Het belang van een goede aandeelhouders­overeenkomst
Jan Pison Decostere Accountancy

Het belang van een goede aandeelhouders­overeenkomst

Praktijck - Decostere Accountancy

Je hebt zojuist je eigen vennootschap opgericht. Samen met je medeaandeelhouders ben jij laaiend enthousiast om je nieuwe producten of diensten de wereld in te sturen. Maar net zoals de wittebroodsweken bij een huwelijk, blijft deze zorgeloze periode niet eeuwig duren. De kans dat het ooit tot een dispuut komt tussen vennoten is reëel. Ook wanneer een ziekte- of sterfgeval voor onverwachte turbulentie zorgt, heb je best een doordachte aandeelhoudersovereenkomst achter de hand.

In een huwelijk staan beide partijen er op voorhand weinig bij stil dat het op een dag tot ernstige meningsverschillen kan komen. Dat is in een vennootschap niet anders. In tempore non suspecto werk je best een doordachte aandeelhoudersovereenkomst uit. Maar wat is dat nu precies? 

Een aandeelhoudersovereenkomst is een juridisch document zonder vast patroon. Afhankelijk van de onderlinge dynamiek in en de aard van je onderneming bepaal je dus zélf wat er precies gedekt wordt in de overeenkomst. Dat kan gaan van het algemeen kader van de samenwerking, specifieke bepalingen rond de werking, de overdraagbaarheid van aandelen, de verdeling van de winsten en zo meer. 

Maar een aandeelhoudersovereenkomst komt niet alleen goed van pas wanneer je in een dispuut terechtkomt. Ze kan ook de overdraagbaarheid van de aandelen vaststellen. Wanneer één van de vennoten onverwacht ziek wordt of sterft bijvoorbeeld, zullen de aandelen normaal vererven naar zijn of haar echtgeno(o)t(e) of kinderen. Om conflictueuze situaties te vermijden kan je dan werken met een uitstaptermijn, een vastgelegde overdraagbaarheid, de optie om de aandelen door te geven aan een derde of andere bepalingen.

Hoe werkt dat wanneer je vennoten ook je familieleden zijn? 

De kracht van een familiebedrijf is de hechte band tussen de aandeelhouders, maar de zwakte blijft het gebrek aan onderlinge afspraken. Zolang de pater familias aan het roer blijft, blijft de dynamiek onder aandeelhouders vaak stabiel. Maar wanneer die plots wegvalt en meerdere kinderen de vennootschap uitmaken, kunnen de emoties soms de bovenhand nemen.

Om dat scenario te voorkomen stel je best tijdig een familiaal charter op. Zo’n charter is niet puur juridisch. Het kan bijvoorbeeld bepalen wat de waarden en visies van het familiebedrijf zijn, wie al dan niet in de vennootschap mag komen (schoonfamilie?) en hoe de opvolging geregeld wordt. 

Bij het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst of een familiaal charter is het van cruciaal belang dat je begeleid wordt door een professionele partner met een jarenlange kennis van jouw bedrijf en/of familie. Met zes kantoren en een sterke verankering in het Oost- en West-Vlaamse ondernemerslandschap is Decostere Accountancy dé partner voor jouw fiscale en juridische begeleiding. 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels