Een gewoon bedrijf met een bijzondere missie
Kristof Hots Waak

Een gewoon bedrijf met een bijzondere missie

Blickop - Waak

Bij maatwerkbedrijf WAAK in Kuurne is een gezonde economische balans evengoed dagelijkse realiteit als in een gewoon bedrijf, al ligt de focus anders. “Waar veel ondernemingen vooral voor maximale winst gaan, vertrekken wij vanuit een mensgerichte visie. Toch moeten ook wij winst draaien. Enkel zo kunnen we steeds de nodige investeringen doen en houden we onze mensen aan het werk.”

WAAK is een bruisende, dynamische onderneming met 2.000 werknemers. Een groot deel van hen is maatwerker, een gemotiveerde werkkracht met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Dat brengt een grote diversiteit en complexiteit met zich mee, waar het omkaderend team voortdurend nieuwe antwoorden op zoekt. Door ingewikkelde processen op te delen in kleine, behapbare stappen, voeren maatwerkers ze kwalitatief uit, in een gecontroleerde omgeving met een minimale foutenmarge. De opdrachten beperken zich allang niet meer tot het verpakken van producten of het ineen klikken van onderdelen.

Werkbare processen

STERCK. De ‘beschutte werkplaats’ van vroeger kreeg met de term maatwerkbedrijf enkele jaren geleden een nieuwe naam. Is ook het imago van jullie bedrijf mee geëvolueerd?

Kristof Hots: “Helaas is de perceptie van een maatwerkbedrijf nog niet helemaal correct. Velen denken nog steeds dat ze bij ons een goedkope oplossing voor simpele opdrachten vinden. Vergis je niet: we zijn een hoogtechnologisch bedrijf dat een uitdaging niet uit de weg gaat. We leveren hoge kwaliteit af, ook voor processen met een hoge moeilijkheidsgraad. En ja, daarvoor vragen we ook een billijke vergoeding. Op kwaliteit staat een prijs en die inkomsten laten ons toe om nieuwe opdrachten aan te nemen en te vertalen naar werkbare processen, met technologie als hefboom. We automatiseren en zetten robots en cobots in.”

“Dat klinkt misschien contradictorisch, aangezien we vooral handen aan het werk willen houden, maar om concurrentieel te blijven, zijn deze technologieën onmisbaar geworden. We blijven hierin investeren en verder onderzoeken welke nieuwigheden meerwaarde kunnen betekenen op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan Google Glass, om werkinstructies te projecteren voor onze maatwerkers.”

STERCK. De schaarste op de arbeidsmarkt maakt het voor veel bedrijven een uitdaging om goede krachten te vinden. Is dat ook bij jullie het geval?

Hots: “Absoluut! Door de grote vraag naar werkkrachten bij gewone bedrijven, worden profielen die normaal gezien naar maatwerkbedrijven worden doorverwezen nu ingezet op de reguliere arbeidsmarkt. Jammer genoeg gebeurt dit dikwijls met tijdelijke contracten en is de werkzekerheid op langere termijn dus niet gegarandeerd. Bij WAAK is dat wel het geval. Bovendien hebben wij ook meer passende arbeid en komt dit het welzijn van de medewerker ten goede. Als gevolg hiervan hebben de profielen die vandaag binnenstromen, een veel grotere afstand van de reguliere arbeidsmarkt dan vroeger. Het vraagt dan ook meer inspanningen en investeringen om de verwachtingen van onze klant en de capaciteiten van deze gemotiveerde maatwerkers naar elkaar toe te brengen.”
“Bovendien is er bij WAAK een enorme uitstroom van mensen die op pensioen gaan. Elk jaar zwaaien hier een tweehonderdtal maatwerkers af. We moeten dus quasi elke dag iemand aanwerven om ons team op peil te houden, met de kanttekening dat de uitstromende mensen vaak dertig jaar ervaring hebben en de instromende medewerkers nog alles moeten leren. Last but not least: net als veel andere bedrijven hebben we ook een groot aantal openstaande vacatures voor ondersteunende en leidinggevende functies. Denk hierbij aan werkbegeleiders, technisch geschoolde medewerkers en ingenieurs, IT-ers, ‘supply chain’- en magazijnmedewerkers … Het zijn dus boeiende, maar uitdagende tijden.”

We moeten quasi elke dag iemand aanwerven om ons team op peil te houden.

Drastische maatregelen

STERCK. En dan kwam ook COVID-19 nog even lastig doen.

Hots: “Gezien we een mensgericht bedrijf zijn, hebben we de crisis ongetwijfeld anders beleefd dan sommige klassieke bedrijven. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers staan voorop. Daarom hebben we zeer snel drastische maatregelen genomen om COVID-19 buiten onze deuren te houden. Van zodra het virus de kop opstak, hebben we onze deuren vijf weken collectief gesloten. Dit heeft ons tijd gegeven om onze productie en organisatie aan te passen aan de nieuwe situatie. Zo hebben we 80.000 m2 productieruimte aangepast aan de nieuwe realiteit, 60 bestelwagens omgebouwd, twee extra refters ingericht en extra bussen ingelegd om onze maatwerkers op een veilige manier van en naar het werk te brengen.”

“Die sterke inzet wierp zijn vruchten af. We hadden geen enkel overlijden en bleven qua besmettingsgraad onder het Vlaamse gemiddelde. De continuïteit voor onze klanten kwam nooit in het gedrang. Ook nu materialen schaars en moeilijk te verkrijgen zijn, stellen we alles in het werk om klanten tijdig te bedienen. Waar we de supply chain zelf in handen hebben, anticiperen we op eigen risico en kopen we indien mogelijk meer materialen in. We stellen dus alles in het werk om onze missie te blijven realiseren.”

Circulariteit

STERCK. Hoe wapenen jullie zich voor de toekomst in een steeds concurrentiëlere en globalere markt?

Hots: “We zoeken klanten in de ecologische economie en schrijven onszelf in de circulariteit in. Die segmenten zijn de toekomst en WAAK wil hier een pionier in zijn. Er is trouwens een duidelijke parallel met de sociale economie: ook voor circulaire processen zijn veel handen nodig. In een interne denktank ontwikkelen we antwoorden op processen zoals het ontmantelen van producten voor recyclage of hergebruik en voor het ‘refurbishen’ van toestellen, om zo de levensduur aanzienlijk te verlengen.”
“We zijn deze markt al een jaar aan het exploreren. Het vraagt nu eenmaal investeringen voor we hier werk en winst van kunnen maken. Onze visie is er een op lange termijn, met tientallen projecten die in de steigers staan. Zo ondersteunen we duurzame economie en zijn onze maatwerkers zeker van een duurzame tewerkstelling. Daar gaan we voor.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels