Herstelbeleid als prioriteit
Bart Tommelein &
Charlotte Verkeyn
Oostende

Herstelbeleid als prioriteit

Regio - Oostende

De coronacrisis beheerst ons leven. Dat is zeker ook in Oostende het geval, waar burgervader Bart Tommelein (Open VLD) het virus zelf opliep, gelukkig zonder al te erge gezondheidsproblemen. De Koningin der Badsteden doet er, net als alle andere steden en gemeenten, alles aan om de impact van deze virale tsunami zoveel mogelijk te beperken. We legden ons oor te luisteren bij schepen Charlotte Verkeyn.

Charlotte Verkeyn, kersvers schepen van Economie in Oostende, zal zich haar eerste legislatuur altijd levendig herinneren. “Het coronavirus heeft ook Oostende als een tsunami overspoeld. We hadden heel wat mooie plannen die onze lokale economie een forse zuurstofkuur zouden geven, maar moesten door deze ongekende situatie onze accenten bruusk verleggen.”

STERCK. Op welke manier heeft de stad de Oostendse zelfstandigen en bedrijven de voorbije maanden ondersteund?

Verkeyn: “We hadden net een grondige hervorming van ons Economisch Huis achter de rug, wat zich onder meer vertaalt in een nieuw bestuurs­team. Dit initiatief is volledig gericht op de ondersteuning van het ondernemerslandschap in onze stad. Sinds het coronavirus uitbrak, voorzien wij er doorlopend permanentie voor zelfstandigen, die met de meest uiteenlopende vragen zitten. Naast heel wat praktische vragen, proberen wij ook een luisterend oor te bieden aan die mensen, die vaak onzeker zijn over waar het met hun bedrijf in de toekomst naartoe moet. Daarnaast hebben we de inningen van de stadstaksen opgeschort en ondersteunden we de zwaarst getroffen zelfstandigen door hen te helpen bij hun aanvraag voor noodsteun.”

We zullen alles uit de kast halen om onze bedrijven maximaal te helpen bij het beperken van de economische schade.

Veerkracht

STERCK. Welke sectoren zijn het meest getroffen?

Verkeyn: “Elk bedrijf heeft hieronder te lijden, zelfs de voedingswinkels die open mogen blijven, zien hun omzet dalen. Deze crisis is ook nefast voor piepjonge, pas gestarte bedrijven. Zo moesten we met lede ogen toezien hoe een net geopend trimsalon voor honden alweer de deuren moest sluiten.”

STERCK. Hoe zijn de handelaars in de stad met de hele situatie omgegaan?

Verkeyn: “Het doet ons ontzettend veel plezier te zien welke veerkracht heel wat zelfstandigen tonen, wat zich weerspiegelt in creatieve initiatieven. De hele crisis heeft absoluut ook het samenhorigheidsgevoel onder de ondernemers versterkt. Je merkt dat die mensen er alles aan doen om uit deze rotsituatie toch weer het beste te halen. Tegelijk promoten wij de consument om zo lokaal mogelijk te shoppen.”

STERCK. Hoe ging het voor het uitbarsten van COVID-19 met de Oostendse economie?

Verkeyn: “Die was aan een mooie heropleving toe. Sinds de nieuwe legislatuur zijn er veel inspanningen geleverd om nieuwe bedrijven aan te trekken. Zo worden we steeds meer beschouwd als een hub voor de drone-industrie, terwijl we er ook alles aan doen om de circulaire economie te bevorderen. Daarnaast was er al mooi werk geleverd om het leven voor retailers makkelijker te maken, onder meer door via alternatieve concepten een nieuwe invulling te geven aan leegstaande panden. Het ziet er nu naar uit dat we op dat vlak tijdelijk weer wat gas moeten terugnemen, maar we hopen oprecht dat het twijfelgedrag van de consument maar een beperkte negatieve impact zal hebben op de koopkracht, zodat de retailers niet opnieuw de dupe van de situatie moeten worden.”

Bart Tommelein

Openbare werken

STERCK. Op welke manier pakten bedrijven die wel nog mochten blijven draaien de crisis aan?

Verkeyn: “Grote productiebedrijven, zoals bijvoorbeeld Daikin, werkten met kleinere teams om de regels inzake ‘social distancing’ te kunnen respecteren. Om dezelfde redenen zijn een aantal uitvoeringen van openbare werken tijdelijk stopgezet. Onze vissers werkten onverdroten verder, al zagen zij hun afzetmarkt wel krimpen door de verplichte tijdelijke sluiting van de horeca. Realistisch gezien zal alles ook niet plots weer op volle toeren kunnen draaien. Als mensen wekenlang zoveel mogelijk sociaal contact moeten vermijden, kan je bijvoorbeeld niet verwachten dat je twee maanden later al een overrompeling van pretparken of kustattracties krijgt.”

Oostende in cijfers
  • 3705 werklozen (2017)
  • 4454 zelfstandigen (in 2018)
  • 21899 loontrekkenden (in 2018)
  • 36403 private huishoudens (in 2019)
  • 71640 inwoners (in 2019)

STERCK. Wat gebeurt er met het plan van aanpak dat jullie hadden om verschillende facetten van de lokale economie een boost te geven?

Verkeyn: “Ik denk dat we ons in eerste instantie moeten focussen op herstelbeleid. Er waren inderdaad talrijke maatregelen om de economische activiteiten in onder meer de haven, de luchthaven en de retail aan te zwengelen. Zo willen we in de haven bijvoorbeeld sterk inzetten op de blauwe (circulaire) economie en op visserij. Er zijn renovatiepremies voorzien voor de eigenaars van winkelpanden om de kwalitatieve invulling van die panden te bevorderen en andere maatregelen om starters wat extra ademruimte te geven. Ook op socio-economisch vlak hadden we één en ander in beweging gezet om extra arbeidsplaatsen te creëren. Zo had de stad zelfs al het label behaald om zelf als maatwerkbedrijf te kunnen fungeren. Die plannen blijven, maar eerst zullen we alles uit de kast halen om onze bedrijven maximaal te helpen, zodat ze met zo weinig mogelijk schade uit deze crisis kunnen komen.”

Charlotte Verkeyn

Blauwe oriëntatie

De stad waar Jean Vandecasteele en Johan Vande Lanotte vóór Bart Tommelein als burgemeester fungeerden, profileert zich uitdrukkelijk als een hub voor nieuwe energiebronnen, met een sterke focus op de ‘groene’ en – sinds kort – de  ‘blauwe’ economie. Dat zal zich ook weerspiegelen in de komst van een fabriek die groene waterstof produceert. Die zou er vermoedelijk over vijf jaar komen. De waterstof zou worden geproduceerd op basis van de groene stroom, afkomstig van de windmolenparken in de Noordzee. Vervolgens is de waterstof zelf inzetbaar om weer stroom op te wekken of voertuigen te laten rijden. Over dit project is momenteel een studie bezig. 

Bij de productie van groene stroom speelt het weer een cruciale rol. Daardoor is de opwekking van dergelijke elektriciteit sterk gebonden aan pieken en dalen. Als er weinig zon of wind is, staat de productie van groene stroom namelijk op een laag pitje, terwijl net in die periodes het verbruik aan de hoge kant ligt. Waterstof kan helpen om de pieken en dalen af te vlakken en voor meer continuïteit te zorgen.

De coronacrisis heeft absoluut ook het samenhorigheidsgevoel onder de ondernemers versterkt.

In Oostende zou het de bedoeling zijn om met groene stroom water om te zetten in waterstof, door een elektrolyseproces. In periodes dat er weinig zonne- of windenergie opwekbaar is, kan waterstof dan als alternatief achter de hand worden gehouden. Het product is bovendien ook inzetbaar als brandstof voor voertuigen (schepen, bussen, auto’s …) én als industriële grondstof. 

In elk geval is het een enorme troef dat bij de productie van waterstof geen CO2 wordt gegenereerd. Daardoor zou de nieuwe fabriek, die op jaarbasis 50.000 ton groene waterstof moet kunnen aanmaken, de mogelijkheid bieden om jaarlijks de uitstoot van 500.000 tot 1 miljoen ton CO2 te vermijden. Aan de bouw van zo’n fabriek, waar naar verwachting een dertigtal mensen aan de slag zou kunnen, hangt wel een kostenplaatje van tientallen miljoenen euro’s. Als het project er komt, zou de kuststad meteen de eerste groene waterstoffabriek van grote omvang in de Benelux huisvesten.

Blauwe Cluster

Het genereren van nieuwe ‘business op zee’ wordt in Oostende ondersteund door de vzw Blauwe Cluster, die zich bevindt op de innovatie- en incubatiecampus Greenbridge. Het is één van de zes speerpuntclusters die door de Vlaamse overheid zijn erkend om mee vorm te geven aan vernieuwende partnerships tussen bedrijven en kennisinstellingen. De vzw zet het werk van Flanders’ Maritime Cluster verder, dat vroeger onder de koepel van de POM (Provinciale Ontwikkelings-maatschappij) West-Vlaanderen zat. De Blauwe Cluster wil, naast forse inspanningen voor het verder promoten van offshorewindenergie, ook inzetten op smart shipping. Daarmee speelt het in op de verplichting voor de scheepvaart om vanaf dit jaar eerst over te schakelen naar zwavelarme brandstof, om dan op termijn te evolueren naar zero emissie.

 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels