Een vraag om inlichtingen tot een kennisgeving van de beslissing tot taxatie, wat nu?
Veronique Van de Water StrateVision.fin

Een vraag om inlichtingen tot een kennisgeving van de beslissing tot taxatie, wat nu?

Vraag & Antwoord - StrateVision.fin

Netjes op tijd je aangifte ingediend bij de fiscus, maar zit die nog met vragen en/of wil die een wijziging aanbrengen, dan volgt een vraag om inlichtingen tot een kennisgeving van de beslissing tot taxatie. Maar wat moet je daar als ondernemer nu eigenlijk mee en wat gebeurt er met je antwoord?

Vragen is toegestaan

De fiscus kan je zowel mondeling als schriftelijk vragen stellen over je aangifte. Dit kan nog per gewone brief, maar veel vaker komt deze vraag vandaag de dag via e-mail. Valt er een vraag in je mailbox, dan heb je in principe een maand de tijd om te antwoorden en dit gerekend vanaf de derde werkdag na de verzenddatum. Het komt voor dat in het schrijven een kortere antwoordtermijn is opgenomen, maar wettelijk ligt de termijn vast op een maand, laat je dus niet opjagen.

Geen verplichte reactie van de fiscus

Formuleer je - al dan niet met de hulp van je accountant - een antwoord op de vraag, dan is de fiscus niet verplicht om te laten weten dat hij je antwoord ontvangen heeft. Ook een inhoudelijk antwoord formuleren is niet verplicht. Het kan dus best zijn dat je niets hoort, dit hoeft dus niet tot paniek te leiden.

Wil de fiscus je aangifte wijzigen, dan moet dit wél gebeuren met een bericht van wijziging, dat aangetekend moet toekomen. Een motivatie van de controleur is verplicht. Voor dit bericht heeft ook de fiscus een maand tijd volgens dezelfde regels als eerder vernoemd.

Je hoeft niet akkoord te gaan

Ontvang je het bericht van wijziging dan kun je hiermee volledig, gedeeltelijk of niet akkoord gaan. Ga je niet akkoord, dan hoef je dit niet te onderbouwen. Toch valt het aan te raden om dit wel te doen, want enkel dan is de fiscus verplicht om op jouw argumenten te reageren.

Het uiteindelijke verdict

Heb je een overtuigend antwoord in petto, dan hoor je in het merendeel van de gevallen niets meer. Wil de controleur echter - ondanks je ‘niet akkoord’ - toch doorgaan met de wijziging, dan moet hij je een kennisgeving van zijn beslissing tot taxatie sturen. Dit ten laatste op de dag dat de aanslag plaatsvindt. Deze beslissing kan per brief of e-mail worden gecommuniceerd.

Deze kennisgeving moet gemotiveerd zijn en jouw argumenten moeten worden weerlegd. In deze motivatie mogen geen nieuwe elementen gebruikt worden.

Ben je het alsnog niet eens? Een antwoord zit er niet meer in. Het is wachten tot je je aanslagbiljet ontvangt om een bezwaarschrift in te dienen.

Deze expertise werd aangeboden door Stratevision

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels