossing om als bedrijf toch verder te kunnen groeien. Daarnaast weten we uit ervaring zeer goed dat je vanaf dag één over voldoende schaalgrootte moet beschikken om meteen relevant te zijn in een (nieuwe) buitenlandse markt. Je hebt voor elke IT-bouwsteen direct de juiste mensen nodig om klanten te helpen, anders kan je er maar weinig uitrichten.”

filip-bossuyt-9altitudes

STERCK. Hoe anticiperen jullie op de krapte op de arbeidsmarkt, die jullie verdere expansie zou kunnen afremmen?

Filip: “De schaarste aan IT-profielen is geen Belgisch verhaal, elk land kampt met die uitdaging. Daarom hebben we de voorbije jaren fors geïnvesteerd in een eigen rekruteringsafdeling. Bewust werken we beperkt met ‘headhunting’-kantoren, maar speurt vooral een team van acht recruiters internationaal zoveel mogelijk kanalen af om de juiste mensen te vinden. Dat gebeurt onder meer via sociale media zoals LinkedIn, maar ook door samenwerkingen met scholen op te zetten. In Vlaanderen alleen al organiseren we ruim 25 activiteiten met onderwijsinstellingen. Tot onze voldoening en opluchting werpt dat ook vruchten af, want onze vacatures raken sneller ingevuld. Ik had nooit verwacht dat we zo fors in hr zouden moeten investeren, maar het blijkt wel de juiste weg.”

STERCK. Waar hoop je met 9altitudes over pakweg vijf jaar te staan?

Filip: “Goede vraag. Idealiter zijn we tegen dan dubbel zo groot geworden, wat zich automatisch zal vertalen naar aanwezigheid in meer landen. De opkomst van 5G zal er vermoedelijk toe leiden dat onze klanten nog meer het belang van digitale transformatie zullen inzien, onder meer omdat het nog snellere internet cruciaal is voor de verdere ontwikkeling van IoT en augmented reality, met veel nieuwe optimalisatiemogelijkheden.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels