Een geslaagde gesplitste aankoop?
Tom Hollants Van Lanschot

Een geslaagde gesplitste aankoop?

Vraag & Antwoord - Van Lanschot

U wil investeren in de aankoop van een tweede verblijf aan de kust? Een onroerend goed kunt u gesplitst aankopen door het vruchtgebruik en de blote eigendom op te splitsen. U koopt het vruchtgebruik en uw kinderen de blote eigendom. Als vruchtgebruiker kunt u het eigendom bewonen en verhuren. Als u sterft, valt het vruchtgebruik weg en verwerven uw kinderen de volle eigendom zonder erfbelasting te betalen.

Om de erfbelasting te vermijden, is het van cruciaal belang dat de gesplitste aankoop volgens de regels van de kunst verloopt. De belastingadministratie gaat er namelijk vanuit dat dit een manier is om de blote eigenaar bedekt te bevoordelen. De kinderen moeten kunnen bewijzen dat ze hun aandeel in de aankoop met eigen middelen hebben betaald. 

Vruchtgebruiker en blote eigenaar

Ouders en kinderen tekenen samen de aankoopakte, die uitdrukkelijk moet vermelden wie de vruchtgebruiker en wie de blote eigenaar is. Vervolgens betalen zowel de vruchtgebruiker(s) als de blote eigenaar(s), elk met hun eigen geld, hun respectievelijke aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom. De waarde van het vruchtgebruik wordt bepaald aan de hand van tabellen, rekening houdend met de leeftijd van de vruchtgebruiker. Hoe jonger de vruchtgebruiker, hoe meer het vruchtgebruik waard is. De waardering van het vruchtgebruik moet correct gebeuren. 

Voorafgaande schenking

Vaak hebben kinderen niet de middelen om de blote eigendom te financieren. Een voorafgaande schenking van de ouders aan de kinderen kan in dat geval een optie zijn. Hoewel daarover in het verleden al verschillende opvattingen hebben bestaan, volstaat het vandaag in de drie gewesten dat de schenking vóór de aankoop gebeurt. Dat kan bij notariële akte of door middel van een bankgift. Bij een geregistreerde schenking betaalt u een schenkbelasting. Die bedraagt in het Vlaamse Gewest 3% tussen ouders en kinderen. Bij een niet-geregistreerde schenking speelt er een risicotermijn van drie jaar. Dat betekent dat de schenker na de gift nog drie jaar in leven moet blijven om de erfbelasting te vermijden. Die termijn wordt waarschijnlijk verlengd naar vier jaar, maar het is nog onduidelijk wanneer die nieuwe maatregel in werking treedt. 

Effectenkrediet als financiering

Daarnaast kan ook een effectenkrediet een interessante optie zijn, zowel voor de financiering van de blote eigendom door de kinderen als het vruchtgebruik door de ouders. Uw effectenportefeuille blijft onaangeroerd en beheerd door specialisten, zodat u verder van het eventuele rendement op uw portefeuille geniet. Transacties binnen de vooraf afgesproken limiet blijven mogelijk. Zeker in het huidige lage renteklimaat is een financiering te overwegen.

Correct uitgevoerd is de gesplitste aankoop een mooie techniek van successieplanning waarmee u een duit aan erfbelasting kunt uitsparen.

Deze expertise werd aangeboden door  Van Lanschot

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels